Завідувач кафедри: ДМІТРІЄВ Олег Миколайович, доктор технічних наук, доцент
Адреса: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1 (корпус 1), кім. 225
Телефон: (0522) 394423
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (0522) 394472
Ми у соц. мережах: https://cutt.ly/hD22o8o

Положення про кафедру льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту

Наказом міністра ГА № 22 від 08.02.1978 р був створений факультет льотної експлуатації, до складу якого увійшла і кафедра «Аеродинаміки і авіаційних двигунів» під керівництвом к.т.н., доцента КОРОСТЕЛЬОВА Олександра Омеляновича.

За час свого існування змінювалися завдання стоять перед кафедрою, відповідно її структура і назва:

- з 1978р - кафедра «Аеродинаміки і авіаційних двигунів»;
- з вересня 1980р. - кафедра «Аеродинаміки і конструкції повітряних суден»;
- з серпня 1981р. - кафедра «Аеродинаміки і динаміки польоту»;
- з 1988г.- кафедра - «Льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту».

Завідувачами кафедрою були:

- к.т.н., доцент КОРОСТЕЛЬОВ Олександр Омелянович (1978-1980г.)
- к.т.н., професор МИКОЛАЇВ Лев Федорович (1980-1986г, 1998-2010г.)
- к.т.н., доцент КУЦЕНКО Олександр Васильович (1986-1998г.)
- д.т.н., професор ОБІДІН Дмитро Миколайович (2010-2017г.)

З вересня 2017 року кафедру очолює д.т.н., доцент ДМІТРІЄВ Олег Миколайович.

Кафедра є випускаючою при підготовці здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра за освітньо-професійною програмою «Льотна експлуатація повітряних суден» спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізацією 272.02 «Льотна експлуатація повітряних суден».

Кафедра керує підготовкою аспірантів за освітньо-науковою програмою «Транспортні технології в авіаційному транспорті» спеціальністю 275 «Транспортні технології», спеціалізацією 275.00 «Авіаційний транспорт». Кількість осіб, що здобувають освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Транспортні технології в авіаційному транспорті» в даний час налічує 9 осіб очної та заочної форми навчання.

Навчальну, методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють досвідчені, висококваліфіковані викладачі. Всі види навчальних занять проводяться на високому науково-методичному рівні. Якісний склад науково-педагогічних співробітників кафедри: докторів наук – 2, кандидатів наук - 5, доцентів – 4, старших наукових співробітників – 1.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за всіма освітньо-професійними програмами спеціальності «Авіаційний транспорт».

Головною метою діяльності кафедри є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Основними напрямками діяльності кафедри є:

  • науково-методичне забезпечення дисциплін;
  • розробка вимог і пропозицій в частині удосконалення змісту і обсягу навчальних програм з дисциплін кафедри;
  • здійснення виховної роботи серед курсантів академії;
  • розробка, організація та впровадження новітніх освітніх технологій в навчальний процес;
  • проведення наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи академії;
  • участь в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації авіаційних фахівців.

Закріплення теоретичних знань та отримання курсантами практичних навичок здійснюється під час проведення лабораторних занять в навчальних лабораторіях кафедри, база яких постійно оновлюється і вдосконалюється.

У навчальному процесі кафедри використовується наступне лабораторне обладнання:

  • димова аеродинамічна труба з набором макетів (димовий канал);
  • аеродинамічна труба з набором експериментального обладнання (вимірювачі швидкості потоку, макети літаків і частин літака, манометри, мікроманометри і ін.).

 

Склад кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польоту:

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту

Профілі:

Web of Science/Publons

Scopus Author ID

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Спеціальність – «Командна тактична авіація», кваліфікація -«Інженер-пілот», рік випуску 1991. Національна академія оборони України, м. Київ, Спеціальність -«Військово-соціальне управління, психологічна робота у військах (силах)», кваліфікація - «Магістр військово-соціального управління», рік випуску 2004
Коло наукових інтересів: динаміка руху повітряних суден, управління рухом повітряних суден, системи підтримки прийняття рішень.
Професійні досягнення:
2020 рік – Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
2019 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету.
2014 рік – Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом (Льотна академія НАУ).
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Голова міжкафедрального науково-практичного семінару «Моделювання процесів у системі авіаційного транспорту».
Гарант освітньо-наукової програми «Транспортні технології на авіаційному транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології».
Є автором понад 70 друкованих праць, з яких 4 монографії, 4 навчальних посібника та 3 статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Керівництво науковими дисертаціями: Наукове керівництво та супровід захисту кандидатської дисертації на тему «Метод інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом» за спеціальністю 02.22.13 «Навігація та управління рухом» старшого викладача кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Мажарова В.С. 30.11.2018р. в спеціалізованій вченій раді К 23.144.01
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – Республіка Білорусь. National Institute for Higher Education. Online education platform SKLAD. Тheme: «Models and technologies of civic education in international educational practices of universities».
2021 рік – Sofia, Bulgaria. University of Finance, Business and Entrepreneurship. Internship. Theme: Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European experience and global trend
. 2020 рік – м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26.
2019 рік – м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації на тему: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»).
2018 рік – м. Кропивницький. Авіаційний загін Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмами дисциплін літаків: «Л-410», «Як-18».
2018 рік – Польща, м. Краків POLAND Krakow Central European academy Studies and Certification (CEASC). Університет суспільних наук (UNS). Краківський економічний університет (AIP).
Післядипломне закордонне стажування. Тема: «Проектний підхід в системі підготовки та перепідготовки керівного, адміністративного та педагогічного складу навчальних закладів в контексті реформування системи освіти України. Європейський досвід» (управлінсько-економічний аспект).
2018 рік – KIEV «The First Kyiv State Courses of Foreign Languages» Conventional European Standard CEFR - B2 Certificate.
2018 рік – м. Київ. Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Український відкритий університет післядипломної освіти. Післядипломне закордонне стажування Тема: «Організація процесу підготовки та перепідготовки педагогічних, науково – педагогічних та керівних кадрів навчальних закладів. Проектний підхід та європейський досвід в реформуванні системи освіти».
Викладає навчальні дисципліни:
• Характеристики повітряного судна,
• Льотна експлуатація повітряних суден,
• Аеродинаміка польоту,
• Підготовка та виконання польоту.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Кандидат технічних наук, доцент кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Політехнічний інститут, 1969 р. м. Одеса. Спеціальність – «Автоматизація теплоенергетичних процесів», кваліфікація – «інженер – теплоенергетик по автоматизації». Диплом спеціаліста Ш №331181 від 25.06.1069 р.
Коло наукових інтересів: механіка рідини.
Професійні досягнення:
Диплом кандидата технічних наук МТН № 110544 видано Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти СРСР на підставі рішення Вищої Атестаційної Комісії від 24 грудня 1975 р. Спеціальність05.14.09 – Гідравліка та інженерна гідрологія. Тема дисертації: «Гідродинамічні дослідження осереднюючих (інтегрируючих) трубок». Одеський інженерно-будівельний інститут. Атестат доцента ДЦ № 059437, видано на підставі рішення Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 8 грудня 1982 року (протокол № 49д/15).
Керівництво та підготовка здобувачів вищої освіти до участі у наукових конференціях.
Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Підвищення кваліфікації:
1. м. Кіровоград. Стажування в авіаційному загоні Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. Курс стажування пілота на повітряне судно Л-410.Довідка від 28.02.2015 р. №БН
2. м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації.27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Тема: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація») Свідоцтво від 19.04.2019 р. № НО 01132330/335-19
3. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р. №БН
Викладає навчальні дисципліни:
• Основи аеродинаміки та динаміки польоту.
• Повітряне судно.
• Принципи польоту.
• Керівництво переддипломною практикою.
• Керівництво виробничою практикою.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Куйбишевський авіаційний інститут, М.Куйбишев 1967р., Спеціальність - «Експлуатація літаків і двигунів», кваліфікація - «Інженер-механік».
Коло наукових інтересів: дослідження та побудова математичних моделей. На замовлення Кіровоградської Обласної державної адміністрації до 2015 р був науковим керівником з виконання науково-технічної роботи «Розробка системної методології та організація мережевої інфраструктури підтримки інноваційної діяльності у регіоні». Був членом Кіровоградської обласної координаційної наукової ради та керівником Регіонального центру інновацій та інтелектуальної власності при академії. Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня. Має 4 авторські свідоцтва на винахід.
Професійні досягнення:
З 1985 року доцент кафедрі льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту літаків Державної льотної академії України.
З 1986 по 1993 рік працював деканом факультету повітряної навігації. За цей період факультет підготував понад півтори тисячі інженерів-штурманів.
З 1993 року, не залишаючи викладацьку роботу у льотної академії, виконував функції Голови наглядової ради акціонерного товариства - інвестиційної компанії “Айко”. В 1994 році пройшов навчання та отримав сертифікат за №349 Міністерства фінансів України і Української фондової біржі за кваліфікацією “Брокер фондових операцій” і сертифікат за №31 Міністерства фінансів України і Фонду Державного майна України за кваліфікацією “Управляючий активами інвестиційного фонду”. В 1999 році пройшов навчання та отримав сертифікат за №23-т Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за кваліфікацією “Фахівець з торгівлі цінними паперами”.
У 1998 - 2010 роках організував та очолював у різний час факультет Післядипломної освіти, кафедру Менеджменту та кафедру Інноваційних технологій. У 1999/2000 році розробив освітні стандарти вищого навчального закладу, на основі яких на факультеті Післядипломної освіти академії ліцензовано освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальностями «Експлуатація літальних апаратів» і «Обслуговування повітряного руху» та ліцензовано підготовку бакалаврів за двома спеціальностями "Менеджмент організацій" і "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". У 2007 році очолював робочу групу Міністерства освіти і науки України з розробки галузевого стандарту нової для України спеціальності специфічних категорій “Управління інноваційною діяльністю”, з якої в академії було відкрито підготовку та здійснено два випуску магістрів. У період 2000-2010р. викладав, крім аеродинаміки, такі дисципліни, як: Інвестиційний та Інноваційний менеджмент, Фінансування інноваційної діяльності, Комерціалізація та трансфер технологій.
Був членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України зі спеціальностей специфічних категорій, експертом Експертної ради Державної акредитаційної комісії. В 1995 році навчался на курсах Інституту інтелектуальної власності і права (м. Київ) та отримав свідоцтво за №271254 за кваліфікацією “Управління інтелектуальною власністю” і сертифікат за кваліфікацією “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”.
На рубежі 2000 років був одним з ініціаторів встановлення ділових відносин між адміністраціями Кіровоградської області і Ніжньосилезького воєводства Республіки Польща в рамках Польске-Американсько-Української ініціативи про співпрацю.
Згідно Державної політиці з переводу економіки України на інноваційний шлях розвитку та Регіональною програмою науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року, по замовленню Кіровоградської ОДА є науковим керівником з виконання науково-технічної роботи „Розробка системної методології та організація мережевої інфраструктури підтримки інноваційної діяльності у регіоні”. Є членом Кіровоградської обласної координаційної наукової ради та керівником Регіонального центру інновацій та інтелектуальної власності при льотної академії.
Опублікував понад 50 наукових робіт, винаходів і методичних посібників. Приймав участь у роботи інавгураційній конференції 7-ої Рамкової Програми Євросоюзу у м. Варшава, 2006р. та Міжнародних науково – практичних конференціях «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки», м. Алушта, 2005 та 2006рр.
Має ряд заохочень, у тому числі - нагороджений нагрудним знаком «Отличник Аэрофлота» (1982 р), знаком “Відмінник освіти України”(2006р).
Підвищення кваліфікації: 1. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р. №БН
2. м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. 27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04.2019 р. № НО 01132330/330-19
3. м. Кропивницький. Авіаційний загін Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмами дисциплін літаків: - «Ан-2» з 22.01.2018 р. -24.01.2018 р., довідка про стажування від 24.01.2018 р. - «Л-410» з 18.01.2018 р. -20.01.2018 р., довідка про стажування від 20.01.2018 р.
Викладає навчальні дисципліни:
• Експлуатаційна аеродинаміка;
• Методи оптимізації процесів льотної експлуатації;
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кременчуцьке льотне училище цивільної авіації, 1974р., м. Кременчук. Спеціальність – «Льотна експлуатація літаків», кваліфікація – «пілот цивільної авіації». Диплом Щ-І № 162136 від 30.09.1974р.
Кіровоградський інститут сільського машинобудування, 1983р. Спеціальність – «Радіотехніка», кваліфікація – «Радіоінженер». Диплом спеціаліста КВ № 624981 від 21.06.1985р. Коло наукових інтересів: льотна експлуатація повітряних суден.
Професійні досягнення:
З 2008р. по теперішній час виконує обов’язки заступника начальника Кіровоградського льотного училища ЛА НАУ з методичної роботи.
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Підвищення кваліфікації:
1. м. Кропивницький Авіаційний загін Льотної академії НАУ. Стажування за програмами дисциплін літаків: - «К-10 Свіфт»01.02.2018 р. - 05.02.2018 р. Довідка про стажування від 05.02.2018 р.;- «Ан-2» 22.01.2018 р. -24.01.2018 р. Довідка про стажування від 24.01.2018 р.;- «Diamond-40» / «Diamond-42» з 06.02.2018 р. -09.02.2018 р. Довідка про стажування від 09.02.2018 р.
2. м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації.27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»), Свідоцтво від 19.04.2019 р. № НО 01132330/349-19.
3. м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Теоретична підготовка льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ – 650. Сертифікат від 02.05.2019р. № 135
4. м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР (L) на багатодвигунному повітряному судні BEECHKRAFT MODEL 76 DUCHESS сертифікат від 01.02.2020р. № 0045/MEL.
5. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р. №БН
Викладає навчальні дисципліни:
• Планування та контроль виконання польотів.
• Аеродинаміка польоту СЕSSNA- 172.
• Маса та центрування.
• Планування польотів та моніторинг.
• Повітряні перевезення.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

ORCID

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Актюбінське вище льотне училище цивільної авіації, м. Актюбінськ, 1980р. Спеціальність – «Експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація – «Інженер-пілот». Диплом спеціаліста ЖВ № 203682 від 31.10.80р.
Коло наукових інтересів: динаміка руху повітряних суден.
Професійні досягнення:
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Підвищення кваліфікації:
1. м. Кропивницький. Стажування в авіаційному загоні Льотної академії Національного авіаційного університету за програмами дисциплін літаків: «К-10 Свіфт» 01.02.2018 р. -05.02.2018 р.довідка про стажування від 09.02.2018 р. «Як-18» 29.01.2018 р. -31.01.2018 р., довідка про стажування від 31.01.2018 р.
2. м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. 27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація») в обсязі 108 годин. Свідоцтво від 19.04.2019 р. № НО 01132330/344-19
3. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р.№БН
4. м. Кропивницький. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології», Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР (L) на багатодвигунному повітряному судні BEECHKRAFT MODEL 76 DUCHESS сертифікат від 01.02.2020р. № 0044/MEL.
Викладає навчальні дисципліни:
• Повітряні перевезення.
• Літальні апарати та основи теорії польоту.
• Практична підготовка PC Flight Simulator.
• Керівництво виробничою практикою.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Актюбінське вище льотне училище цивільної авіації, 1986р., м. Актюбінськ. Спеціальність – «Експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація – «Інженер-пілот». Диплом спеціаліста ПВ № 052952від 30.10.86р.
Коло наукових інтересів: льотна експлуатація повітряних суден, управління ресурсами екіпажу.
Професійні досягнення:
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Підвищення кваліфікації:
1. м. Кіровоград. Льотне училище Відокремленого структурного підрозділу НАУ «Кіровоградської льотної академії НАУ» закінчив курс теоретичної підготовки пілота при перенавчання на повітряне судно«Іл-76» в обсязі 212 годинз 13.06.2016р. по 23.07.2016р. Свідоцтво від 12.09.2016 р. №020523.
2. м.Кропивницький. Кіровоградське льотне училище «Льотної академії НАУ» закінчив курс теоретичної підготовки пілота при перенавчання на повітряне судно«Л-410 УПВ», «Л-410 УПВ (Е)» та на багатодвигунних ПС (MEL) в обсязі 136 годинз 14.05.2018р. по 05.06.2018р. Свідоцтво від 12.06.2018 р. № 021904.
3. м. Кропивницький. Авіаційний загін Льотної академії НАУ.Стажування за програмами дисциплін літаків:«НАРП-1» 06.02.2018 р. -09.02.2018 р., довідка про стажування від 09.02.2018 р. «Ан-12» 09.01.2018 р. -12.01.2018 р., довідка про стажування від 12.01.2018 р. «Ан-32» 15.01.2018 р.-18.01.2018 р., довідка про стажування від 18.01.2018р.
4. м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації. 27.03.2019 р. – 19.04.2019 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація») в обсязі 108 годин. Свідоцтво від 19.04.2019 р. № НО 01132330/329-19
5. м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р.№БН
Викладає навчальні дисципліни:
• Експлуатаційна аеродинаміка.
• Підготовка і виконання польоту на літаку НАРП 1.
• ЛХ та планування НАРП 1.
• Практична аеродинаміка НАРП 1
• Принципи польоту.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

Scopus Author ID

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: м. Кіровоград. Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, спеціальність – «Історія та народознавство», кваліфікація – «Вчитель історії та народознавства», рік випуску 1994. м. Кіровоград. Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету». Напрям підготовки – «Аеронавігація», кваліфікація – «Бакалавр з аеронавігації»., рік випуску 2014.
Коло наукових інтересів: професійна підготовка пілотів, людський фактор в авіації.
Професійні досягнення:
2021 рік – Присвоєно вчене званнядоцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту Льотної академії Національного авіаційного університету.
2012 рік – Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Є автором понад 45 друкованих праць, з яких 1 монографія, 16 навчально-методичних працьта1стаття, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Підвищення кваліфікації:
m. Kosice Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Austria. Bratislava - Vienna - Budapest – Kosice Academic Society of Michal Baludansky Pan-European University in Bratislava CERTIFICATE № 023/2-2018 від 20.04.2018. МОDERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND GLOBAL TRENDS Training program (108 hoursor 3,6 credits ECTS).
м. Кропивницький. Свідоцтво /Наказ №361/г, від 05.05 2018. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Льотна академія Національного авіаційного університету. 02.10.17 -27.04.18. (Обсяг 210 годин)
м. Київ. CERTIFICATEops №18144 від 15.06.2018. Курс навчання «Управління якістю» в Центрі підготовки інспекторів безпеки ICАО Європейського регіонального уряду з 12.06.2018 р. по 15.06 2018 р.
м. Кропивницький. Свідоцтво /Наказ начальника академії №252, від 10.06.2019р. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Льотна академія Національного авіаційного університету.09.10.18-30.04.19.
м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації 27.03.2019 – 19.04.2019. «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04.2019№НО 01132330/340-19(108 год/ 3.5кред. ECTS).
KIEV«The First Kyiv State Courses of Foreign Languages» Conventional European Standard CEFR - B2 Certificate № 2543110.12.2019
м. Кропивницький. Кіровоградське льотне училище Льотної академії Національного авіаційного університету Свідоцтво від 27.12.2019р. № 023356. Повний курс теоретичної підготовки за програмою CPL(A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота (літак) CPL(A)/IR в обсязі 679 годин.
м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26 (16 годин) з 01.02.20 – 05.02.20 р. Довідка від 05.02.2020р. №БН
Викладає навчальні дисципліни:
• Управління якістю в авіакомпанії
• Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії
• Теорія та методика професійного навчання
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

Web of Science/Publons

Scopus Author ID

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, спеціальність - «Початкове навчання, практична психологія», кваліфікація - «Вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти», рік випуску 2009. Кіровоградська льотна академія НАУ, напрям підготовки 6.070103 «Обслуговування повітряних суден», кваліфікація - «Бакалавр з обслуговування повітряних суден», рік випуску 2017.
Коло наукових інтересів: людський чинник в авіації, умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів.
Професійні досягнення:
2014 рік – Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.
Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
Є автором 27 друкованих праць, з яких 1 монографія та 1 стаття, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Підвищення кваліфікації:
2018 рік - m. Kosice Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Austria. Bratislava - Vienna - Budapest – Kosice Academic Society of Michal Baludansky Pan-European University in Bratislava.
2019 рік - м. Кропивницький. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Льотна академія Національного авіаційного університету.
2019 рік - м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курс підвищення кваліфікації «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»).
2019 рік - KIEV «The First Kyiv State Courses of Foreign Languages» Conventional European Standard CEFR - B2.
2019 рік - м. Кропивницький. Кіровоградське льотне училище Льотної академії Національного авіаційного університету. Повний курс теоретичної підготовки за програмою CPL(A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота (літак) CPL(A)/IR.
2020 рік - м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26.
Викладає навчальні дисципліни:
• Транспорт і транспортна інфраструктура,
• Літальні апарати та основи теорії польоту,
• Повітряні перевезення.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, старший викладач.

Scopus Author ID

Google Scholar

ORCID

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Льотна академія НАУ, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Спеціальність - «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація – «Пілот (літака)»,рік випуску 2014. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Спеціальність – «Льотна експлуатація повітряних суден», кваліфікація – «Пілот (літака)», рік випуску 2015.
Коло наукових інтересів: динаміка руху повітряних суден, управління рухом повітряних суден, системи підтримки прийняття рішень,
Професійні досягнення:
2018 рік– Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом.
Є автором 5 друкованих праць, з яких 2 монографії, 1 навчальний посібник та 2 статтей, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – Sofia, Bulgaria. University of Finance, Business and Entrepreneurship. Internship. Theme: Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European experience and global trend.
2020 рік – м. Кропивницький. Стажування в Міжнародній Акціонерній Авіаційній Компанії «УРГА» за програмою дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26.
2019 рік – м. Київ Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Курси підвищення кваліфікації на тему: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»).
Викладає навчальні дисципліни:
• Характеристики повітряного судна (на англійській мові),
• Льотна експлуатація повітряних суден (на англійській мові),
• Аеродинаміка польоту (на англійській мові),
• Підготовка та виконання польоту (на англійській мові),
• Маса та центрування (на англійській мові),
• Радіотелефонія (на англійській мові),
• Практична підготовка на PC Flight Simulator.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту.

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, Спеціальність – «Математичне та програмне забезпечення функціонування АСУ», кваліфікація -«Інженер-математик», рік випуску 1993.Національна академія оборони України, м. Київ, Спеціальність -«Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)», кваліфікація - «Магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня», рік випуску 2007.
Коло наукових інтересів: штучний інтелект, системи підтримки прийняття рішень, машинне навчання.
Професійні досягнення:
2017 рік – Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
2006 рік– Присвоєно вчене званнястаршого наукового співробітника зі спеціальності 20.02.12 - військова кібернетика системи управління та зв’язок.
2003 рік– Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.02.12 - військова кібернетика системи управління та зв’язок.
Член спеціалізованої вченої ради Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного університету.
Є автором понад 100 наукових праць, з яких 1 монографія, 1 навчальний посібник.
Керівництво науковими дисертаціями:
Наукове керівництво та супровід захисту кандидатської дисертації на тему «Тема спеціальна» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» старшого наукового співробітника НЦ ПС ХНУПС Перепелиці О.В. 2013 р. в спеціалізованій вченій раді 64.702.02.
Наукове керівництво та супровід захисту кандидатської дисертації на тему «Тема спеціальна» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» старшого наукового співробітника НЦ ПС ХНУПС Капранова В.О. 2016 р. в спеціалізованій вченій раді 64.702.02.
Викладає навчальні дисципліни:
• Методи оптимізації процесів ЛЕ ПС,
• Сучасні методи дослідження проблем льотної експлуатації.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Cтарший лаборант
Державна льотна академія України, 2009р. Спеціальність – обслуговування повітряного руху Кваліфікація – інженер з аварійно-рятувальних робіт диплом КС №37517096
Завідувач лабораторії
Севастопольський приладобудівний інститут 1973 р. м. Севастополь спеціальність – радіотехніка кваліфікація – радіоінженер диплом Я №819901