В 1978 році на базі Кіровоградської школи вищої льотної підготовки (КШВЛП) і Кіровоградського льотно-штурманського училища (КЛШУ) створюється Кіровоградське вище  льотне училище цивільної авіації.

В червні 1979 року в училищі разом з іншими кафедрами була утворена кафедра електрообладнання (зав. кафедрою д.т.н. Руденко М.С.)  і кафедра авіаційного радіоелектронного обладнання (зав. кафедрою Осадчий В.І.).

До складу цих кафедр увійшли досвідчені викладачі КШВЛП і КЛШУ Осадчий В.І., Хафізов А.В., Харін В.І., Бондаренко І.Г., Омеліна Л.І., Лашук П.В., Шевель В.Д., Калмикова В.І., Штейн Р.Е., а також випускники Київського  інституту інженерів цивільної авіації Васильєв О.М., Осадчий С.І., Колоколов П.В.,  Долгов Є.М., Астафьєв О.А., Смирнов В.В., Кушнір С.О., Гаврилюк Б.О., Клебанович В.В.,ті що пройшли по конкурсу  молоді вчені Стерлигов А.Г., Тузов В.О., Сірик М.М.

    Створення учбових лабораторій здійснювали  кваліфіковані інженери Денисенко К.Е., Белогур І.П., Кутепов А.Д., Дудник А.С., Сенченко І.Я., Сірик М.В., Качинський М.С., Цюпа В.Д., Романенко М.Г., Ломакін О.І.

В 2000 році  кафедра електрообладнання і кафедра авіаційного радіоелектронного обладнання була перетворена в кафедру авіаційного обладнання. Очолив кафедру д.т.н., професор Руденко М.С.

З 2007 року кафедрою авіаційного обладнання керує к.т.н., доцент Тузов Володимир Олександрович.

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі:

 • Основи електротехніки та електроніки;
 • Електрообладнання повітряного судна;
 • Прилади повітряного судна;
 • Радіообладнання повітряного судна;
 • Радіонавігаційні системи;
 • Теорія автоматичного керування;
 • Авіоніка;
 • Авіаційні електричні та електронні системи;
 • Системи на обладнання;
 • Системи повітряного судна;
 • Авіаційне та радіоелектронне  обладнання повітряних суден і аеродромів;
 • Авіаційне і радіоелектронне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (Як-18Т, Як-52, НАРП-1, К-10, Цесна, Ан-2, Л-410, Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-74, B-76 Beechcraft)

Склад   кафедри:

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

Коло наукових інтересів: авіоника, авіаційна автоматика, електротехніка, електроніка.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Томський політехничний інститут. Спеціальность – фізична електроніка, кваліфікація: інженер – фізик. Рік випуска: 1971.

Професійні досягнення:
1971-1981 рік – Робота в НДІ ядерної фізики, електроніки и автоматики при Томському політехничному інституту на посаді: інженер, керівник наукової групи, старший науковий співробітник.
1979 рік – Захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование схем инжекции на замкнутую орбиту сильноточных релятивистских электронных пучков», за спеціальністью 05.09.04 «Електрофізичні установки та прискорювачі».
1981- 2022 рік – Робота у Льотній академії НАУ на посаді: старший викладач, доцент, завідувач кафедри.
1991 рік – Присвоено вчене звання доцента кафедри авіаційного електрообладнання.
Є автором 97 друкованих праць, з яких 54 наукових праць, 14 авторських свидоцтв на винахід, 29 навчально-методичних праць.
2021 рік – Нагороджений знаком національного авіаційного університету «За сумлінну працю».

Підвищення кваліфікації:
2017 рік. - м.Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет за програмою: «Впровадження новітніх технологий та методик викладання технічних дисциплін». Довідка № 36-кс від 04.04.2017 р.
2018 рік. - м. Київ, Товариство з обмеженою відповідальністью «Авіаційна льотна академія» за програмою: «Правила Part-66/147”. Сертифікат від 27.10.18 № 0622.
2019 рік. - м. Кропивницький, НАУ, Навчально-науковий інститут неперервної освіти за програмою: Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04 2019 р. № НО 01132330/354-19.
2021 рік. – м.Київ, Центральний інститут післядипломної освіти за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Свідоцтво від 19.11.21 р. № СП 35830447/2931-21.

Викладає дисципліни:
• Основи електротехніки та електроніки;
• Прилади повітряних суден;
• Теорія автоматичного керування.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Коло наукових інтересів: : інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, авіоніка, електротехніка та електроніка, формування інтегративних теоретичних знань у майбутніх авіафахівців.

Заклади, у яких здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник, спеціалізація: авіаційні тренажери.
Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва за спеціальністю: економіка підприємства, кваліфікація: спеціаліст з економіки, викладач економіки.

Професійні досягнення:
1980 -2003 р.р. працювала в льотному тренажерному центрі академії.
2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ДЛАУ. Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Формування інтегративних теоретичних знань із спеціальних дисциплін у курсантів пілотів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
2010 - присвоєно вчене звання доцента кафедри авіаційного обладнання.
З 2007 року працює на посаді доцента кафедри, а з 2012 року – професором кафедри.
Брала участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент та член постійної спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 –теорія та методика професійної освіти.

Наукові публікації:
Є автором понад 60 друкованих праць, з яких 1 монографія, 12 навчальних посібників, 3 з яких з грифом МОН, 7 статей, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Index Copernicus, GoogleScholar.

Керівництво науковими дисертаціями:
Під її науковим керівництвом здобули освітній ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти п’ять здобувачів: Задкова О.В., ДК№006828 від 17.05.12, Москаленко О.І. ДК№004405 від 17.05.12, Бродова О.В. ДК№025443 від 22.12.14, Азатьян В.Г., ДК№034175 від 25.02.16, Черненко А.В. ДК№034177 від 25.02.16.
Підготувала декілька курсантів, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з «Електротехніки».

Підвищення кваліфікації:
- 2017р. Кіровоградський національній технічний університет, кафедра «Автоматизації виробничих процесів» Стажування. «Вдосконалення та впровадження новітніх технологій та методик викладання технічних дисциплін» Довідка № 35-к/с від 04.04.2017.
- 2018р. Пан-Європейський університет в Братіславі. Підвищення кваліфікації. Сучасні технічні методи та інноваційні технології в сучасному світі. 108 годин. Сертифікат № 021/2-2018.
- 2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.).
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні: «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р. - «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2930-21.

Викладає дисципліни:
- Авіоніка;
- Основи електротехніки та електроніки;
-Авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, електрообладнання ПС.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1981 році за спеціальністю інженер-системотехник, спеціалізація: автоматизовані системи розшифровки польотної інформації.

Професійні досягнення:
1981-1987 асистент кафедри Авіційного радіоелектронного обладнання.
1987- по теперішній час старший викладач кафедри Авіаційного обладнання ЛА НАУ.

Наукові публікації:
Є автором понад 57 друкованих праць, з яких: 24 наукові публікації, 33 навчально-методичні праці, 3 навчальні посібникі.

Підвищення кваліфікації:
- 2013р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 1117 від 10.11.2013 р.)
- 2019р. НАУ НН ІНО підвищення кваліфікації викладачів ЗВО «Менеджмент освітянської діяльності» Професійна складова «Авіація». Свідоцтво від 19 жовтня 2019р. № НО 01132330/32819
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні:
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р.
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- МААК УРГА. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2929-21.

Викладає дисципліни:
- Електрообладнання ПС;
- Авіаційні електричні на електронні системи;
- Електротехніка;
- Електрообладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

Коло наукових інтересів: радіоелектронне обладнання перспективних ПС. Технічне діагностування авіаційного обладнання.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
м. Київ, Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1978 р. Диплом В-1 №531587 від 07 лютого 1978р. Реєстраційний номер 21135. Спеціальність: Технічна експлуатація авіаційного радіообладнання, кваліфікація: радіоінженер.

Підвищення кваліфікації:
м. Кропивницький, Льотна академія НАУ, кафедра авіаційної техніки. Стажування. Тема «Підвищення якості роботи, удосконалення та впровадження новітніх технологій з методики викладання навчальних дисциплін: Бортові інформаційно-розрахункові системи». Довідка від 15.03.2017 р. № 57/к
м. Кропивницький, Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Стажування за дисципліною «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-24 та Ан-26». Довідка від 13.02.2018 р.
м. Кропивницький, Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Стажування за дисципліною «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-24 та Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
м. Кропивницький, Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Стажування за дисципліною «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-24 та Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
м. Кропивницький, Авіаційний загін Льотної академії НАУ. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т». Довідка від 26.03.2021 р.
м. Кропивницький, Льотна академія НАУ, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Наказ начальника академії від 05.05.2018 р. № 361/о.
м. Кропивницький, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету. Підвищення кваліфікації с 27.03.2019 р. по 19.04.2019 р. Напрям підготовки «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)». Свідоцтво від 19.04 2019 р. № НО 01132330/354-19.

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:
Астаф’єв О.А., Колоколов П.В., Васильєв О.Н. Повітряне судно. Системи повітряного судна. Модуль 2: посібник. Кропивницький: ЛА НАУ, 2021. 72 с.
Колоколов П.В., Васильев А.Н. Основы метеорологии, стандартизации и сертификации: методические указания к выполнению лабораторных работ. Кропивницкий: Изд-во КЛА НАУ. 2016. 63 с.
Колоколов П.В., Астафьев А.А., Васильев А.Н. Системы воздушного судна: методические указания к выполнению лабораторных работ. Кропивницкий: Изд-во КЛА НАУ. 2017. 48 с.
Васильєв О.М, Кушнір С.О., Колоколов П.В. Обладнання та технічні засоби для організації повітряного руху: методичні вказівки до виконання курсової роботи. Кропивницький: КЛА НАУ, 2017. 31 с.
Колоколов П.В., Васильев А.Н. Основы электротехники и электроники: методические указания к выполнению лабораторной работы № 7 «Исследование однофазного однополупериодного и мостового выпрямителей». Кропивницкий: ЛА НАУ, 2018. 20 с.

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):
Наукове консультування інженерно-технічного складу Авіаційно-технічної бази Льотної академії НАУ протягом 2018-2021 років з питань авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Л-410. Довідка від 15.09.2021 р.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
Колоколов П.В., Васильєв О.М. Оптимизация лабораторного практикума по «Основам электротехники и электроники» с применением программной среды NI Multisim 14. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 24-25 листопада 2016 р. Кропивницький: КЛА НАУ. 2016. С. 35-36.
Колоколов П.В., Васильєв О.М. Применение интеракивных и информационных технологий в преподавании курса электротехники. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23-24 листопада 2017 р. Кропивницький: КЛА НАУ. 2017. С. 96-97.
Колоколов П.В., Васильев А.Н. Применение интерактивных и информационных технологий в преподавании курса «Основы электротехники и электроники» для студентов заочного обучения. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23-24 листопада 2018 р. Кропивницький. ЛА НАУ. 2018. С. 307-308.
Колоколов П.В., Васильев А.Н. Практическая реализация лабораторного практикума по «Основам электротехники и электроники» с применением программной среды N1 Multisim 14. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 22-23 листопада 2018 р. Кропивницький: ЛА НАУ. 2018. C. 305-306.
Колоколов П.В., Васильев А.Н. Развитие учебного комплекса по «Основам электротехники и электроники» с моделированием в программной среде NI Multisim. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали VІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 19-20 грудня 2019 р. Кропивницький: ЛА НАУ. 2019. С. 57.
Колоколов П.В., Васильев А.Н. Разработка виртуальной лаборатории по «Основам электротехники и электроники» в среде MULTISIM. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: «МАТЕРІАЛИ IX Міжнародної науково-практичної конференції» Кропивницький.: Вид-во ЛА НАУ, 2020. С. 41-42.

Викладає дисципліни:
- Радіообладнання повітряного судна;
- Системи та обладнання;
- Системи ПС

Старший викладач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, авіоніка, електрообладнання.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1982 році за спеціальністю інженер-електрик, спеціалізація: технічна експлуатація авіаційного обладнання.

Професійні досягнення:
- 01.04.1982 р. - 27.12.1983 р. – інженер факультету повітряної навігації Кіровоградського Вищого льотного училища цивільної авіації;
- 27.12.1983 р. - 30.11.1993 p. – асистент кафедри авіаційного обладнання факультету повітряної навігації Кіровоградського Вищого льотного училища цивільної авіації;
- 01.12.1993 р. - 30.11.1996 p. - навчання в очній аспірантурі при Київському інституті інженерів цивільної авіації;
- 01.04.2002 - 01.05.2011 р. - Старший науковий співробітник науково-виробничого відділу застосування авіації в народному господарстві (НВВ ЗАНГ) Державної льотної академії України;
- з 01.05.2011 р. по теперішній час – старший викладач кафедри авіаційного обладнання льотної академії України.
Підготував курсантів, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з дисципліни «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання».
Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну працю» №0839 згідно наказу ректора НАУ від 28.07.2021р. №119/з.

Наукові публікації:
Є автором понад 100 друкованих праць, з яких 20 навчальних посібників, 2 з яких з грифом МОН.

Підвищення кваліфікації:
м. Кропивницький, Авіаційний загін Льотної академії НАУ. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків НАРП-1, К-10 «Свифт», CESSNA». Довідки від 04.02.2016 р., 06.04.2018 р., 14.02.2020 р., 19.03.2021р.
м. Кропивницький, Авіаційний загін Льотної академії Національного авіаційного університету. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т». Довідки від 04.02.2016 р., 02.02.2017 р., 30.03.2018 р., 01.03.2019 р., 21.02.2020 р.,26.03.2021р.
м. Кропивницький, ПрАТ Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідки від 11.02.2016 р., 10.02.2017 р., 13.04.2018 р., 15.03.2019 р., 13.03.2020 р., 09.04.2021р.
2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.)
м. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний університет. Стажування на базі кафедри «Автоматизації виробничих процесів». Довідка від 04.04.2017р. №38-к/с.
м. Київ. Центр підготовки льотного складу ДП Антонов. Курс підготовки з технічного обслуговування типу повітряного судна Ан-74(Д-36). Період підготовки: 12.03.2018р. – 05.04.2018р. Сертифікат визнання від 10.04.2018р. №04_18/В2/0470.
м. Кропивницький. Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ. Підвищення кваліфікації з 27.03.2019р. по 19.04.2019р. Напрям підготовки «Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»)». Свідоцтво від 19.04.2019р. № НО 01132330/334-19.
м. Кропивницький. ТОВ Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології» Перенавчання з 22.04.2019р. по 28.04.2019р. «Теоретична підготовка льотного складу при перенавчанні на ПС ХІАТ-650». Сертифікат від 02.05.2019р. № 128.
м. Кропивницький. ТОВ Українська льотна академія «Хімічні авіаційні технології» Перенавчання з 29.01.2019р. по 31.01.2019р. «Підготовка для отримання кваліфікаційної відмітки MEP(L) на ПС BEECHCRAFT MODEL 76 DUCHESS». Сертифікат від 01.02.2020 р. № 005/MEL.
2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2914-21.

Викладає дисципліни:
- Авіоніка;
- Прилади літака;
- Електрообладнання повітряних суден;
- Теорія автоматичного керування;
- Основи електротехніки та електроніки;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Ан-2;
- Електрообладнання літака Ан-2;
- Авіаційне та радіоелектронне обладнання літака Cessna-172;
- Авіаційне та радіоелектронне обладнання літака К-10;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Л-410;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Ан-72;
- Пілотажно-навігаційне обладнання літака Ан-74;
- Приладове обладнання літака Ан-24/26;
- Авіаційне та радіоелектронне обладнання літака BEECHCRAFT-76.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

Коло наукових інтересів: радіолокаційні системи АСКПР. Радіоелектронне обладнання нових ПС.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
м. Київ, Київський інститут інженерів цивільної авіації, рік випуску 1980р. за спеціальністю інженер-системотехник, спеціалізація: розшифровка польотної інформації.

Професійні досягнення:
Є автором понад 15 друкованих праць.

Підвищення кваліфікації:
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні:
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р.
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- МААК УРГА. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
- 2020р. Українська льотна академія: «Хімічні авіаційні технології Сертифікат № 0050/MEL, 01.02.2020р.
- 2019р. м. Кропивницький НАУ Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Підвищення кваліфікації с 27.03.19 по 19.04.19 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04 2019 р. № НО 01132330/346-19.
- Сертифікат № 131. Українська льотна академія: «Хімічні Авіаційні технології» 02.05.2019р.

Викладає дисципліни:
- Радіообладнання повітряного судна;
- Системи та обладнання;
- Радіообладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

ORCID

Коло наукових інтересів: інноваційні технології у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам, авіоніка.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник, спеціалізація: автоматизовані системи управління повітряним рухом.

Професійні досягнення:
1980-1983 асистент кафедри Авіційного радіоелектронного обладнання.
1983-1987 начальник аварійно-рятувальної служби Кіровоградського об’єднаного авіазагону.
1987- по теперішній час старший викладач кафедри Авіаційного обладнання ЛА НАУ.
Підготував курсантів, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) з дисципліни «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»

Наукові публікації:
Є автором понад 80 друкованих праць, з яких 20 навчальних посібників, 2 з яких з грифом МОН, 1 стаття, що індексується міжнародною науково-метричною базою Index Copernicus, GoogleScholar.

Підвищення кваліфікації:
- 2018р. Пан-Європейський університет в Братіславі. Підвищення кваліфікації. Сучасні технічні методи та інноваційні технології в сучасному світі. 108 годин. Сертифікат № 021/2-2018.
- 2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.)
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні:
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р.
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- МААК УРГА. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2929-21

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:
«Прилади ПС» та «Авіаційне обладнання ПС К-10».

Викладає дисципліни:
- Прилади літака;
- Авіоніка;
- Теорія автоматичного управління;
- Авіаційне обладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри авіаційного обладнання.

Профілі:

Google Scholar

Коло наукових інтересів: системи навігаційного позиціонування, безпілотні літальні апарати, стійкість до перешкод систем передачі інформації, системи розпізнавання голосу.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
м. Київ, Київський інститут інженерів цивільної авіації, рік випуску 1975. Спеціальність: технічна експлуатація авіаційного радіообладнання, кваліфікація: радіоінженер.

Професійні досягнення:
Є автором понад 60 друкованих праць, з яких 3 навчальних посібника, та два методичні посібники англійською мовою.

Підвищення кваліфікації:
- 2018р. Льотна академія Національного авіаційного університету, кафедра іноземних мов. Підвищення кваліфікації з англійської мови. Свідоцтво про підвищення кваліфікації з англійської мови (Наказ № 361/о від 05.05.2018 р.)
- 2021р. Льотна академія Національного авіаційного університету. Стажування в авіаційному загоні:
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літака Л-410УВП, Ан-2, Як-18Т» Довідка від 26.03.2021 р.
- «Льотна експлуатація авіаційного та радіо-електронного обладнання літаків НАРП-1, К-10, СВИФТ, CESSNA» Довідка від 19.03.2021 р.
- МААК УРГА. Стажування за програмою дисципліни «Льотна експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання літаків Ан-26». Довідка від 09.04.2021 р.
- 2021р. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Підвищення кваліфікації. «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академії та інститутів». 180 год./6кр. Свідоцтво СП 35830447/2929-21
- 2019р. м. Кропивницький НАУ Навчально-науковий інститут неперервної освіти. Підвищення кваліфікації с 27.03.19 по 19.04.19 р. Менеджмент освітянської діяльності (професійна складова «Авіація»). Свідоцтво від 19.04 2019 р. № НО 01132330/354-19.

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:
«Радіообладнання ПС», «Радіонавігаційні системи» та «Радіообладнання ПС К-10».

Викладає дисципліни:
- Радіообладнання повітряного судна;
- Радіонавігаційні системи;
- Радіообладнання повітряних суден і їх льотна експлуатація (за типами літаків).

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідуючий лабораторії.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1989 році за спеціальністю радіоінженер. З 1989 року працював на посаді асистента, а з 1995 року переведений на посаду завідувача лабораторією кафедри
Старший лаборант.
Закінчила Вінницький політехнічний інститут в 1990 році за спеціальністю інженер-системотехнік. З 1982 року працювала на кафедрі лаборантом, старшим лаборантом, методистом.