З 11 вересня по 17 жовтня 2021 року завідувачка кафедри менеджменту та економіки, д.е.н., доцент Смутчак Зінаїда Василівна та доцент кафедри, к.пед.н., доцент Коваленко Надія Олегівна успішно пройшли міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації "International  internship  Fundraising  and  Organization  of  Project  Activities in Educational Establishments: European Experience" для педагогічних та науково-педагогічних працівників. 
Програма міжнародного стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).
Якісно організована проєктна діяльність у закладах вищої, післядипломної, загальної середньої освіти відкриває нові можливості щодо покращення інфраструктури та впровадження новітніх технологій в освітній процес, тому міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в
закладах освіти: європейський досвід» насамперед спрямоване на активізацію цієї роботи, набуття слухачами необхідних компетентностей та отримання практичного досвіду написання власних проєктів.
Міжнародне стажування як активна форма навчання дає можливість оволодіти необхідними знаннями, уміннями та навичками через різноманітні заходи та вправи. У роботі широко використовуються різні інструменти проєктного менеджменту: SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо. 
Міжнародне стажування складалось з лекцій, майстер-класів, тренінгів, роботи в малих групах з репрезентацією результатів, ділових ігор, мініопитувань, рефлексією роботи кожного дня, виконання індивідуальних завдань, а також передбачало мультимедійні презентації, роздавальний матеріал, консультації, тестування. 
Професійні компетентності, які розвиваються в учасників стажування:
• методична компетентність: знання методичних і теоретичних засад організації проєктної та фандрейзингової діяльності в закладі освіти та пошук грантів з різних інформаційних ресурсів;
• фінансово-економічна компетентність: здатність створення кошторису освітнього проєкту;
• соціально-комунікативна компетентність: здатність забезпечувати власні потреби та досягати цілей шляхом створення партнерських відносин з іншими, уміння організувати командну роботу в закладі освіти та підтримувати позитивний мікроклімат;
• ціннісно-смислова компетентність: усвідомлення цінності командної взаємодії та необхідності створення сприятливого середовища для розвитку творчих здібностей учасників освітнього процесу.
Результатом стажування протягом 180 годин/ 6 кредитів ECTS став підготовлений власний освітній проєкт - випускна робота, яка пройшла успішний публічний захист, що відповідно відображено у  сертифкатах.
Щиро вдячні організаційному комітету за професіоналізм та змістовність програми стажування!!