12 квітня 2017 року в академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики.

В конференції прийняли участь курсанти та студенти Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І.М.Кожедуба, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В.Винниченка (м.Кропивницький), Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Центральноукраїнського національного технічного університету (м.Кропивницький)  та інші. Учасники даного заходу розкрили свої здібності в тих чи інших напрямах наукової діяльності,  обмінялись науковими здобутками, ідеями та досвідом  наукової роботи.

Зі словами привітання на пленарному засіданні виступив начальник академії, доктор технічних наук, професор Неділько С.М. Він привітав всіх присутніх та надав оцінку наукової діяльності курсантів та молодих вчених. Курсанти навчаючись в академії, отримують не тільки знання за обраною спеціальністю, а й  досвіт та перші результати  наукової роботи. Науково-дослідна та творча робота курсантів є одним із пріоритетних напрямків здійснення навчально-виховної роботи в академії, а саме сприяє підвищенню професійної підготовки курсантів, виявленню найбільш обдарованої молоді. Основними формами роботи є участь курсантів у наукових гуртках та залучення їх до виконання досліджень, які здійснюються в наукових школах і лабораторіях за госпдоговірною та держбюджетною тематикою; в рамках кафедральної тематики; участь у конкурсах наукових робіт; студентських олімпіадах; конференціях та семінарах.

Заступник начальника академії з наукової та навчальної роботи доктор технічних наук, професор Обідін Д.М. вручив дипломи курсантам, які зайняли перше місце у І турі Всеукраїнської Олімпіади.

Пленарне засідання продовжив виступ курсантів Дейнерштейн Анни  та Блудова Владислава на тему: "Авіатори Кіровоградщини – Герої Другої Світової війни". Науковий керівник: к.і.н., доцент Романько Ірина Іванівна.

З доповіддю "Моделювання процесу роботи осіб бойової обслуги командного пункту при виборі раціонального способу вивода винищувачів у тактично вигідне положення відносно повітряної цілі при прикритті військ та особливо важливих об`єктів" виступив курсант Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І.М.Кожедуба  Волошин Владислав. Науковий керівник: д.т.н., професор Тимочко Олександр Іванович.

Курсанти факультету льотної експлуатації Доценко Андрій та Орешин Андрій виступили з доповіддю "Оптимізація режимів польоту квадрокоптера". Науковий керівник: к.т.н. Ковальов Юрий Григорович.

Подальша робота проходила у 9 секціях, підготовлено 533  доповіді.

Організаційний комітет дякує науково-педагогічним працівникам академії, молодим вченим, аспірантам, курсантам та гостям  за активну участь в роботі конференції та зичить всім успіхів у науковій діяльності.

Оргкомітет конференції