7 квітня 2021 року кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету Зеленський Сергій Миколайович отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Сергій Миколайович має двадцятирічний досвід практичної роботи в правоохоронних органах та в галузі освіти. Він зазначив, що ЛА НАУ є єдином вищим навчальним закладом в Україні, який навчає фахівців за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення авіаційної діяльності». Це унікальний напрямок професійної підготовки юристів, які володіють знаннями про специфіку роботи авіаційної сфери в Україні та світі.

Сергій Зеленський акцентує на тому, що сьогодні начальник ЛА НАУ Чумак Олександр Олексійович спрямовує викладачів кафедри на отримання нових компетецій, знань, на участь у тренінгах, семінарах, вебінарах, здобуття практичного досвіду. Юриспруденція має бути гнучкою, готовою до змін. Юриспруденція - це надзвичайно важлива галузь діяльності, оскільки будь-яке суспільство потребує навчених фахівців, які можуть використовувати свої знання і навички.

Колектив академії впевнений, що здобуте звання адвоката відкриє нашому колезі новий етап у професійній діяльності, адже його адвокатський досвід посилить практичну складову у здійсненні освітньої діяльності кафедри, сприятиме якісному викладанню правових дисциплін в Льотній академії НАУ.