Наказом Міністра ЦА № 22 від 8 лютого 1978 року був створений факультет льотної експлуатації, до складу якого увійшла кафедра Безпеки польотів.

Завідуючі кафедрою Безпеки польотів протягом її існування:

1. Комаров Андрій Олександрович (1978-1984р.р.) – Начальник Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (КВЛУ ЦА), доктор технічних наук, професор.
2. Нікулін Микола Пилипович (1984-1987р.р.) – Начальник Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (КВЛУ ЦА), кандидат технічних наук, пілот 1-го класу.
3. Рубець Михайло Іванович (1987-2014р.р.) – Начальник Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (КВЛУ ЦА) та ректор державної льотної академії України (ДЛАУ) (1987-2009р.р.), кандидат технічних наук, професор. З 2009р. безпосередньо займався викладацькою діяльністю на кафедрі БП.
4. Ситник Юрій Борисович ( з 2015р. по теперішній час) - кандидат технічних наук, льотчик 1-го класу, (в минулому, командир В/Ч, заступник начальника Харківського університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба з льотної підготовки).

Впродовж існування кафедри БП у її складі працювали видатні авіатори:

- Вікторенко Віктор Макарович, протягом 20 років працював старшим викладачем кафедри (1989-2007р.р.), був експертом Державної авіаційної адміністрації України з подовження строку дії свідоцтв членів льотних екіпажів експлуатантів України з дисциплін сертифікаційного акту: "Експлуатаційні процедури". Заслужений пілот СРСР, який освоїв більше 10 типів ПС та мав більш ніж 14000 годин нальоту, пройшовши шлях від льотчика-інструктора до начальника Школи вищої льотної підготовки (ШВЛП), першого заступника начальника Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (КВЛУ ЦА), а після закінчення льотної роботи, став старшим викладачем кафедри безпеки польотів ДЛАУ.

- Щогольов Валентин Єгорович, протягом 23 років був доцентом кафедри (1993-2016 р.р.), пілот 1-го класу, був експертом Державної авіаційної адміністрації України з подовження строку дії свідоцтв членів льотних екіпажів експлуатантів України з дисциплін сертифікаційного акту: «Повітряне право». Розпочав роботу молодим спеціалістом в нашому навчальному закладі на посадах командира – інструктора ПС, заступника командира авіаескадрильї, заступника командира авіаційного загону, працював командиром авіаескадрильї авіаційного загону, пізніше – начальником льотно-методичного відділу, був командиром 1-го льотного загону. Валентин Єгорович розпочав свою викладацьку діяльність спочатку на посаді доцента кафедри льотної експлуатації, пізніше працював доцентом на кафедрі безпеки польотів.
- Галуненко Олександр Васильович, протягом 7 років працював професором кафедри, к.т.н. (2010–2017 р.р.), Герой України, льотчик-випробувач, помічник генерального конструктора з льотних питань АНТК О.Антонова. Здійснив низку відповідальних льотних випробувань на літаках Ан-28, Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-70. Виконав перший зліт та повний цикл заводських випробувань літака Ан-225 «Мрія». На Ан-70 вперше виконав режими звалювання літака. Неодноразово представляв Батьківщину у демонстраційних польотах на салонах та авіавиставках. Встановив 263 світові авіаційні рекорди, а за встановлені у 1989р 110 світових рекордів на літаку Ан-225 «Мрія» в одному польоті його ім’я занесено у книгу рекордів Гінеса.

До складу кафедри також входили і інші авіатори та досвідчені викладачі: Демиденко Л.І., Овчар Ю.І., Сіфун М.О., Залевський А.В., Санжаровский Б.К., Андрєєв І.Г., Кушнір О.О., Олійник О.С.
Створення навчальних лабораторій здійснювали кваліфіковані інженери: Руденко В.І., Базик О.В., Горкун О.М., Качинський М.С.

Протягом усіх років кафедра успішно вирішувала головну задачу – забезпечення навчально-виховного процесу з наступних дисциплін:
1. "Авіаційне законодавство".
2. "Авіаційне законодавство з ТО АТ".
3. "Безпека польотів".
4. "Безпека життєдіяльності та охорона праці".
5. "Експлуатаційні процедури".
6. Вивчення конкретних випускових типів ПС АН-24/26; CESSNA-172, CESSNA-172RG, НАРП-1, К-10 СВІФТ, АН-2, Л-410 УВП(Е), В-76 (Beechcraft), ХІАТ-650УТ".
7. "Можливості та обмеження людини в льотній діяльності (Людський фактор)".
8. "Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки (АТ)".
9. "Організація льотної роботи".
10. "Повітряне право".
11. "Психологія".
12. "Управління безпекою польотів".
13. "ІІ етап підготовки ЕПС до виконання польотів на МПЛ атестаційних дисциплін",
які пов`язані з льотною експлуатацією авіаційної техніки при первинній підготовці пілотів, підвищенні кваліфікації та перепідготовці льотного складу на нові типи ПС.
Зусилля викладацького складу кафедри БП зосередженні на розробці та вдосконаленні учбових та робочих програм, забезпечені інформаційним матеріалом та підготовкою лекцій з використанням мультимедійних і комп`ютерних програм, а також керівництві науковою роботою курсантів.

Для вирішення покладених освітніх задач по підготовці льотних кадрів кафедра безпеки польотів укомплектована висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які мають багаторічний досвід льотної та льотно-методичної роботи в цивільній та військовій авіації, є досвідченими науково-педагогічними кадрами.

Характерною рисою кафедри безпеки є те, що курсантів навчали і навчають високопрофесійні досвідчені авіаційні фахівці, які мають не один десяток років безаварійної роботи.

За багато років кафедра неодноразово оновлювалася, але їй завжди було притаманне доброзичливе ставлення до майбутніх фахівців: пілотів, диспетчерів та ін. курсантів і слухачів, бажання допомогти, розібратися в складних питаннях льотної діяльності, а головне - літати безпечно.

Навчально-методична робота кафедри проводиться в напрямі удосконалення програм підготовки спеціалістів авіаційного профілю, розробки сучасного методичного забезпечення навчальних дисциплін, а також нового покоління (мультимедійні технології навчання, електронні підручники) та сучасні засоби діагностики рівня підготовки курсантів та слухачів (комп`ютерні методики тестового контролю).

Склад науково-педагогічних працівників кафедри безпеки польотів:

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).
(Candidate of Technical Sciences Head of the Department of Flight Academy of National Aviation University, Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Scopus Author ID

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
Чернігівське Вище Військове авіаційне у училище льотчиків. Спеціальність - "Командна, тактична", кваліфікація - "Офіцер з вищим військово-спеціальною освітою льотчик – інженер", рік випуску 1983.
Військово-повітряна академія ім. Ю. Гагаріна. Спеціальність – "Командно–штабна оперативно тактична. Військово-повітряних сил", кваліфікація - "Офіцер з вищою військовою освітою", рік випуску 1993.

Коло наукових інтересів: управління безпекою польотів, організація льотної роботи.

Професійні досягнення:
2016 рік – Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.13 "Навігація та управління рухом".
Гарант освітньо-професійної програми "Льотна експлуатація повітряних суден" підготовки бакалавра зі спеціальності 272 "Авіаційний транспорт".
Є автором та співавтором понад 15 друкованих праць, з яких 1 стаття , що індексується міжнародною науково-метричною базою Scopus.

Підвищення кваліфікації:
2021 рік – Республіка Білорусь. Міжнародна онлайн-стажировка "Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов". З 13.05.2021р. – 25.05.2021р.
2021 рік - Sofia. Bulgaria. University of Finance, Business and Entrepreneurship. Theme: "Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend".
2021 рік - м. Кропивницький (Україна), ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік - м. Кропивницький (Україна), ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2021 рік - м. Кропивницький (Україна), МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік - м. Кропивницький (Україна), МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2020 рік - м. Кропивницький (Україна), МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26.

Викладає дисципліни:
• Організація льотної роботи.
• Управління безпекою польотів.
• Системи управління безпекою польотів для ОПР.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ). (Candidate of psychological sciences, Associate Professor, Department of Safety and Environment, Faculty of Forestry Operations and Maintenance air traffic service of the National Aviation Academy of Ukraine (NAU) , Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
2009 р. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, базова вища освіта, кваліфікація бакалавр педагогічної освіти, практичний психолог в закладах освіти.
2010 р. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, магістр практичної психології.
2017 р.- отримання наукового ступеня кандидата психологічних наук (доктор філософських) за спеціальністю – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Східноукраїнський національний університет імені В.Даля.

Коло наукових інтересів: психотерапія, психіатрія, практична психологія.

Професійні досягнення:
2017 рік – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи».
2021 р.- практичний психолог Психологічної служби льотної академії (ЛА НАУ)
Є автором та співавтором понад 30 друкованих праць , 15 з яких входять до до переліку фахових видань МОН України.

Підвищення кваліфікації:
2021 рік - м. Київ (Україна), ТОВ Всеосвіта. Підвищення кваліфікації (Вебінар ) на тему: «Ресурс на цілий рік. Техніки турботи про психоемоційне благополуччя для педагогів».
2021 рік - м. Київ (Україна). ТОВ Всеосвіта. Підвищення кваліфікації (Вебінар ) на тему: «Як пережити стрес правильно: стратегії реагування та вікові особливості».
2021 рік - м. Харьків (Україна). Харьковський медичний університет та Східноєвропейська асоціація гіпнотерапевтів та клінічних психологів. Он-лайн навчальна програма «Пропедевтика психіатрії та психотерапії».
2021 рік- м. Люблін (республіка Польща). Інститут Науково-дослідний Люблинського науково-дослідного Люблинського науково-технологічного парку та Міжнародна організація науковців та освітян. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "Он-лайн як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle".
2021 рік - м. Суми. Сумський державний університет. Підвищення кваліфікації "Запобігання та протидія боулінгу у закладах освіти" .
2021 рік - м. Мінськ (республіка Білорусь). Міжнародна он-лайн стажировка "Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов".
2020 рік - м. Люблін (республіка Польща). Інститут Науково-дослідний Люблинського науково-дослідного Люблинського науково-технологічного парку та Міжнародна організація науковців та освітян. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialities as psychology and law enforcement activity on the example of ZOOM and MOODLE platforms".
2020 рік – м. Рига, французька асоціація гіпнотерапевтів (д.мед.наук Жан Бекіо, Лаура Грінберга). Сертифікований курс навчання «Сучасна гіпнотерапія. Взаємодія клієнта і терапевта. Сеанс, терапія, довіра та результат» Jauno psiholoģiju centrs.
2020 рік – м. Кропивницький. Сертифікат учасника он-лайн-конференції «Всі ми різні - Всі ми рівні» (психологічна підтримка людей, що відносять себе до ЛГБТ-спільноти).
2019 рік – м. Рига, французька асоціація гіпнотерапевтів (доктор мед.наук Пєр Ле Лонг). Сертифікований курс навчання «Депресія і вегетативна дистонія. Лікування гіпнозом» Jauno psiholoģiju centrs.
2019 рік – м. Кропивницький. Сертифікований науково-практичний семінар з «Еріксоновського гіпнозу».

Викладає дисципліни:
• Психологія.
• Юридична психологія.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).
(Senior Lecturer of the Department of Flight Academy of National Aviation University, Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1977 рік - м. Барнаул. Барнаульське Вище Авіаційне училище льотчиків ім. Головного маршала авіації Вершиніна К.А. Спеціальність «Командно-штабна тактична авіаційна», кваліфікація - «Офіцер з вищою воєнною спеціальною освітою - льотчик-інженер».

Коло наукових інтересів: експлуатаційні процедури , експлуатаційні процедури по типам ПС, людський фактор в експлуатації авіаційної техніки, можливості та обмеження людини в льотній діяльності.

Професійні досягнення:
Наукове консультування льотного складу Приватного акціонерного товариства Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" м. Кропивницький (2015-2017 р.р.) з питань авіаційного законодавства та безпеки польотів.
Є автором та співавтором понад 23 наукових публікацій.

Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2021 рік - м. Мінськ республіка Білорусь. Міжнародна онлайн-стажировка "Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов".
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2019 рік – м. Київ. Міністерство освіти і науки України (МОНУ), Національний авіаційний університет (НАУ), Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова "Авіація").
2019 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2019 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2018 рік – м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літаків Ан-24/26.
2018 рік – м. Кропивницький. КЛУ КЛА НАУ. Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літака К-10 «Свіфт».

Викладає дисципліни:
• Експлуатаційні процедури.
• Експлуатаційні процедури по типам: НАРП-1, К-10 «Свіфт».
• Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки.
• Можливості та обмеження людини в льотній діяльності.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).
(Senior Lecturer of the Department of Flight Academy of National Aviation University, Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1992 рік - м. Кіровоград. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Спеціальність - Машини та технологія обробки металів тиском, кваліфікація: інженер – механік.

Коло наукових інтересів: безпека життєдіяльності та охорона праці, людський фактор.

Професійні досягнення:
Є розробником/рецензентом тестових завдань єдиного державного кваліфікаційного іспиту для спеціалізації «Підтримання льотної придатності повітряних суден» технік-механік(В1) (згідно Part-66 EASA) (ЄДКІ).
Є автором та співавтором понад 10 наукових публікацій.

Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2021 рік - м. Київ. Державне підприємство "Головний навчально-методичний центр держпраці". Навчання (підвищення кваліфікації) з питань охорони праці. З 5 квітня 2021р. по 9 квітня 2021р.
2021 рік - м. Мінськ республіка Білорусь. Міжнародна онлайн-стажировка "Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов".
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін повітряного судна АН-24 та АН-26.
2019 рік – м. Київ. Міністерство освіти і науки України (МОНУ), Національний авіаційний університет (НАУ), Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова "Авіація").
2019 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 академічних годин та складений вихідний тест за програмою курсу рівня Pre-intermediate.
2018 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Курс загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 академічних годин.

Викладає дисципліни:
• Безпека життєдіяльності та охорона праці.
• Людський фактор.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).
(Senior Lecturer of the Department of Flight Academy of National Aviation University, Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1987 рік - м. Барнаул. Барнаульське вище авіаційне училище льотчиків ім. Головного маршала авіації К.А. Вершиніна. Спеціальність: командна тактична, кваліфікація: офіцер з вищою військово-спеціальною освітою льотчик-інженер.

Коло наукових інтересів: управління безпекою польотів, повітряне право, авіаційне законодавство.

Професійні досягнення:
Наукове консультування льотного складу Приватного акціонерного товариства Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" м. Кропивницький (2015-2017 р.р.) з питань авіаційного законодавства та безпеки польотів.
Є автором та співавтором понад 25 наукових публікацій.

Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2021 рік - м. Мінськ республіка Білорусь. Міжнародна онлайн-стажировка "Модели и технологии воспитания в международных образовательных практиках университетов".
2020 рік – м. Кропивницький. КЛУ ЛА НАУ. Курс теоретичної підготовки пілота при перенавчанні на повітряне судно ХІАТ-650.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2020 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Курс навчання "Основи керування мультикоптерами".
2019 рік – м. Київ. Міністерство освіти і науки України (МОНУ), Національний авіаційний університет (НАУ), Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова "Авіація").
2019 рік - Українська льотна академія "Хімічні авіаційні технології". Навчання за програмою теоретичної підготовки льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ-650.
2019 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 академічних годин та складений вихідний тест за програмою курсу рівня Pre-intermediate.
2019 рік - м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літаків Cessna.
2019 рік - м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літаків Ан-24/26.
2018 рік – м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літакf Cessna.
2018 рік – м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літакf Ан-24/26.
2018 рік – м. Кропивницький. КЛУ КЛА НАУ. Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літака К-10 «Свіфт».
2018 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Курс загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 академічних годин.
2018 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Курс підготовки "Правила Part-66/147".

Викладає дисципліни:
• Управління безпекою польотів.
• Повітряне право.
• Авіаційне законодавство.
• Авіаційне законодавство з ТО АТ.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).
(Senior Lecturer of the Department of Flight Academy of National Aviation University, Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1988р. - Ленінградська Ордена Леніна академія цивільної авіації. Спеціальність: «Експлуатація повітряного транспорту», кваліфікація: «Інженер – пілот».

Коло наукових інтересів: експлуатаційні процедури по типам ПС.

Професійні досягнення:
Наукове консультування льотного складу Приватного акціонерного товариства Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" м. Кропивницький (2015-2017 р.р.) з питань авіаційного законодавства та безпеки польотів.

Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2021 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака К-10 "Свіфт".
2021 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Стажування по програмі "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака НАРП-1.
2020 рік - Українська льотна академія "Хімічні авіаційні технології".Навчання за програмою підготовки для отримання кваліфікаційної відмітки МЕР(L) на багатодвигунному ПС BEECHCRAFT MODEL 76 DUCHESS.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літаків Ан-24/26.
2020 рік – м. Кропивницький. МААК УРГА. Стажування по програмі дисциплін: "Експлуатаційні процедури", "Повітряне право", "Підготовка та виконання польотів", "Людський фактор", "Радіотелефонія" літака CESSNA.
2019 рік – м. Київ. Міністерство освіти і науки України (МОНУ), Національний авіаційний університет (НАУ), Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою "Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова "Авіація")".
2019 рік - Українська льотна академія "Хімічні авіаційні технології". Навчання за програмою теоретичної підготовки льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ-650.
2019 рік - м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літака Cessna.
2019 рік - м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літака Ан-24/26.
2018 рік – м. Кропивницький. ЛА НАУ. Курс підготовки "Правила Part-66/147".
2018 рік – м. Кропивницький. МААК «УРГА». Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літаків Cessna – 172 та Ан-24/26.
2018 рік – м. Кропивницький. КЛУ КЛА НАУ. Стажування по програмі дисциплін «Повітряне право», «Експлуатаційні процедури», «Підготовка та виконання польотів», «Людський фактор» та «Радіотелефонія» літака К-10 «Свіфт».

Викладає дисципліни:
• Експлуатаційні процедури по типам: Cessna–172 RG, К-10 «Свіфт», ХІАТ-650УТ.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доктор педагогічних наук, професор кафедри безпеки польотів факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ)
(Doctor pedagogies sciences, Associate Professor, Department of Safety and Environment, Faculty of Forestry Operations and Maintenance air traffic service of the National Aviation Academy of Ukraine (NAU) , Kropyvnytzkyy, Ukraine).

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1955 р. - м. Москва. Державний Центральний ордена Леніна інститут фізичної культури імені І.В. Сталіна. Спеціальність «Фізична культура», кваліфікація - викладач фізичного виховання.

Коло наукових інтересів: психологія.

Професійні досягнення:
1985 рік – захист докторської дисертації Академія педагогічних наук СРСР, науково-дослідний інститут професійно-технічної педагогіки), за спеціальністю 13.00.01 – Теорія і історія педагогіки. Тема дисертації: «Педагогічні основи системи психофізиологічної підготовки льотного складу».
1985 рік - професор кафедри фізичної та психофізиологічної підготовки льотного складу рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді міністрів СРСР.
Є автором більш ніж 600 наукових праць.
За основні праці удостоєний премії фонду Сороса.
Під керівництвом підготовлено 64 кандидати та 8 докторів наук.
Головний редактор, голова ради видання Міжнародного проєкту «Людина у вимірах ХХ століття». Автор видання, основоположник ідеї, структури і змісту даного проєкту. З цією метою їм був організований Регіональний Міжвузівський центр з проблем людського фактора в Україні та Міжнародний інститут проблем Людини в аерокосмічних системах. (2001 – 2007 рр.)
З 2002-2004 рр.; 2004-2006 рр. член експертної ради Вищої атестаційної комісії України (ВАК України) з педагогічних наук.
Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (2018 – 2019 рр.) (Наказ МОН України від 04.04.2018 р. № 326).
Від 1980 – у Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету (нині м. Кропивницький): 1997–2001 – проректор з навчальної і наукової роботи, водночас 2001–2010 – завідувач кафедри авіаційної педагогіки і психології.
Член спеціалізованої вченої ради К23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» м. Кропивницький, Льотна академія НАУ (наказ МОН України від 24.05.2018 № 527)
Засновник (голова) Міжнародного громадського об'єднання «Академія проблем людини в авіації та космонавтиці Україна».
Член Всеукраїнської громадської наукової організації - Транспортна академія України (ТАУ). Диплом від 24.12.1992 р. № 043.
Старший викладач кафедри фізичної підготовки з 1959 по 1975 рр. Військово-повітряна академія імені Ю.А. Гагаріна, с. Моніно Московської області.
Доцент кафедри фізичної підготовки з 1975 по 1980 рр. Військово-повітряна академія імені Ю. А. Гагаріна, с. Моніно Московської області.

Підвищення кваліфікації:
2018 рік - м. Кропивницький. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра практичної психології. Тема «Удосконалення і підвищення фахового рівня та методика викладання дисципліни «Психологія» в ЗВО».

Викладає дисципліни:
• Психологія

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист.
Київський університет туризму економіки і права, 2008р. Спеціальність – Менеджмент організацій Кваліфікація - менеджер – економіст Кіровоградський державний педагогічний університет ім В. Винниченка, 2014р. Кваліфікація – філолог «Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури».
Завідуючий лабораторії кафедри "Безпеки польотів" факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної Академії Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1995 р.-закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю 1004 "Електропостачання". Присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера-електрика.
з 2002 р.- працює в ЛА НАУ.

Коло наукових інтересів: безпека життєдіяльності та охорона праці.