Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», забезпечуючи виконання освітньо-професійної програми «Управління повітряним рухом» освітніх ступенів «бакалавра» і «магістра» та входить до складу Факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху. 

В.о. завідувача кафедри: Пальоний Андрій Сергійович, кандидат технічних наук
Адреса: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 4 (корпус 2), кім. 213
Телефон: (0522) 394469
E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (0522) 394-794 

Кафедра обслуговування повітряного руху та кафедра авіаційної метеорології були створені на навчально-методичній базі Кіровоградського військового авіаційного училища льотчиків військово-повітряних сил, школи вищої льотної підготовки (ШВЛП), льотно-штурманського училища (ЛШУ), Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (КВЛУЦА) , Державної льотної академії України (ДЛАУ). Кафедра авіаційної метеорології наказом Міністерства цивільної авіації СРСР у 1983 році була затверджена як структурний підрозділ вищого льотного навчального закладу, її очолив ЛЕЩЕНКО Григорій Павлович. Кафедра обслуговування повітряного руху (раніше кафедра управління повітряним рухом) утворена у 1987 році наказом начальника Кіровоградського вищого льотного училища, на чолі якої став НЕДІЛЬКО Сергій Миколайович. У 2019 році, в результаті реорганізації, кафедра ОПР була об'єднана з кафедрою авіаційної метеорології. 

На кафедрі здійснюється навчально-виховна, науково-методична та науково-дослідна діяльність за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» в рамках підготовки фахівців з обслуговування повітряного руху та льотної експлуатації. Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві культурно-виховні заходи. 

Кафедра забезпечує освітній процес викладанням професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів відповідно до ОПП «Управління повітряним рухом». 

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено та видано більше 300 наукових і науково-методичних робіт. Профільні підручники з авіаційної метеорології мають грифи Міністерства цивільної авіації СРСР, Міністерства освіти і науки України та широко використовуються як в Україні, так і в країнах СНД, а також в практичній діяльності авіаційних підприємств. 

Науково-дослідна діяльність кафедри 

Для оптимізації практичної підготовки диспетчерів УПР на кафедрі ведеться науково-дослідна робота: «Моделювання адаптивної професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом» №0118U001610. Науковий керівник НДР:Пальоний А.С.; відповідальний виконавець: Сурков К.Ю.

СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

В.о. завідувача каф. обслуговування повітряного руху, кандидат технічних наук

Palonyi Andrii | Publons

Palonyi Andrii | Google Scholar

Palonyi Andrii | ORCID

Palonyi Andrii | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)


Коло наукових інтересів: технології та методи управління професійною підготовкою в системі обслуговування повітряного руху.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність – «Обслуговування повітряного руху», спеціаліст і магістр, рік випуску 2003 р.
Професійні досягнення:
2016 рік – Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Методи і моделі оцінки діяльності операторів в системі управління повітряним рухом" за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом».
Дійсний член наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” (свідоцтво №121676).
Гарант освітньо-професійної програми “Управління повітряним рухом” зі спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” освітнього ступеня “Бакалавр”.
Член Науково-методичної ради та Вченої ради Льотної академії Національного авіаційного університету.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації з 19.04.2021 до 19.11.2021 за ОПП “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів” (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2973-21 від 19.11.2021. Реєстраційний № 2973/21 Ц.
2021 рік – м. Прага (Чеська республіка). Чеський технічний університет (м. Прага). Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Прикладні науково-технічні дослідження. Європейський досвід і напрями розвитку» у галузі знань 27 «Транспорт» (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). Сертифікат про стажування №TSI -132-413-CTU від 24.10.2021.
2021 рік – м. Київ. Академія цифрового розвитку. Курси підвищення кваліфікації з 04.10.2021 до 18.10.2021 за темою «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 академічних годин / 1 кредит ЄКТС). Сертифікат про підвищення кваліфікації №5GW-0118 від 19.10.2021 р.
2021 рік – Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC) та ГО "Асоціація проєктних менеджерів України". Курс підвищення кваліфікації в сфері застосування інструментів створення безпечного освітнього цифрового простору з 13.10.2021 до 20.10.2021 «Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору» (30 академічних годин / 1 кредит ЄКТС). Сертифікат про підвищення кваліфікації №1079.21.
2019 р. – м. Кропивницький. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019 р., реєстраційний № НО 01132330/375-19. Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності. Професійна складова “Авіація” (всього за курсом 108 годин (3,5 кредитів ЄКТС)).
Викладає навчальні дисципліни:
- Вступ до фаху,
- Організація повітряного руху,
- Професійне середовище,
- Теорія та методика професійного навчання,
- Управління ресурсами команди при ОрПР,
- Сучасні методи та засоби УПР.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професор кафедри, кандидат географічних наук, професор.

Leshchenko Hryhorii | ORCID

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Коло наукових інтересів: метеорологічне забезпечення аеронавігації, погода і клімат в центральних регіонах України.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: У 1968 році закінчив Ленінградське вище інженерне морське училище ім. Адмірала С.О.Макарова за спеціальністю «Метеорологія».
Професійні досягнення:
У 1978 році захистив кандидатську дисертацію «Ефективність інструментальних спостережень за близькими грозами».
У 2012 році брав участь в міжнародному семінарі Всесвітньої метеорологічної організації і отримав відповідний сертифікат.
Заслужений працівник освіти України з 2002 року.
На кафедрі працює з 1971 року, професор з 1993 року, завідував кафедрою авіаційної метеорології у 1983-2018рр.
Автор понад 130 наукових і навчально-методичних публікацій. Профільні підручники з авіаційної метеорології мають грифи Міністерства цивільної авіації СРСР, Міністерства освіти і науки України та широко використовуються як в Україні, так і в країнах СНД, а також в практичній діяльності авіаційних підприємств.
Викладає навчальні дисципліни:
- Метеорологія,
- Особливості метеозабезпечення польотів на МПЛ,
- Метеозабезпечення міжнародної аеронавігації.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

старший викладач кафедри обслуговування повітряного руху, кандидат педагогічних наук.

Krasnozhon Valentyna | Google Scholar

Krasnozhon Valentyna | ORCID

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців, авіаційна метеорологія, досвід підготовки авіаційних фахівців інших країн.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
2014 рік – закінчила Державну льотну академію України, отримавши диплом бакалавра за спеціальністю «Аеронавігація» (кваліфікація «бакалавр з аеронавігації»), а у 2015 отримала диплом магістра за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху» (кваліфікація «магістр з обслуговування повітряного руху»).
2018 рік – закінчила Централь0ноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченко, отримавши диплом бакалавра за спеціальністю «Філологія» (кваліфікація вчитель англійської мови і зарубіжної літератури), а у 2019 отримала диплом магістра за спеціальністю «середня освіта (мова і література (англійська))» (кваліфікація «магістр освіти»).
Професійні досягнення:
2020 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка майбутніх авіаційних диспетчерів у льотних навчальних закладах США» за спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Має сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою Cambridge English Level 1 Assessment Certificate in ESOL International, Council of Europe B2.
Має у своєму доробку видану монографію, наукові та науково-методичні праці в сфері організації професійного відбору та підготовки авіадиспетчерів.
Викладає навчальні дисципліни:
- авіаційна метеорологія,
- екологія авіаційного транспорту,
- основи метеорологічного забезпечення на міжнародних повітряних лініях,
- основи авіаційної георгафії, метеорології і екології.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обслуговування повітряного руху.

Nevynitsyn Andrii | Web of Science/Publons

Nevynitsyn Andrii | Scopus Author ID

Nevynitsyn Andrii | Google Scholar

Nevynitsyn Andrii | ORCID

Nevynitsyn Andrii | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Коло наукових інтересів: людський чинник і безпека польотів, ергономіка, прогноз та профілактика помилкових дій, професійна підготовка диспетчерів УПР, прийняття рішень, експертні процедури.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Державна льотна академія України, м. Кіровоград, диплом (з відзнакою) серія КН № 902308 (реєстраційний № 4020), виданий 30.06.1994, спеціальність 24.03 “Експлуатація повітряного транспорту”, спеціалізація 24.03.05 “Управління повітряним рухом”, кваліфікація “Інженер по управлінню рухом”.
Професійні досягнення:
2000 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему: “Прогноз і профілактика помилкових дій авіадиспетчера в особливих випадках польоту” за спеціальністю 05.22.13 “Навігація та управління повітряним рухом”.
2003 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри обслуговування повітряного руху.
2003-2009 роки – провідний інженер групи з управління використанням повітряного простору відділу з організації та використання повітряного простору Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху).
2009-2020 роки – декан факультету обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету.
Дійсний член наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” (свідоцтво № 121702).
Гарант освітньо-професійної програми “Управління повітряним рухом” зі спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” освітнього ступеня “Магістр”.
Секретар Вченої ради факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху, член Науково-методичної ради та Вченої ради Льотної академії Національного авіаційного університету.
Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти Кіровоградської міської ради (2010), Почесною грамотою Украероруху (2010), Почесною грамотою Управління освіти і науки Кіровоградської обласної Державної адміністрації (2011), Почесними грамотами начальника Льотної академії Національного авіаційного університету (2014, 2015, 2019), Нагрудним знаком “За сумлінну працю” Національного авіаційного університету (2021).
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації з 19.04.2021 до 19.11.2021 за ОПП “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів” (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2970-21 від 19.11.2021. Реєстраційний № 2970/21 Ц.
2021 рік – Республіка Білорусь. National Institute for Higher Education. Online educational platform SKLAD. Theme: “Models and technologies of civic education in international educational practices of universities”. Certificate 00702, May 13-25, 72 h.
2019 рік – м. Кропивницький. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019, реєстраційний № НО 01132330/374-19. Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою “Менеджмент освітянської діяльності”. Професійна складова “Організація та обслуговування повітряного руху” (108 академічних годин / 3,5 кредитів ЄКТС).
2018 рік – м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Кафедра іноземних мов. Свідоцтво про підвищення кваліфікації із загальної та авіаційно-технічної англійської мови за програмою курсу рівня Intermediate (210 академічних годин) (наказ начальника академії від 05.05.2018 № 361/о).
Викладає навчальні дисципліни:
• Управління повітряним рухом,
• Організація повітряного руху,
• Основи теорії управління повітряним рухом.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доцент кафедри обслуговування повітряного руху, кандидат педагогічних наук.

Kovalenko Oksana | Web of Science/Publons

Kovalenko Oksana | Google Scholar

Kovalenko Oksana | ORCID

Kovalenko Oksana | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Коло наукових інтересів: професійна компетентність авіафахівців, природничі науки (авіаційна метеорологія, авіаційна географія, екологія авіаційного транспорту).

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
м. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, диплом спеціаліста КС № 21121716, виданий 21.06.2002 р., спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія, кваліфікація вчитель географії, біології та основ економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.
м. Одеса, Одеський державний екологічний університет, диплом магістра СК № 45545612, виданий 30.06.2013 р., спеціальність – Метеорологія, кваліфікація магістр з метеорології.
Професійні досягнення:
Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 047341, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 16.05.2018 р.; спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; тема дисертації «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін»; Національна академія Державної прикордонної служб України імені Богдана Хмельницького, 2018 р., м. Хмельницький.
Участь у журі конкурсу «Мала академія наук України», секція V «Науки про Землю» 2017, 2019, 2020, 2021 рр.
Сертифікат з 6-годинного тренінгу з надання першої невідкладної допомоги, 2016р.
Подяка за плідну співпрацю в рамках соціально-освітнього проекту "World without borders/Villages" від Global Volunteer, відокремленого підрозділу ВГМО "Айсек в Україні" у м. Кропивницький, 2018 р.;
Подяка від Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, 2014 р.
Подяка від Державної льотної академії України, 2011 р.
Подяка від Державної льотної академії України, 2010 р.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО "Університет менеджменту освіти". Центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів", 180 годин. Свідоцтво СП 35830447/2964-21 від 19.11.2021 р.
2019 р. – м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Кафедра іноземних мов. Свідоцтво про підвищення кваліфікації із загальної та авіаційно-технічної англійської мови за програмою курсу рівня Pre-Intermediate, 210 академічних годин. м. Кропивницький. Наказ начальника академії від 10.06.2019 р. № 252.
2018 р. – м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Кафедра іноземних мов. Свідоцтво про підвищення кваліфікації із загальної та авіаційно-технічної англійської мови за програмою курсу рівня Elementary, 210 академічних годин. м. Кропивницький. Наказ начальника академії від 05.05.2018 р. № 361/о.
Викладає навчальні дисципліни:
- Авіаційна метеорологія,
- Основи авіаційної географії, метеорології та екології,
- Особливості метеозабезпечення польотів на МПЛ,
- Метеозабезпечення міжнародної аеронавігації,
- Екологія авіаційного транспорту.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри ОПР.

Rekhin Denys | Web of Science/Publons

Rekhin Denys | Google Scholar

Rekhin Denys | ORCID

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Коло наукових інтересів: метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації; метеорологічні прилади та інструментальні вимірювання фізичних параметрів атмосфери; методи дослідження атмосфери, STEM.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Одеський державний екологічний університет. Спеціальність – «Метеорологія»/«Гідрометеорологія», кваліфікація – «інженер-метеоролог», рік випуску 2006.
Професійні досягнення:
На кафедрі працює з 2006 року.
Підвищення кваліфікації:
2019 р. – м. Кропивницький. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019 р., реєстраційний № НО 01132330/351-19. Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності. Професійна складова “Авіація” (всього за курсом 108 годин (3,5 кредитів ЄКТС)).
2021 р. – м. Суми. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289 / 0756-21. Назва програми підвищення кваліфікації «Відеоблогерство як спосіб світової комунікації» всього за курсом 30 годин (1 кредит ЄКТС).
2021 р. – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації з 19.04.2021 до 19.11.2021 за ОПП “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів” (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2974-21 від 19.11.2021.
2021 р. – Академія цифрового розвитку, «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової перед вищої освіти». Навчання відбувалося за дистанційною формою в період із 4 до 18 жовтня 2021 року, в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС). Свідоцтво №5GW-0180.
Викладає навчальні дисципліни:
- Авіаційна метеорологія,
- Особливості метеорологічного забезпечення польотів на міжнародних повітряних лініях,
- Метеорологія,
- Основи метеорології.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
Коло наукових інтересів: оцінка навчальних досягнень курсантів / студентів з використанням комп'ютерних технологій; електронні засоби навчання.
У 2008 році закінчила Одеський державний екологічний університет за спеціальністю «Метеорологія», а у 2018 році – Льотну академію НАУ за напрямом підготовки «Аеронавігація». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови організації комп'ютерного тестування майбутніх пілотів в процесі вивчення спеціальних дисциплін». Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. На кафедрі працює з 2009 року.
Старший викладач кафедри ОПР.

Zemlianskyi Andrii | Google Scholar

Zemlianskyi Andrii | ORCID

Коло наукових інтересів: оптимізація тренажерної і передтренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
м. Кіровоград, Державна льотна академія України, 1995р. Спеціальність – 24.03 «Експлуатація повітряного транспорту», спеціалізація 24.03.05 – «Управління повітряним рухом», кваліфікація – «Інженер по управлінню рухом».
Професійні досягнення:
Досвід практичної роботи за спеціальністю: м.Нальчик (Росія), «Нальчик аеронавігація», диспетчер служби руху, 1995-1999 роки.
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації з 19.04.2021 до 19.11.2021 за ОПП “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів” (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2962-21 від 19.11.2021. Реєстраційний № 2962/21 Ц.
2021 рік – SKLAD online education platform, 13.05.21 - 25.05.21, 72 год./ 3 кр., "Models and technologies of civic education in international educational practices of universities", №00694, 25.05.2021.
2021 рік – SKLAD online education platform, 01.06.21 - 14.06.21, 72 год./ 3 кр., "Models, innovations and international trends in career guidance. Educational models and practices of working with gifted children ", №00854, 14.06.2021.
2019 рік – м. Київ. НАУ НН ІНО, 27.03.19 - 19.04.19, Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова "Організація та обслуговування повітряного руху"), Св. № НО 01132330/372-19 від 19.04.2019.
Викладає навчальні дисципліни:
- Методологічні основи професійної діяльності,
- Запобігання авіаційним подіям,
- Управління повітряним рухом.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри обслуговування повітряного руху.

Lavrenchuk Dmytro | Web of Science/Publons

Lavrenchuk Dmytro | Google Scholar

Lavrenchuk Dmytro | ORCID

Коло наукових інтересів: забезпечення надійності системи обслуговування повітряного руху в аварійних і непередбачених обставинах. Історія розвитку авіації. Виготовлення стендових моделей літальних апаратів, літаків та гелікоптерів.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
У 1998 році закінчив Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху» та здобув кваліфікацію «інженер з УПР».
Професійні досягнення:
З 1999р. по 2009р. працював на посаді оператора ТЦ УПР Державної льотної академії України.
Випускник аспірантури ДЛАУ (навчання 2009р. - 2011р.).
Підвищення кваліфікації:
2021 рік – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Курси підвищення кваліфікації з 19.04.2021 до 19.11.2021 за ОПП “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів” (180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2966-21 від 19.11.2021. Реєстраційний № 2966/21 Ц.
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019 р., реєстраційний № НО01132330/373-19. З 27.03.2019 по 19.04.2019, пройшов курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності. Професійна складова “Організація та обслуговування повітряного руху” (всього за курсом 108 годин (3,5 кредитів)).
м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Кафедра іноземних мов. Свідоцтво про підвищення кваліфікації із загальної та авіаційно-технічної англійської мови за програмою курсу рівня Intermediate (210 академічних годин) (наказ начальника академії від 28.04.2016 р. № 169/од).
Викладає навчальні дисципліни:
- Радіотелефонія та фразеологія радіообміну,
- Професійне середовище,
- Порядок ведення радіозв’язку,
- Процедури ОПР.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри обслуговування повітряного руху, кандидат технічних наук.

Surkov Kostiantyn | Web of Science/Publons

Surkov Kostiantyn | Google Scholar

Surkov Kostiantyn | ORCID

Surkov Kostiantyn | Scientists of Ukraine

Dspace: LANAU: Пошук (sfa.org.ua)

Коло наукових інтересів: адаптивний підхід до навчального процесу, навігація та управління повітряним рухом, тренажерна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» і у 2012р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху» та здобув кваліфікацію «магістр з обслуговування повітряного руху».
Професійні досягнення:
2018 рік - 2020 рік – заступник декану факультету ОПР з виховної роботи.
2019 рік - обласна премія молодим науковцям Кіровоградської області призначається молодим науковцям Кіровоградської області віком до 35 років включно, які працюють в установах, закладах, організаціях, підприємствах Кіровоградської області, мають науковий ступінь або вчене звання, зробили особистий внесок у розробку актуальних наукових проблем, що мають практичне значення для соціально-економічного та / або культурного розвитку Кіровоградщини. (3 місце).
2019 рік – Захист кандидатської дисертації: Диплом кандидата наук, серія ДК №055217, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 16 грудня 2019; Міністерство освіти і науки України, спеціальність 05.22.13 «Навігація та управління рухом», тема дисертації: «Метод синтезу структури системи адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом для підвищення ефективності навчання». м. Кропивницький, ЛА НАУ, 2019.
2021 рік – член Ради молодих вчених Льотної академії НАУ.
Підвищення кваліфікації:
2021р. – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2980-21. Сурков Костянтин Юрійович, з 19 квітня 2021 по 19 листопада 2021 підвищував кваліфікацію за програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Загальна кількість годин / кредитів ЄКТС за навчальним планом 180 год / 6 кр.
2021р. – Київ-Харків, 25–28 травня 2021 року. Третій Міжнародний науково-практичний Web-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя». Відповідно до тематики заходу пройдено навчальний курс обсягом 30 академічних годин. SF3p № 119-21.
2021р. – Всеукраїнська практична онлайн конференція «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти» за темою «Засоби інформаційно-цифрових технологій для реалізації дослідницьких методів навчання та STEM-проєктів». Сертифікат № 126473759638 про підвищення кваліфікації від 23.01.2021, відповідно до тематики заходу пройдено навчальний курс обсягом 15 годин/0,5 кредиту (ЄКТС).
2019р. – м. Кропивницький. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти (НН ІНО). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 19.04.2019 р. Курс підвищення кваліфікації викладачів ЗВО за програмою Менеджмент освітянської діяльності. Професійна складова «Організація та обслуговування повітряного руху» (всього за курсом 108 годин (3,5 кредитів)).
2019р. – м. Кропивницький. ВСП НАУ ЛА НАУ з 09.10.18 по 30.04.19. Курс із загальної та авіаційно-технічної англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови, наказ 252 начальника академії від 10.06.2019).
Викладає навчальні дисципліни:
- Організація повітряного руху,
- Авіаційне законодавство.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач навчальної лабораторії.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів. Спеціальність – «штурманська тактична», кваліфікація - «штурман-інженер», рік випуску 1986.
Професійні досягнення:
Військовий штурман 1-го класу. Підполковник запасу. Типи літаків Ан-26Ш, Ту-134Ш, Су-24, Су-24м. Загальний наліт - 1000 годин.
Викладач кафедри ОПР Льотної академії з лютого 2012 року по серпень 2013 року.
У 2018 році пройшов Українсько-Норвезькі курси в рамках проекту «Перепідготовка адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні».
2019 р. – завідувач навчальної лабораторії кафедри обслуговування повітряного руху.
Підвищення кваліфікації:
2020 р. – м. Київ. Національна академія педагогічних наук України ДЗВО « Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти . Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/Д0318-20.Термін: з 14.09.2020 по 16.10.2020 підвищував кваліфікацію за: освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів. Загальна кількість годин / кредитів ЄКТС за навчальним планом (150 год. / 5 кредитів ЕКТС).
2020 р. - м. Кропивницький. Льотна академія Національного авіаційного університету. Сертифікат № 3-20 від 22 грудня 2020року про підвищення кваліфікації. Тема: Професійна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі. Термін підвищення кваліфікації (стажування): з 26 листопада 2020р. по 21 грудня 2020р. Обсяг підвищення кваліфікації (30 год. / 1 кредит ЕКТС).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.