Кафедра авіаційної техніки ЛА НАУ заснована одночасно з заснуванням Кіровоградського військового льотного училища льотчиків дальньої авіації в 1951 році, і на сьогоднішній день є випусковою кафедрою академії з підготовки бакалаврів і магістрів спеціалізації «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів».

Матеріально-технічна база кафедри знаходиться на високому рівні і дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог PART 66 і PART 145.

Лекційні аудиторії кафедри оснащені засобами інтерактивного мультимедійного обладнання. Комплекс практичних занять, як з загальної теоретичної підготовки, так і з підготовки на тип літака, проводиться в спеціалізованих класах і лабораторіях кафедри, які оснащені розрізними макетами авіаційних двигунів, функціональними стендами систем літаків і авіадвигунів, панно кабін літаків а також агрегатами і деталями літаків і авіадвигунів. Курсанти мають можливість закріпити набуті теоретичні знання з конструкції і експлуатації авіадвигунів і систем літака на спеціалізованих тренажерах, при роботі яких можливо відпрацювання процедур, як в умовах нормальної експлуатації, так і умовах складних ситуацій в польоті.

Остаточне формування авіаційного фахівця відбувається під час набуття практичних навичок при виконанні робіт з технічного обслуговування повітряних суден в виробничих умовах не тільки на базі НВВ АТБ ЛА НАУ, але і в таких підприємствах України як МААК «Урга» (м. Кропивницький), ДП «Антонов» (м. Київ), ДП «Завод 410 ЦА» (м. Київ), ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) і т.д.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри авіаційної техніки

Т.в.о. завідувача кафедри авіаційної техніки, кандидат технічних наук (1982 р.), доцент

ORCID

Google Scholar

Dspace

Заклад, в якому отримано вищу освіту: Харківський авіаційний інститут, 1971 р., спеціальность – Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів; кваліфікація - інженер-механік
Науковий ступінь: кандидат технічних наук (диплом ТН №057685 (25.05.1982); спеціальність 05.07.01 - Аэродинаміка та процеси теплообміну летальних апаратов) Вчене звання: доцент (диплом ДЦ №027739(18.12.1982);
Наукові інтереси: системи оптимального адаптивного та робастного управління; оцінка динамічних характеристик літальних апаратів і їх оптимізація; розробка моделей і методів аналізу та оцінки рівня експлуатаційних характеристик авіаційної техніки; використання нейросистем та систем нечіткої логіки в питаннях управління, контролю та оцінки технічного стану літальних апаратів.
Професійні досягнення: декан факультету льотної експлуатації (1985-1994 р.р.), начальник науково-виробничого відділу «Застосування авіації в народному господарстві» (ЗАНГ)(1995-2000 рр), провідний викладач з дисциплін: «Планер літака та його системи», «Конструкція і міцність ЛА». Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, Як-18, Як-52, Ан -2, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ан-74, Ан-140, Л-410, Іл-76, Як-40, Як-42.
Підвищення кваліфікації: АК «Люфтганза», м.Бремен (Німеччина); Авіаційна академія, м.Бат (Великобританія); ХіАПО, м.Харків ;Українська льотна академія,м.Харків.
Відзнаки: Почесний працівник авіаційного транспорту України; Відмінник освіти України.

Кандидат технічних наук (2015 р.), доцент, доцент кафедри авіаційної техніки

ORCID

Google Scholar

Dspace

Коло наукових інтересів: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в авіації, інженерія логістичних систем.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, 2007 р. спеціальність «Обслуговування повітряного руху»; кваліфікація «Інженер з аеронавігаційної інформації»;
Вчене звання: доцент кафедри авіаційної техніки;
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Методи підвищення ефективності експлуатації радіоелектронних навігаційних систем повітряних суден в умовах післягарантійного обслуговування» спеціальність 05.22.13 «Навігація та управління рухом» 2015 р;
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден К-10, Cessna-172, Ан-2, Ан -12, Ан-24/26, Іл-76.
Провідний викладач з дисциплін: «Комп'ютерні системи забезпечення життєвого циклу повітряних суден», «Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки»
Підвищення кваліфікації:
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Кафедра іноземних мов. Свідоцтво про підвищення кваліфікації із загальної та авіаційно-технічної англійської мови за програмою курсу рівня Intermediate (наказ начальника академії від 05.05.2018 р. № 361/о).
м. Краків (Польща) закордонне стажування за напрямом «Проектний підхід в системі підготовки та перепідготовки керівного, адміністративного та педагогічного складу навчальних закладів в контексті реформування системи освіти України. Європейський досвід» в Central European academy studies and certification, Akademickieincubatoryprzedsiebiorchzości,Uczelnianaukspolecznych, сертифікат № 2018/10/017 від 23.10.2018 р.
м. Кропивницький. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019 р., реєстраційний № НО 01132330/367-19. Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності. Професійна складова “Льотна придатність ПС та АД ”.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Курс навчання «Основи керування мультикоптерами» 16.09.20р.сертифікат №264/20. Свідоцтво СП 35830447/2994-21 від 19.11.2021 про підвищення кваліфікації, Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,
Центральний інститут післядипломної освіти, дистанційна форма навчання 19.04 – 19.11. 2021, ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів»
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, доцент кафедри авіаційної техніки

ORCID

Google Scholar

Dspace

Коло наукових інтересів: дослідження надійності авіаційної техніки за даними випробувань та експлуатації.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Ризький інститут інженерів ЦПФ, спеціальність: «Експлуатація літаків і двигунів», кваліфікація: інженер-механік, 1963 р.
Професійні досягнення:
Кандидат технічних наук, спеціальність 212 – Будівельна механіка і міцність літальних апаратів, 1969 р.
Старший науковий співробітник, спеціальність – «Рухомий склад і тяга поїздів», 1979 р.
Доцент кафедри авіаційних двигунів, 1988 р.
Підвищення кваліфікації:
Свідоцтво № НО 1132330/357-19 від 19 квітня 2019р. (108 год./3,5 кредити ЄКТС). м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Березень 2019 – квітень 2019. За програмою «Менеджмент освітянської діяльності» (професійна складова «Льотна придатність ПС та АД»).
Кандидат технічних наук, доцент, доцент авіаційної техніки

ORCID


Коло наукових інтересів: дослідження технологій безруйнівного контролю матеріалів в технологічних процесах.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність: «Автоматизація та електрифікація виробництва», кваліфікація: інженер – системотехнік, 1996 р.
Професійні досягнення:
Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів, 2003 р. Доцент, 2005 р.
Науковий керівник теми. Реєстраційний номер НДДКР №0119U002463 «Дослідження технологій безруйнівного контролю матеріалів в технологічних процесах».
Автор п’яти патентів на винахід. Член-кореспондент Академії технічних наук України.
Підвищення кваліфікації:
Свідоцтво про підвищення кваліфікації №329, видане 04.06.18 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). Навчальний центр ОКВП, м.Кропивницький.
Сертифікат № KJ-A 07/10119 про проходження закордонного стажування в Республіці Польща, Wyzsza Szkola Czestochowa, 17.10.2019 (180 год. 6 кредитів ЄКТС).
Сертифікат CEFR (Conventional European Standard – B2).
Свідоцтво №НО 01132330/360-19 від 19 квітня 2019р. (108 год./3,5 кредити ЄКТС). м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Березень 2019 – квітень 2019. за программою «Менеджмент освітянської діяльності» (професійна складова «Льотна придатність ПС та АД»).
Certificate international advanced training “Using capabilities of cloud services in online training on google meet and google classroom platform” in the following disciplines: Metrology, Digital control devices, Theoretical Mechanics (45 hours /1,5 ЕСЕS) 20.12.2021-27.12.2021р. Lublin. Republic of Poland.
Старший викладач кафедри авіаційної техніки

ORCID

Google Scholar


Коло наукових інтересів: неруйнівний контроль авіаційних конструкцій з композиційних матеріалів; вплив лакофарбних шарів на можливість застосування методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії елементів авіаційних конструкцій з склопластиків. Початок роботи на кафедрі: 2010 р.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Харківське вище військове авіаційне інженерне червонопрапорне училище, 1991 р., інженер-механік.
Професійні досягнення:
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Cessna-172, Ан -2, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ан-74, Іл-76, Л-410. Ведучий викладач з дисципліни «Технічне обслуговування повітряних суден», «Технологія виробництва та ремонту ПС».
Підвищення кваліфікації:
м. Гостомель. Центр підготовки льотного складу державного підприємства «АНТОНОВ»; Сертифікат визнання №12-17/В1.1/0421.від 14.12.17р.; Курси з навчання спеціалістів інженерно-технічного персоналу категорії В1.1 на літак Ан-74.
м. Кропивницький. Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «Урга»; Довідка про стажування від 14.02.2018 р. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів» літаки Ан-24\26. м.
Кропивницький. Авіаційно-технічна база Льотної академії Національного авіаційного університету; Довідка про стажування від 22.03.2018 р.; Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів» (літаки НАРП-1; Як-18; Л-410; Ан-2)
м. Київ. Національна Академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Ліцензія МОН України Нак. від 15.11.2016 № 1492-л «про переоформлення ліцензій» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2983-21 Освітньо-професійна програма «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Загальна кількість годин / кредитів ЄКТС за навчальним планом 180год. / 6кр.
м. Київ ТОВ. «Академія цифрового розвитку» Ідентифікаційний код юридичної особи 43109490 КОД КВЕД 85.59 інші види освіти, Н.В.І.У (Основний) Сертифікат №4GW-164 дата видачі: 19.10.2021. Курси підвищення кваліфікації. Тема: «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової предвищої освіти». Час 30 год. (1кредит ESTS).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач авіаційної техніки

GoogleScholar

ORCID

Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2010 р.
Освіта: Державна льотна академія України, 2009 р., інженер з експлуатації повітряних суден (і систем повітряних суден). Аспірантура Кіровоградської льотної академії НАУ, спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Провідний викладач з дисциплін: «Функціональні системи повітряних суден», «Авіаційна наземна техніка».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Ан-2, Ан -24/26, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: оперативний моніторинг умов експлуатації повітряних суден.
Автор близько 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління, навігації та зв'язку», науково-технічному журналі «Electronics and Control Systems» і т.д.

Старший викладач кафедри авіаційної техніки.

ORCID

Google Scholar


Заклад в якому здобуто вищу освіту: Військово-повітряна інженерна академія ім.проф. Н.Є. Жуковського, 1980р.; по спеціальності літальні апарати та силові установки; кваліфікація – інженер-механік.
Наукові інтереси: діагностика авіаційної техніки та підтримка льотної придатності; неруйнівний контроль повітряних суден та авіадвигунів; ремонт повітряних суден та авіадвигунів.
Професійні досягнення:
Заступник завідувача випускової кафедри авіаційної техніки (2009-2019р.р.); провідний викладач з дисциплін: “Технічна діагностика”, “Методи та засоби діагностування ПС та АД”, “Дефектологія, неруйнівні методи контроля повітряних суден та авіадвигунів”.
Інструктор та екзаменатор за вимогами АПУ (PART-147) FTO/TRTO з правом ведення теоретичної та практичної підготовки з дисциплін первинної підготовки PPL (A), CPL(A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден: НАРП-1, Ан-2 , Ан-12, Ан-24/26,Ан-32,Ан-72/74, Ан-140,Як-40,Як-42,Л-410,К-10,Ил-76.
Підвищення кваліфікації:
Кіровоградській національний технічний університет,стажування на базі кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій .Довідка про стажування Тема “Поглиблення та розширення і оновлення професійних знань, необхідних для виконання завдань та функцій займаної посади від 29.12.2016 р. №18-к/с.
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія “Урга”. Стажування за програмою дисципліни “Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів” літаки Ан-24/26). Довідка про стажування від 14.02.2018 р.
Авіаційно-технічна база Льотної академії Національного авіаційного університету, стажування за программою дисципліни “Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів” (літаки НАРП-1; Як-18; Л-410; Ан-2) Довідка про стажування від 22.03.2018 р.
Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою “Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова льотна придатність ПС та АД)”. Свідоцтво №НО 01132330/365-19 видано 19.04.2019 р.
Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти.
Підвищення кваліфікації у період з 19 квітня 2021 р. по 19 листопада 2021 р., за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Свідоцтво №СП35830447/2991-21
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач кафедри авіаційної техніки

ORCID

Коло наукових інтересів: конструкція, коливання та міцність авіаційних поршневих та газотурбінних авіаційних двигунів. Класифікація сил, які діють на окремі деталі та вузли двигуна. Газові сили, осьова, радіальна та окружна складові газової сили. Масові сили, сили ваги, сіли інерції, навантаження від гіроскопічного моменту, відцентрові сили. Температурні навантаження. Поперечні вібрації двигунів і критичні частоти обертання їх роторів.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Ріжський інститут інженерів цивільної авіації, 1979 р., інженер-механік з експлуатації повітряних суден та авіаційних двигунів.
Професійні досягнення:
Перепідготовка та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден: НАРП-1, Як-52, Як-18Т, Ан-2, Л-410 УВП(Е), Ан-24 (А.Б.РВ), Ан-26.
Ведучий викладач з дисциплін: «Деталі машин» з технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів і факультету мененжента «Конструкція та міцність авіаційних двигунів», «Гідравліка та гідропневмопрістрої авіаційної техніки», «Технічна механіка авіаційної техніки».
Підвищення кваліфікації:
м. Кропивницький. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова « Педагогічний менеджмент» та «Льотна придатність ПС та АД). Реєстраційний № НО 01132330/366-19. Дата видачі: 19 квітня 2019 р.
м. Кропивницький. Авіаційно-технічна Льотної академії Національного авіаційного університету; довідка про стажування від 22.03.2018 р.; стажування за програмою дисципліні «Льотна експлуатація повітряних суден та авіадвигунів» (літаки НАРП-1, Як-52, Як-18Т, Ан-2, Л-410 УВП(Е), Ан-24 (А,Б,РВ) та Ан-26).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри авіаційної техніки

ORCID

Початок роботи на кафедрі: 2011 р., в ЛА НАУ – з 1977 р.
Освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1977 р., інженер з експлуатації літаків та авіаційних двигунів.
Викладає дисципліни: «Силова установка повітряного судна», «Планер та системи повітряного судна», «Сертифікація персоналу та організацій з технічного обслуговування».
Галузь наукової та практичної діяльності: технічна діагностика і підтримання льотної придатності ПС та АД.
Автор 5 навчально-методичних робіт.
Підвищення кваліфікації:
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «Урга». Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів» літаки Ан-24\26). Довідка про стажування від 14.02.2018 р.
м. Кропивницький, Авіаційно-технічна база Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів» (літаки НАРП-1; Як-18; Л-410; Ан-2) Довідка про стажування від 22.03.2018 р.
Національна академія педагогічних наук України, державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації за програмою: Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання -2021р.

Старший викладач кафедри авіаційної техніки

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

ResearchGate

Коло наукових інтересів: неруйнівний контроль авіаційних конструкцій з композиційних матеріалів; розробка методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії елементів авіаційних конструкцій з склопластиків.
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, 2009 р, cпеціальність - «Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден», кваліфікація - «Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки». Аспірантура льотної академії НАУ, 2018 р., спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Професійні досягнення: Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL(A), CPL(A), ATP(A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден Ан-2, Ан-12, Ан-24/26 , Ан-32, Ан-72/74, Як-42, Л-410, К-10 «Swift», Beechcraft BE-76, Cessna-172, ХІАТ-650. Провідний викладач з дисциплін: «Силова установка ПС», «Конструкція та міцність ГТД», «Конструкція та міцність ПД», «Гвинт».
Підвищення кваліфікації:
Свідоцтво про підвищення кваліфікації № НО 01132330/369-19 від 19.04.2019 р. Льотна академія Національного авіаційного університету. 27.03.2019 – 19.04.2019 р.. Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою «Менеджмент освітянської діяльності» (професійна складова «Льотна придатність ПС та АД») (108 годин, 3,5 кредитів ECTS).
Сертифікат .№0048/MEL від 01.02.2020р. Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології». 29.01.2020 – 31.01.2020 р. Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки MEP(L) на багатодвигунному ПС Beechcraft MODEL 76 Duchess.
Сертифікат від 16.09.2020р. № 263/20. Льотна академія Національного авіаційного університету. 14 – 16 вересня 2020 р. Курс навчання «Основи керування мультикоптерами». Свідоцтво СП 35830447/3002-21 від 19.11.2021 про підвищення кваліфікації, Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, дистанційна форма навчання 19.04 – 19.11. 2021, ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» (180 годин, 6 кредитів ECTS);
Сертифікат № 4GW-052 від 19.10.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.10 – 18.10. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS);
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2015 р.), доцент кафедри авіаційної техніки

GoogleScholar

ORCID

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності курсантів льотних ЗВО у процесі загально-технічної підготовки; інженерна педагогіка
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; спеціальність: «Математика і фізика», кваліфікація: «Вчитель математики, фізики, астрономії, безпеки життєдіяльності»; рік випуску 2001.
Льотна академія Національного авіаційного університету; напрям підготовки: «Обслуговування повітряних суден», кваліфікація: «Транспорт і транспортна інфраструктура, обслуговування повітряних суден, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» (диплом бакалавра); рік випуску 2018.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність, за якою здобуто науковий ступінь, рік: «Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін», спеціальність: – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; 2015 р.
Підвищення кваліфікації:
Сертифікат CEFR (Conventional European Standard – B2); сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №2019/11/005 виданий 14.11.2019 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). м. Лодзь, Польща, Університет суспільних наук. Серпень 2019 – Листопад 2019. Тема: «Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку»; Свідоцтво № НО 01132330/370-19 видане 19 квітня 2019 року (108 год./3,5 кредити ЄКТС). м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Березень 2019 – квітень 2019. Тема: «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Льотна придатність ПС і АД)»; Сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №TSI-132421-CTU виданий 24.10/2021 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). м. Прага, Чехія, Чеський технічний університет у Празі. Вересень 2021 – Жовтень 2021. Тема: «Прикладні науково-технічні дослідження: Європейський досвід і напрями розвитку» у галузі знань «27 – Транспорт»; Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/3004-21 видане 19.11.2021 року (180 год. 6 кредитів ЄКТС). Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Квітень 2021 – Листопад 2021. Тема: «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів».

Завідувач лабораторією

GoogleScholar

ORCID

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в технічній експлуатації авіаційної техніки
Заклад в якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, 2011 р, cпеціальність - «Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден», кваліфікація - «Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки». Аспірантура льотної академії НАУ, 2015 р., спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Професійні досягнення: Помічник керівника з якості з підготовки до технічного обслуговування згідно Правил Part-147
Підвищення кваліфікації:
м. Кропивницький. Товариство з обмеженої відповідальністю «Авіаційна льотна академія». Термін: 26.10.2018-27.10.2018р. Курс підготовки «Правила Part-66/147». Сертифікат №0621 від 27.10.2018р.
м. Кропивницький. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Термін: 27.03.2019 – 19.04.2019 р. Обсяг: 108 годин (3,5 кредитів). Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою «Менеджмент освітянської діяльності» (професійна складова «Льотна придатність ПС та АД»). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019 р. № НО 01132330/368-19.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Термін: 26.11.2020-30.12.2020 р. Обсяг 75 годин (2,5 кредитів). Курс підвищення кваліфікації за темою «Професійна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі». Сертифікат №7-20 від 30.12.2020 р.
м. Кривий Ріг. Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету. Базовий курс підготовки категорії В 1.1 (модуль 9А «Людські фактори»). Сертифікат визнання UA.147.0002.00819 від 29.06.2021 р.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Термін: 26.02.2020-23.06.2021 р. Обсяг 191 годин. Курс теоретичної підготовки на тип Antonov AN-32 (AI-20) категорії В1. Сертифікат визнання UA1.47.0019.21.109 від 30.06.2021 р.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Термін: 25.01.2021-26.02.2021 р. Обсяг 188 годин. Курс теоретичної підготовки на тип Antonov AN26 (Ivchenko AI-24) категорії В1. Сертифікат визнання UA.147.0019.21.022 від 04.03.2021 р.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Термін: 01.03.2021-19.03.2021 р. Обсяг 112 годин. Курс практичної підготовки на тип Antonov AN26 (Ivchenko AI-24) категорії В1. Сертифікат визнання UA.147.0019.21.070 від 23.03.2021 р.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Термін: 11.08.2021-31.08.2021 р. Обсяг 146 годин. Курс теоретичної підготовки на тип Let L-410LW (Walter M601) and Let L-410 (Walter M601) категорії В1. Сертифікат визнання UA.147.0019.21.145 від 06.09.2021 р.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Термін: 11.08.2021-31.08.2021 р. Обсяг 112 годин. Курс практичної підготовки на тип Let L-410LW (Walter M601) and Let L-410 (Walter M601) категорії В1. Сертифікат визнання UA.147.0019.21.134 від 13.08.2021 р.
м. Кропивницький. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Термін: 04.10.2021-18.10.2021 р. Обсяг 30 годин (1 кредит). Курс підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Сертифікат №6GW-0123 від 19.10.2021 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада: старший лаборант
Початок роботи на кафедрі: 2011 р.
Освіта: Одеський технологічний інститут ім. М. Ломоносова, 1978р., інженер-технолог