Фахівець ХХІ століття - високопрофесійна особистість, здатна творчо мислити, приймати нестандартні рішення і нести за них відповідальність! І з цим не можна не погодитися! Про це йшлося 24 листопада на засіданні круглого столу на тему "Актуальні проблеми підготовки конкурентоспроможного фахівця", співорганізаторами якого виступили Кафедра менеджменту та економіки Льотної академії НАУ та Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту ДЗВО "УМО" НАПН України.

Напрямами роботи круглого столу були:
- актуалізація питання конкурентоспроможності фахівців на сучасному ринку праці;
- питання розвитку персоналу в контексті забезпечення його конкурентоспроможності;
- тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організації в умовах цифрової трансформації;
- проблема підготовки конкурентоспроможних фахівців в авіаційній, туристичній та інженерній галузях.
Запрошеними гостями стали здобувачі вищої освіти Georgian Aviation University ,які виступили з цікавими, актуальними доповідями, за що окрема подяка голові студентської ради університету Mariam Lomidze
З доповідями виступили:
1.Зінаїда Смутчак, завідувачка кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного університету, доктор економічних наук, доцент.
«Актуальні аспекти трансформації сфери зайнятості».
2.Тетяна Бурлаєнко, завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
«Конкурентоспроможність персоналу робіт та послуг: виклики сьогодення».
3. Інна Кібко, здобувачка вищої освіти І курсу магістратури, 471 навчальної групи, факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету.
«Організація підготовки фахівців індустрії туризму як конкурентоспроможний вектор розвитку туристичної галузі».
4. Ваха Келікашвілі, здобувач вищої освіти факультету інженерії Авіаційного університету Грузії.
«The problem of training competitive specialists in the field of Maintenance Engineering».
5. Єлізавета Балацька, здобувачка вищої освіти ІІІ курсу бакалаврату, 493 навчальної групи, факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету.
«Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності».
6. Ніколоз Абрамішвілі, здобувач вищої освіти факультету бізнес- адміністрування Авіаційного університету Грузії.
«The problem of training competitive specialists in the field of Aviation Management».
Засідання відбулося в теплій, дружній атмосфері! Цікаво, продуктивно, корисно, доброзичливо!
Співпраця триває, сподіваємося на нові зустрічі!

За інформацією завідувачки кафедри
менеджменту та економіки
Зінаїди Смутчак