Кафедра створена одночасно з факультетом льотної експлуатації (1978 р.). Декілька разів вона змінювала свою структуру і назву, з 1998 року об’єднує кафедри фізики та вищої математики.

Кафедра фізико-математичних дисциплін забезпечує підготовку курсантів з фізики, вищої математики, математичного моделювання професійних задач, основ безпілотних літальних апаратів, основ електроніки та цифрової схемотехніки, основ робототехніки, програмування робото-технічних систем. Всі викладачі кафедри мають наукові ступені.

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано більше сотні наукових статей в журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних «Web of Science» і «Scopus»; отримано 5 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми; видано 2 монографії, 4 навчальних посібника з грифом МОН та опубліковано підручник з вищої математики в Німеччині (видавництво «Lambert»); обладнано дві комп’ютерні лабораторії для проведення лабораторних практикумів з фізики та вищої математики. Створено систему технічних засобів навчання з основ робототехніки та програмування робототехнічних систем на базі освітніх конструкторів LEGOMindstormsEV3 та TETRIX.

Останні роки основними науково-практичними напрямками досліджень кафедри є «Основи робототехніки у вищому навчальному закладі авіаційного профілю»,«Безпілотні літальні апарати», «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», «Термопружність анізотропних матеріалів при аеродинамічному теплообміні», «Вдосконалення міжпредметних зв’язків вищої математики з дисциплінами професійної та практичної підготовки», які використовуються в навчальному процесі з урахуванням STEM-технологій та реалізують загальну наукову тематику кафедри «Розвиток і застосування математичних і фізичних моделей у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Концепція переходу на STEМ-освіту».

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в організації та проведенні різних заходів міського, всеукраїнського і міжнародного рівнів та активно залучають курсантів до цієї роботи (ІТ-фестиваль на базі ЛА НАУ; фестивалі «Vesna Soft», «Meet and code festival» та «Науковий пікнік»; Всеукраїнський фестиваль "STEM-SPRING-2018"; Всеукраїнська олімпіада «Robotica»; конкурс «Транспорт майбутнього»; відбірковий турнір FIRSTLEGOLeague 2019 тощо).На кафедрі створені постійно діючі семінари та конференції:Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»; Міжнародний науково-практичний семінар«STEM-освіта – проблеми та перспективи»; Міжнародний науково-практичний семінар по напрямку БПЛА; Міжнародна наукова конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін».Викладачі кафедри проводять навчальні заняття з методики викладання робототехніки та STEM-освіти для вчителів, які проходять навчальні курси у КЗ КОІППО ім.В.Сухомлинського, а також є науковими керівниками секцій «Авіа-, ракетобудування, машинобудування та робототехніка», «Матеріалознавство», «Фізика» у Кіровоградській МАНУМ та входять до складу журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Математика: огляд цікавих онлайн ресурсів.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри фізико-математичних дисциплін:

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін.

Semeniuta Marina | Web of Science/Publons

Semeniuta Marina | Scopus Author ID

Semeniuta Marina | Google Scholar

Semeniuta Marina | ORCID

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна; Диплом з відзнакою; рік випуску 1986; спеціальність: «математика і фізика»; кваліфікація: вчитель математики і фізики.
Коло наукових інтересів: теорія графів, дискретна математика, моделі і методи комбінаторної оптимізації.
Професійні досягнення:
2013 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету.
2008 рік – Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика.
Співголова Міжнародного науково-практичного семінару "Комбiнаторнi конфiгурації та їхні застосування."
Член редакційної колегії збірника наукових праць: «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки», включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»).
Є автором понад 70 друкованих праць, з яких 1 монографія, 2 навчальних посібника та 7 статей, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – Wloclawek, the Republic of Poland, Cuiavian University in Wloclawek. Strategies for the development of physical and mathematical education in Ukraine and EU countries in the specialty «Physical and mathematical sciences».
2021 рік – м. Київ, тренінг для розробників і рецензентів тестових завдань Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для спеціальності 272 Авіаційний транспорт та зарахована до групи розробників тестових завдань множинного вибору з перехресним рецензуванням для ЄДКІ 2021 року для спеціалізації «Підтримання льотної придатності повітряних суден» технік-механік(В1) (згідно PART-66 EASA).
2020 рік – м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти Національної академії педагогічних наук України. Тема «Особливості формування системи теоретичних і практичних навичок для забезпечення математичним апаратом професійно-орієнтованих дисциплін у закладі вищої освіти авіаційного спрямування».
Викладає навчальні дисципліни:
- Вища математика,
- Математичне моделювання професійних задач.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін.

Bondar Olha | Google Scholar

Bondar Olha | ORCID

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Харківський державний університет ім.М.Горького, спеціальність – «Математика», кваліфікація - «Математик, викладач математики», рік закінчення 1981.
Коло наукових інтересів: вища математика, теорія сингулярностей функцій на многовидах.
Професійні досягнення:
1999 рік – Успішно закінчила докторантуру Інституту математики Нацаціональної академії України за спеціальністю 01.01.04 – Геометрія і топологія.
1995 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики Державної льотної академії України.
2003 рік – Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз.
Член міжкафедрального науково-практичного семінару «Моделювання процесів у системі авіаційного транспорту»
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Є автором понад 40 друкованих праць, з яких 2 навчальних посібника та 8 статей, що включені до переліку фахових видань України.
Підвищення кваліфікації: Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща); термін проходження 22.02.21 – 02.04.21; кількість годин/кредитів ЄКТС – 6 кредитів (180 годин); тема – «Strategies for the development of physical and mathematical education in Ukraine and EU countries»; тип документа - сертифікат; серія; номер № PhmSI-22201-KSW; дата видачі 02.04.2021.
Викладає навчальні дисципліни:
- Вища математика,
- Вища та прикладна математика,
- Математичні методи досліджень,
- Системний аналіз.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін.

Zadorozhna Oksana | Publons

Zadorozhna Oksana | Google Scholar

Zadorozhna Oksana | ORCID

Zadorozhna Oksana | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика», кваліфікація «Вчитель фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності», рік випуску 2002. Магістратура Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач фізики», рік випуску 2002.
Коло наукових інтересів: використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики та математики; робототехніка як інноваційний напрямок освітньої підготовки у вищих навчальних закладах технічного спрямування.
Професійні досягнення:
2014 рік - Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика навчання (фізика)». Тема дисертації: "Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів"
2017-2020 роки – керівник секції «Авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніка» у Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді.
2019 рік – член журі відділення комп’ютерних наук Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді при проведенні конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
2016-2021 роки – керівник Центру робототехніки Льотної академії НАУ.
2017-2020 роки - підготовлено призерів ІІ-го етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.
2020-2022 роки – є керівником секції «Матеріалознавство» у Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді.
2021 рік – підготовлено призера ІІ-го та ІІІ-го етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.
2021 рік – член журі обласного етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків.
2021 рік – член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.001.
2018-2022 роки – є координатором Кропивницького відбіркового турніру з робототехніки за міжнародною програмою FIRST LEGO League.
Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, які стосуються методики навчання фізики, вищої математики та робототехніки у вищих навчальних закладах.
Є співавтором монографії «Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах» (автори Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол, О.В. Задорожна), має дві публікації, що входять до науково-метричної бази Web of Science, два патенти на корисну модель, три авторські свідоцтва на програмні продукти, методичну розробку з виконання лабораторних робіт з математичної статистики для англомовних курсантів.
Підвищення кваліфікації:
2015 – 2019 роки - курси англійської мови ЛА НАУ.
2019 рік – отримано свідоцтво на рівень В2 володіння англійською мовою.
2021 рік – пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Стратегії розвитку фізико-математичної освіти в Україні та країнах ЄС» у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща)
Викладає навчальні дисципліни:
- Вища математика,
- Основи робототехніки,
- Програмування робото технічних систем.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін.

Kovalov Yurii | Publons

Kovalov Yurii | Scopus Author ID

Kovalov Yurii | Google Scholar

Kovalov Yurii | ORCID

Kovalov Yurii | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)


Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, Спеціальність – «Фізика та математика», кваліфікація - «вчитель фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності», рік випуску 2002. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, Спеціальність – «Фізика», кваліфікація - «магістр педагогічної освіти, викладач фізики», рік випуску 2002.
Коло наукових інтересів: інформаційні технології у процесі навчання фізики, навігація та управління повітряним рухом, безпілотні літальні апарати, робототехніка, напівпровідникова електроніка, STEM.
Професійні досягнення:
2020 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету.
2011 рік – Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se із низьким вмістом Se" за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво матеріалів електронної техніки.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом (Льотна академія НАУ) з 2014 року.
Член журі обласної предметної олімпіади з фізики з 2019 року.
Голова журі, член журі обласного ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів МАН України з 2012 року.
Лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського (2020)
Нагороджений Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради (2018), Грамотою обласної ради (2017), Грамотою Кіровоградської ОДА (2021), Почесною грамотою Департаменту освіти облдержадміністрації (2015).
Лауреат обласної педагогічної премії (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).
Подяки: від Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (2012 р.); від Малої академії наук учнівської молоді (2017), від Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (2016), Національного авіаційного університету (2016).
Є автором понад 60 друкованих праць, з яких 2 монографії, 3 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель та 1 стаття, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Підвищення кваліфікації:
2020 р. - м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Свідоцтво №172/20 про проходження курсу за програмою: «Підготовка зовнішнього пілота (оператора) безпілотного авіаційного комплексу» у період з 13 січня 2020р. по 07 лютого 2020 р. Загальний обсяг курсу 120 годин. Дата видачі 07 лютого 2020 року.
2019 р. - м. Харків. Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов». Свідоцтво про позашкільну освіту № 61124 від 19 червня 2019 року, яке підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (англійською), на рівні B2.
2018 р. - м. Женева, Швейцарія. Європейський Центр Ядерних Досліджень. Підвищення кваліфікації (стажування): з 22 квітня 2018р. по 28 квітня 2018р. Довідка про атестацію стажування за програмою «Ukrainian Teacher Programme». Ukrainian Teacher Programme 2018.
2016 р. - м. Женева, Швейцарія. Європейський Центр Ядерних Досліджень. Підвищення кваліфікації (стажування): з 4 грудня 2016р. по 9 грудня 2016р. (Відповідно до наказу національного центру «Мала академія наук України» від 11 листопада №104). Довідка про атестацію стажування за програмою «Ukrainian Teacher Programme». Ukrainian Teacher Programme 2016.
2016 р. - м. Кіровоград. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка (підвищення кваліфікації на кафедрі фізики та методики її викладання). Довідка про проходження стажування від 19.12.2016 р. №241-н. Термін підвищення кваліфікації (стажування): з 24 жовтня 2016р. по 24 листопада 2016р.
Викладає навчальні дисципліни:
- Фізика,
- Вища математика,
- Аеродинаміка польоту БПЛА,
- Основи керування БПЛА.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізико-математичних дисциплін.

Kuzmenko Olha | Publons

Kuzmenko Olha | Scopus Author ID

Kuzmenko Olha | Google Scholar

Kuzmenko Olha | ORCID

Kuzmenko Olha | ReserchGate

Kuzmenko Olha | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація «Вчитель фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності основної та старшої школи», рік випуску 2007.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», кваліфікація «Магістр педагогічної освіти, викладач фізики», рік випуску 2007.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, аспірантура з відривом від виробництва, Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), рік випуску 2011.
Центральноукраїнський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка, докторантура, Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), рік випуску 2019.
Коло наукових інтересів: методика навчання фізики в закладах освіти; впровадження технологій STEM-освіти у навчанні фізики; цифрові тенденції розвитку освіти щодо останніх запитів цифрової адженди.
Професійні досягнення:
2020 рік – Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
2016 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету.
2011 рік – Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
Член редколегії наукового фахового збірника «Наукові записки Малої академії наук України».
Член редколегії наукового фахового збірника «Інноваційна педагогіка».
Дійсний член наукової організації «Центру українсько-європейського співробітництва».
Науковий керівник Міжнародного науково-практичного семінару «STEM-освіта – проблеми та перспективи» та Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін».
Координатор в Кіровоградській області Всеукраїнського фестивалю «STEM-Весна».
Організатор Всеукраїнських курсів підвищення кваліфікації із STEM-освіти.
Керівник «STEM-центру» академії та науково-дослідної лабораторії «STEM-освіти та інноваційної освіти».
Член програмного комітету XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education.
Член організаційного комітету Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».
Член організаційного комітету Міжнародного науково-практичного WEB-форуму «FORUM SOIS, 2021: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» та модератор наукового чату «STEM-освіта: досвід, реалії, стратегії».
Стипендіат Кабінету Міністрів України 2014-2016 рр. та 2018-2020 рр.
Нагороджена дипломом першого ступеня за перемогу в номінації «Теоретико-методичні аспекти STEM-освіти в умовах євроінтеграції» (2019 р.).
Зайнято ІІ місце у номінації «Підготовка кадрів та освіта дорослих» Всеукраїнського заходу «Краща STEM-публікація-2017».
Нагороди: 1. Грамота Міністерства освіти і науки України (2021 р.). 2. Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.). 3. Почесна грамота Національної Академії Наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного інформаційного простору української освіти, організацію ефективної співпраці з Національним центром «Мала академія наук України» щодо навчання і виховання підростаючого покоління, виявлення високого рівня професіоналізму у творчій і науково-дослідній роботі з учнівською молоддю та у підготовці наукових кадрів (2018 р.). 4. Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за активну участь у розвитку STEM-освіти в Україні та високу професійну майстерність (2018 р.). 5. Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток STEM-освіти в Україні та активну участь у заходах Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна-2018». 6. Грамота Національної Академії Наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за розвиток вітчизняної STEM-освіти, проведення науково-дослідної роботи з обдарованою молоддю в системі природничо-математичних навчальних дисциплін (2017 р.). 7. Грамота Кіровоградської обласної ради за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (2017 р.).
Є автором понад 200 науково-методичних праць, з яких 5 монографій, 1 підручник з грифом МОН, 10 навчальних посібників, 1 авторське свідоцтво, 1 стаття, що індексується міжнародною науково-метричною базою Scopus.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – Україна, Київ. Національна комісія зі стандартів державної мови. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою першого ступеня.
2021 рік – Республіка Польща, Краків. Проходження навчання на початковий та середній рівень володіння польською мовою.
2021 рік – Україна, Київ. Верховна рада України. Стажування помічником-консультантом народного депутата України.
2021 рік – Brussels; European Schoolnet Academy; Europeana Education; Certificate of Complection «Digital Education with Cultural Heritage».
2021 рік – Brussels; European Schoolnet Academy; BRITEC; Europeana Education; Certificate of Complection «A Roadmap to Citizen Science Education».
2021 рік – Brussels; European Schoolnet Academy; Certificate of Complection «Digital Literacy and Online Safety».
2021 рік – Poland; Zustricz Foundation, Career Development Center of NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Certificate of Complection «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European Expereience».
2020 рік – Україна, Київ. Центр політичної освіти. Навчання згідно програми курсу «Помічник-Консультант» народного депутата України.
2020 рік – Україна, Київ. Пройшла тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта. Рівень цифрової грамотності – В2.
2020 рік – Ukraine, Kiev, PTE Exam Centre «Educational and Examinational Centre». Certificate of attainment in modern languages. Conventional European Standard CEFR – B2 Certificate.
2020 рік – Республіка Польща, Влоцлавек; Куявський університет; науково-педагогічне стажування на тему: «Нові та інноваційні методи навчання для здобувачів фізико-математичної освіти» за фахом фізико-математичні науки.
2020 рік – Brussels; European Schoolnet Academy; Certificate of Complection «STEM is Everywhere! Rerun».
2016 рік – Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Свідоцтво про проходження курсів із загальної та авіаційно-технічної англійської мови.
2016 рік – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; на кафедрі фізики та методики її викладання.
Міжнародний науково-освітній проєкт:
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA POWR.03.01.00-00-WO24/18 realizowanym przez Akademię Ignatinum w Krakowie «POLSKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAA WANSOWANYCH».
Викладає навчальні дисципліни:
- Фізика.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін.

Yakunina Iryna | Google Scholar

Yakunina Iryna | ORCID

Yakunina Iryna | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», кваліфікація – «Вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності», рік випуску 2007.
Коло наукових інтересів: математичне моделювання діяльності операторів аеронавігаційної системи.
Професійні досягнення:
2017 рік – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом.
2018-2020 роки – керівник секції «Матеріалознавство» у Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді.
2021-2022 роки – керівник секції «Авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніка» у Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді.
Є автором понад 40 друкованих праць.
Підвищення кваліфікації:
2021 – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; 22.06.21-23.06.21; 30 годин / 1 кредит ЄКТС; тренінг для керівників експертних груп; сертифікат про підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО; № 0423/2021(183); 23.06.21
2021 – Республіка Польша. Куявський університет у Влоцлавеку; 22.02.2021-02.04.21; 180 годин / 6 кредитів ЄКТС; тема «Стратегії розвитку фізико-математичної освіти в Україні та країнах ЄС»; сертифікат; № PhmSI-22208-KSW; 02.04.21.
2019 – КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»; 09.07.19-09.12.19; 620 годин / 20,7 кредитів ЄКТС; «Англійська мова як іноземна» В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань); свідоцтво; № 25453; 10.12.19
Викладає навчальні дисципліни:
- Вища математика.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач лабораторії
Освіта: Кіровоградський національний технічний університет (2016)
Коло наукових інтересів: Прикладне програмне забезпечення; Екологічні проблеми сучасності
Старший лаборант
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2016)
Коло наукових інтересів: Інформаційно-комунікаційні технології; Лінгвістика тексту