Наказом МГА № 157 від серпня 1980 року був створений факультет Повітряної навігації, саме до нього в склад і була включена кафедра Повітряної навігації. Після ліквідації факультету, кафедра входить до факультету Льотної Експлуатації

З 2 грудня 2009 року Наказом ректора академії №1216 «Про перейменування кафедри на факультеті ЛЕ в ДЛАУ» кафедра «Повітряної навігації» була перейменована на кафедру «Аеронавігації».

На кафедрі проходять підготовку бакалаври та магістри за наступними спеціалізаціями:

  1. Льотна експлуатація повітряних суден
  2. Управління повітряним рухом
  3. Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів 
  4. Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті

Науково-педагогічний склад кафедри проводить лекційні та практичні заняття на високому професійному рівні з використанням новітніх технологій. Для кожної спеціалізації розроблені індивідуальні наукові та робочі програми, які забезпечують той рівень знань, що потребує та чи інша спеціалізація.

Дисципліни, які закріпленні на кафедрі Аеронавігації відповідають сучасним вимогам та є невід’ємними у комплексній підготовці висококваліфікованих авіаційних фахівців.

Кафедра керує підготовкою аспірантів за фахом – Експлуатація і ремонт засобів транспорту.

З метою підвищення функціоналу якості використання повітряного простору науково-педагогічні працівники кафедри проводять ініціативні науково-дослідні роботи та активно залучають до них студентів.

Інформація про співробітників кафедри аеронавігації

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри аеронавігації.


Профілі:

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність – «Обслуговування повітряного руху», кваліфікація – «Диспетчер повітряного руху», рік випуску 2012 р.
Коло наукових інтересів: навігація та управління рухом, підвищення функціональної надійності навігаційних систем, прогнозування нештатних ситуацій.
Професійні досягнення:
2015 – захистила кандидатську дисертація за спеціальністю 05.22.13 – Навігація та управління рухом.
З 2016 року завідувач кафедри аеронавігації.
Керівник НДР: Дослідження умов впровадження в Україні навігації, заснований на експлуатаційних характеристиках (PBN) (№ РК 0121U113660).
Член Вченої Ради академії та науково-методичної ради факультету.
Є автором понад 40 друкованих праць, з яких 4 монографії, 1 навчальний посібник.
Керівництво науковими дисертаціями: Наукове керівництво
Підвищення кваліфікації:
1. м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут непереривної освіти (НН ІНО) Національного авіаційного університету. Тема «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)». Свідоцтво про підвищення кваліфікації НО 01132330\345-19, від 19.04.2019 р.
2. м. Кропивницький, ЛА НАУ, Авіаційний загін. Тема «Повітряна навігація на ПС АН-2, НАРП-1, Л-410». Довідка від 15.02.2019 р.
3. м. Кропивницький, Кіровоградське льотне училище ЛА НАУ. Тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС АН-24, АН-26». Свідоцтво номер 022269; дата видачі 29.01.2019 р.
4. м. Кропивницький, Льотна академія НАУ. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови, наказ начальника академії від 10.06.2019 р. № 252/о.
5. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ГО «Асоціація проектних менеджерів України». Сертифікат про онлайн-курс «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» січень-лютий 2019 р., (30 годин).
6. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ГО «Асоціація проектних менеджерів України». (Польща, Словаччина, Угорщина). Тема «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти: вплив співпраці з бізнесом на розвиток економіки». Сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування №2019\03\02 виданий 21.03.2019 р.
7. м. Київ. Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов». Рівень володіння англійською мовою (Level B2). Свідоцтво від 10.12.2019 р. № 25455.
8. м. Кропивницький, Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Тема стажування «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС АН-24, АН-26». Довідка від 11.09.2020 р.
9. м. Мінськ, Республіканський інститут вищої школи (РИВШ), 13–25 травня 2021 р., 72 години; «Models and technologies of civil education in international educational practices of universities»; сертифікат № 00709.
10. м. Мінськ, Національний інститут освіти (НАІ), 01–14 червня 2021 р., 72 години; «Models, innovations and international trends in career guidance. Educational models and practices of working with gifted children»; сертифікат № 00841.
11. м. Київ, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»». Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, з 17 лютого по 10 березня 2021 року, 3 кредити ЄКТС; «Діджитилізація наукових досліджень»; свідоцтво № КР 04635922/000501-21; дата видачі 19.03.2021 р.
12. м. Кропивницький. Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». З 13.09.2021 р. по 17.09.2021 р. Стажування за програмою дисциплін «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях», «Повітряна навігація на ПС АН-24, АН-26». Довідка від 17.09.2021 р.
Викладає навчальні дисципліни:
• Основи аеронавігації та авіаційної картографії
• Особливості повітряної навігації на МПЛ (Jeppesen)
• Навігаційне забезпечення пошуково-рятувальних робіт
• Навігація
• Навігація з використанням GPS-GARMIN
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації.

SCOPUS

Publons (Web of Sciences)

Research Gate

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Науковці України

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
1990 р. – закінчила геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин».
Коло наукових інтересів:
Наукові дослідження в галузі інтерпретації геофізичних матеріалів та методології нових геофізичних технологій пошуків і розвідки корисних копалин; методологічні та технологічні розробки для забезпечення геолого-геофізичного моніторингу навколишнього геологічного середовища, геофізичного моніторингу небезпечних геологічних і техногенних процесів, територій і екологічно небезпечних об'єктів; наукові проблеми вивчення геліогеофізичного стану для потреб сфери авіації; наукові проблеми забезпечення функціональної стійкості складних динамічних систем в умовах впливу геліогеофізичних збурень.
Професійні досягнення:
2004 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 – «Геофізика».
2006 р. – отримала Почесне звання «Почесний розвідник надр», диплом №590, наказ №31-к Державної геологічної служби України від 24.03.2006 р.
2008 р. – нагороджена медаллю імені В.І. Лучицького, наказ №37-к Державної геологічної служби України від 25.03.2008р.
2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00. 01 – «Загальна та регіональна геологія».
2019 р. – отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 04.00.22 – «Геофізика».
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.162.02 (Інститут геологічних наук Національної академії наук України, м. Київ) згідно наказів МОН України №528 від 12.05.2015 р., №693 від 10.05.2017 р., № 387 від 04.03.2020 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 (Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький) згідно наказу МОН України № 1188 від 24.09.2020, спеціальність 05.22.13 – «Навігація та управління рухом».
Член редколегії наукового фахового видання України «Мінеральні ресурси України».
Науково-дослідна робота:
Керівник ініціативної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УкрІНТЕІ (Державний реєстраційний номер: 0121U100398, дата реєстрації: 13-01-2021). Тематика наукового дослідження: «Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах»/ «Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions.»
Наукові публікації:
Є автором понад 220 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, з яких:
монографії: «Ингульский мегаблок Украинского щита (глубинная геоэлектрическая модель и полезные ископаемые)» (2014 р.)(у співавторстві), «Технология прогнозирования промышленных эндогенных месторождений урана Украинского щита (на основе концепции астеносферного концентрирования рудогенных компонентов)» (2014 р.), «Технология прогнозирования экзогенно-инфильтрационных месторождений урана в осадочном чехле Украинского щита» (2015 р.), «Алмазоперспективні структури Інгульського мегаблоку Українського щита» (2020 р.), «Perspective trajectory of scientific research in technical sciences» (2021 р.) (у співавторстві);
підручники: «Основи геофізичного забезпечення польотів» (2019 р.), «Геліогеофізичний моніторинг авіаперельотів» (2021 р.) (у співавторстві); навчальний посібник: «Комплексування геофізичних методів» з грифом МОН України (2008 р.) (у співавторстві); 13 статей у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science.
Міжнародні стажування:
1) м. Влоцлавек, Республіка Польща, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; 16 листопада – 28 грудня 2020 року; 180 годин / 6 кредитів ЄКТС; тема: «Innovative methods for the organization of educational process for future engineering experts (professional component “Air Navigation”) in Ukraine and EU countries»; свідоцтво №TSI-162810-KSW; дата видачі 28.12.2020 р.;
2) м. Мінськ, Республіка Білорусь, Національний інститут освіти республіки Білорусь, Міжнародна on-line освітня платформа SKLAD, 1-14 червня 2021 р.; в обсязі 72 години/ 2,5 кредитів ЄКТС; тема: «Models, innovations and international trends in career guidance. Educational models and practices of working with gifted children»; сертифікат №00852; дата видачі 14 червня 2021 р.;
3) Brussels, Belgium; European Schoolnet Academy on behalf of the European Commission, Brussels, Belgium; Certificate of Complection «Digital Literacy and Online Safety», 19 April – 26 May 2021, 16 hours/0,5 of credit ECTS, Brussels; дата видачі 26 May 2021.
Підвищення кваліфікації:
1. м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО) Національного авіаційного університету; 27 березня 2019 р. – 19 квітня 2019 р.; в обсязі 108 годин / 3,6 кредитів ЄКТС; тема : «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»); свідоцтво про підвищення кваліфікації №НО 01132330/341-19; дата видачі 19 квітня 2019 р.;
2. м. Кропивницький, Кіровоградське льотне училище Льотної академії НАУ; 03.12 – 11.12.2018 р.; в обсязі 42 години / 1,4 кредитів ЄКТС; тема : «Курс підвищення кваліфікації співробітників служби аеронавігаційної інформації України»; свідоцтво про підвищення кваліфікації №022273, дата видачі 23 січня 2019 р.;
3. м. Кропивницький, Кіровоградське льотне училище Льотної академії НАУ; 21 листопада 2018 р. – 19 квітня 2019 р.; в обсязі 679 годин / 22,5 кредитів ЄКТС; тема : «Повний курс теоретичної підготовки за програмою CPL(A)/IR комплексний курс для отримання свідоцтва комерційного пілота (літак) CPL(A)/IR»; свідоцтво №022658, дата видачі 14 травня 2019 р.;
4. м. Кропивницький, Льотна академія НАУ. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови за програмою курсу Upper Intermediate. З 9 жовтня 2018 р. по 30.04.2019 р.; в обсязі 210 годин/7 кредитів ЄКТС. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови, наказ начальника Льотної академії НАУ від 10.06.2019 р. № 252/о; дата видачі 10 червня 2019 р.
5. м. Київ, КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»; Кваліфікаційний іспит з мовної освіти «Англійська мова як іноземна», що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2 (The Conventional European Standard CEFR - B2), Свідоцтво №26082; дата видачі 13 березня 2021 року.
6. м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти. Курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». З 19.04.2021 по 19.11.2021 р.; в обсязі 180 годин/6 кредитів ЄКТС, свідоцтво №2921/21Ц; дата видачі 19 листопада 2021 р.;
7. м. Київ. Курси підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової перед вищої освіти». З 04.10.2021 по 18.10.2021 р.; в обсязі 30 годин / 1 кредит ЄКТС, свідоцтво №7GW-0063 ; дата видачі 19 жовтня 2021 р.
Викладає навчальні дисципліни:
- Основи геофізичного забезпечення польотів,
- Основи геліогеофізичного моніторингу авіаперельотів.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професор кафедри.
Доктор технічних наук.
Артилерійська радіо-технічна академія РА ім. маршала Говорова.
Спеціальність: інженер по радіолокації.
Старший викладач кафедри аеронавігації.


Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів, Спеціальність – «Штурманська тактична авіації», кваліфікація – «Штурман-інженер», рік випуску 1990.
Коло наукових інтересів: аеронавігація; навігація, заснована на характеристиках.
Професійні досягнення:
Є автором 13 друкованих праць, з яких 2 навчальних посібника.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Центральний інститут післядипломної освіти (ЦІПО). Курси викладачів - тьюторів (організаторів) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Льотної академії НАУ).
2020 рік – м. Кропивницький, Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА», тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС Ан-24, Ан-26».
2019 рік – м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут непереривної освіти (НН ІНО) Національного авіаційного університету, тема «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)».
2019 рік – м. Кропивницький, Авіаційний загін ЛА НАУ, тема «Повітряна навігація на ПС АН-2, НАРП-1, Л-410». 2019 рік – м. Кропивницький, Кіровоградське льотне училище ЛА НАУ, тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС АН-24, АН-26» м2019 рік – м. Кропивницький, Льотна академія НАУ. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 годин.
Викладає навчальні дисципліни:
- Основи аеронавігації та авіаційної картографії,
- Навігація,
- Особливості повітряної навігації на міжнародних повітряних лініях
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач кафедри аеронавігації.


Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Ворошиловоградське (Луганське) вище військове авіаційне училище штурманів, спеціальність – «Штурманська тактична», кваліфікація - «Штурман-інженер», рік випуску 1983.
Коло наукових інтересів: зональна навігація, застосування систем супутникової навігації GNSS.
Професійні досягнення:
Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних друкованих праць.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Реєстраційний №2916/21 Ц, Серія та № Свідоцтва СП № 358360447/2916-21, дата видачі 19.11.2021р. Тема «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Кіровоградської льотної академії НАУ)».
2020 рік - м. Кропивницький. Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА»; Довідка від 11.09.2020 р., тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС АН-24, АН-26».
2019 рік - м. Київ. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут непереривної освіти (НН ІНО), Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер НО 01132330\338-19, дата видачі 19.04.2019 р., тема «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)».
2019 рік - м. Кропивницький. Авіаційний загін ЛА НАУ; Довідка від 15.02.2019 р., тема «Повітряна навігація на ПС АН-2, НАРП-1, Л-410».
2019 рік - м. Кропивницький. Кіровоградське льотне училище ЛА НАУ; Свідоцтво № 022272; дата видачі 29.01.2019 р.; тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС АН-24, АН-26».
2019 рік - м. Кропивницький. Льотна академія НАУ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (наказ начальника академії від 10.06.2019 р., №252/о). Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 годин.
Викладає навчальні дисципліни:
• Основи аеронавігації та авіаційної картографії,
• Повітряна навігація,
• Навігація,
• Особливості повітряної навігації на МПЛ (Jeppesen),
• Практична підготовка на PC Flight Simulator.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Старший викладач кафедри аеронавігації.


Профілі:

Google Scholar

ORCID

Dspace

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Луганське вище військове авіаційне училище штурманів, спеціальність – «Штурманська тактична авіації», кваліфікація – «Штурман-інженер», рік випуску 1992.
Коло наукових інтересів: аеронавігація; навігація, заснована на характеристиках.
Професійні досягнення:
Є автором понад 20 друкованих праць, з яких 2 навчальних посібника.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Центральний інститут післядипломної освіти (ЦІПО). Курси викладачів-тьюторів (організаторів) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів (на базі Льотної академії НАУ).
2020 рік – м. Кропивницький, Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА», тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС Ан-24, Ан-26».
2019 рік – м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут непереривної освіти (НН ІНО) Національного авіаційного університету, тема «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)».
2019 рік – м. Кропивницький, Авіаційний загін ЛА НАУ, тема «Повітряна навігація на ПС АН-2, НАРП-1, Л-410».
2019 рік – м. Кропивницький, Кіровоградське льотне училище ЛА НАУ, тема «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях на ПС АН-24, АН-26»
2019 рік – м. Кропивницький, Льотна академія НАУ. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови в обсязі 210 годин.
Викладає навчальні дисципліни:
- Основи аеронавігації та авіаційної картографії,
- Навігація,
- Особливості повітряної навігації на міжнародних повітряних лініях.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри аеронавігації.

SCOPUS

Publons (Web of Sciences)

Research gate

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Науковці України

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
2014 р. – закінчила Кіровоградську льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху»; кваліфікація: магістр з обслуговування повітряного руху;
2018 р. – закінчила аспірантуру Льотної академії Національного авіаційного університету.
Коло наукових інтересів:
Наукові дослідження в галузі навігації та управління рухом; дослідження методів проектування та експлуатації систем навігації у різних середовищах, засобів навігаційного обслуговування і управління рухом, підвищення їхньої точності, цілісності, надійності та експлуатаційної готовності; дослідження методів підвищення ефективності процесів навігації та управління рухом, засобів та систем навігаційного обслуговування.
Професійні досягнення:
2018 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – «Навігація та управління рухом».
Голова Ради молодих вчених Льотної академії Національного авіаційного університету.
2021 р. – на конкурсній основі обрана до складу експертної ради МОНУ як експерт наукової та науково-технічної експертизи проміжних звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ, що належать до сфери управління МОНУ, секція 2 «Сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт, розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, військової техніки».
2021 р. – стала номінантом Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих вчених МОН України у категорії «Транспорт та транспортні технології» (Науково-технічна діяльність та інженерія).
Науково-дослідна робота:
Керівник ініціативної науково-дослідної роботи, зареєстрованої в УкрІНТЕІ (Державний реєстраційний номер: 0121U100398, дата реєстрації: 13-01-2021). Тематика наукового дослідження: «Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах»/ «Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions.»
Наукові публікації:
Є автором понад 60 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, з яких:
монографії: «Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту» (2019 р.), «Perspective trajectory of scientific research in technical sciences» (2021 р.) (у співавторстві); підручник: «Геліогеофізичний моніторинг авіаперельотів» (2021 р.) (у співавторстві); статті у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричної бази даних SCOPUS.
Міжнародне стажування:
м. Вроцлавек, Республіка Польща, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; 16 листопада – 28 грудня 2020 року; 180 годин / 6 кредитів ЄКТС; тема: «Innovative methods for the organization of educational process for future engineering experts (professional component “Air Navigation”) in Ukraine and EU countries»; свідоцтво №TSI-162811-KSW; дата видачі 28.12.2020 р.
м. Мінськ, Республіка Білорусь, Національний інститут освіти республіки Білорусь, Міжнародна on-line освітня платформа SKLAD, 1-14 червня 2021 р.; в обсязі 72 години/ 2,5 кредитів ЄКТС; тема: «Models, innovations and international trends in career guidance. Educational models and practices of working with gifted children»; сертифікат №00853; дата видачі 14 червня 2021 р.
Підвищення кваліфікації:
1. Кваліфікаційна робота – кандидатська дисертація, 180 годин/ 6 кредитів ЄКТС диплом кандидата технічних наук; серія ДК № 051418; дата видачі 5 березня 2019 року; виданий на підставі рішення Атестаційної колегії; спеціальність: «Навігація та управління рухом»; тема дисертації «Розробка методу забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу на окремих режимах польоту»;
2. Brussels, Belgium; European Schoolnet Academy; Certificate of Complection «Digital Literacy and Online Safety», 19 April – 26 May 2021, 16 hours/0,5 of credit EKTS, Brussels, 26 May 2021.
3. м. Кропивницький. Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». З 13.09.2021 р. по 17.09.2021 р. Стажування за програмою дисциплін «Особливості аеронавігаційного забезпечення при підготовці до польотів на міжнародних повітряних лініях», «Повітряна навігація на ПС АН-24, АН-26». Довідка від 17.09.2021 р.
4. м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти. Курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». З 19.04.2021 по 19.11.2021 р.; в обсязі 180 годин / 6 кредитів ЄКТС, свідоцтво №2922/21Ц; дата видачі 19 листопада 2021 р.
5. м. Київ. Курси підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової перед вищої освіти». З 04.10.2021 по 18.10.2021 р.; в обсязі 30 годин / 1 кредит ЄКТС, свідоцтво №7GW-0063 ; дата видачі 19 жовтня 2021 р.
Викладає навчальні дисципліни:
- Авіаційна картографія,
- Повітряна навігація,
- Точність і надійність навігаційних систем,
- Основи аеронавігації та авіаційної картографії.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідуючий лабораторією
Кіровоградський інститут сельхозмашинобудування, 1989 р.
Спеціальність: інженер-механік.
Старший лаборант
Кіровоградський національний технічний університет 2016 р.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія.