Днями на кафедрі права та правового регулювання авіаційної діяльності відбувся науково-методичний семінар за участю викладачів кафедри та заступника начальника відділу просвітництва та надання правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Мироненко А.О.

На семінарі із доповіддю на тему: «Культура мовлення та особливості педагогічного спілкування» виступила к.ю.н., доцент кафедри права та правого регулювання авіаційної діяльності Єрмоленко-Князєва Лілія Станіславівна.

Доповідачка зазначила, що актуальність зазначеної теми полягає у тому, що спілкування – це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усюди, де хоча б одна людина починає взаємодіяти з іншою, як учитель з учнями викладач зі студентами, там обов'язково виникають проблеми педагогічного спілкування.

Саме тому, поняття "педагогічне спілкування", "професійно-педагогічне спілкування" стали предметом спеціальних науково-педагогічних досліджень

Доповідачка зробила висновок, що важливе для викладача завдання – здійснювати постійне самоспостереження за своєю поведінкою в ситуаціях позарольового спілкування, щоб своєчасно вловити у ньому ті зміни, які можуть унаслідок цього закріпитися, стати стійким стилем спілкування. Не менш важливо враховувати і ті аспекти педагогічного спілкування, які торкаються інтересів студентів.

Викладач зобов'язаний бути не тільки компетентним фахівцем з високою науковою і діловою кваліфікацією, виконавською дисципліною; не лише духовно багатою особистістю, що несе моральну відповідальність за свою навчальну і виховну діяльність у закладі; педагог має бути водночас комунікабельною особистістю з високою культурою спілкування, вмінням вести діалог, дискутувати, забезпечувати позитивний моральний та емоційний настрій у педагогічній взаємодії.

За інформацією кафедри права
та правового регулювання авіаційної діяльності