У КЛА НАУ відбулося чергове розширене неформальне засідання Європейського англомовного клубу у форматі ток-шоу на тему: «Family and Relationships», організоване творчою ініціативною групою викладачів кафедри іноземних мов: к. пед. н. Л. С. Герасименко, к. пед. н., доц. О. І. Москаленко, к. філ. н. А. Г. Кириченко, викладачем О. А. Альошиною. Курсанти мали прекрасну можливість обговорити різні аспекти людського життя англійською мовою та вдало скористалися нею. Питання відносин між чоловіком і жінкою, духовні цінності, сімейні традиції, розподіл домашніх обов’язків та безліч інших у контексті заданої тематики було представлено на розгляд учасникам заходу.

Хочемо подякувати спеціальним гостям, які знайшли час та можливість завітати на ток-шоу та прийняли активну участь у дискусії, а саме: заступнику декана факультету льотної експлуатації, к. т. н. М. Г. Живицькому, к. пед. н., доц. Л. М. Зеленській, к. пед. н. С. В. Тимченко, к. філ. н. М. В. Володарській, ст. викладачу O. К. Павлючковій, викладачам І. В. Демченко та Н. О. Мартиненко. Ведучі Вікторія Москвічова (к/в 131) та Ігор Власенко (к/в 723) залучали аудиторію до активного спілкування. «Родзинкою» цього заходу була інтерактивність, яка досягалася за допомогою питань вікторини; обговорення смішних відео, спонтанних питань, які учасники витягували з капелюха. Найбільш активними курсантами були: Святослав Ліпкан (к/в 132), Марія Рудак (к/в 734), Гліб Стрижак (к/в 101М), Яна Колесник (к/в 611), Костянтин Тереля (к/в 611), Даніель Ботто (к/в 135), Іван Кудлак (к/в 111), Андрій Касьян (к/в 111), Максим Соломон (к/в 141), Таня Мосійчук (к/в 742).

Справжнє задоволення всі учасники отримали, прослуховуючи пісні «You and Me» та «Rude» у виконанні Хав'єра Ерасо (к/в 242) і Даніеля Ботто (к/в 135). Караоке пісня «Love Me Tender» у музичному супроводі Влада Савчука (к/в 734) знайшла відгомін у серцях учасників.

Варто відзначити, що у рамках роботи Європейського англомовного клубу курсанти Карина Хван (к/в 441) та Євгенія Шестіна (к/в 441) провели опитування й дослідили відмінності між відповідями чоловіків і жінок у низці найпоширеніших та цікавих питань на тему «Сім'я і відносини». Кожної середи протягом місяця дівчата задавали питання курсантам та викладачам різних кафедр нашої академії. Перше питання звучало так: «Яке найкраще місце для побачення?» Більшість жінок віддають перевагу прогулянці у парку – 42%. Що стосується чоловіків, ситуація зовсім інша. Більшість з них (77%) бажають піти до кафе. Друге питання було присвячено найкращому подарунку для чоловіків і жінок. Тож, за результатами дослідження, 43% чоловіків вважають, що найкращий подарунок для жінки – квіти, друге місце займають парфуми (13%). Думка жінок дуже схожа між іншим. Більшість з них (31%) хотіли б отримати в подарунок квіти, але 31% – ювелірні прикраси. Що стосується подарунка для чоловіка, 36% жінок вважають, що найкращим варіантом є туалетна вода. Однак, більшість чоловіків воліли б отримати годинник – 27%. Наступні питання стосувалися домашньої роботи: «Що Вам подобається робити по дому? Та що Ви терпіти не можете?». Більшість жінок вважають за краще приготувати щось смачненьке – 35%, так само, як і чоловіки (33%), які теж обрали приготування їжі, мабуть, тому, що вони роблять це дуже рідко. Жінки (33%) не люблять мити підлогу, а чоловіки терпіти не можуть витирати пил (37%). Останнє запитання було: «Як Ви проводите свій вільний час?» Так, 40% чоловіків вважають, що найкраще – це прогулянка з друзями. Що стосується жінок, ситуація схожа, 37% віддають перевагу спілкуванню з подружками.

Отже, любі курсанти та викладачі, якщо ви хочете відчути атмосферу живої розмови, збагатити свої знання з англійської мови, взяти участь у цікавій дискусії, ми запрошуємо вас до Європейського англомовного клубу щосереди о 15.00, аудиторія 311, та раз на місяць відвідати розширене засідання нашого клубу. Слідкуйте за нашими оголошеннями, насолоджуйтесь спілкуванням англійською мовою та веселиться разом з нами!

Людмила Сергіївна Герасименко,
к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов

Фоторепортаж можна переглянути тут.

It’s Time to Speak English: Talk Show “Family and Relationships”

The extended meeting of European English Club was held on the 25 of March. It was devoted to the topic “Family and Relationships” and was carried out in the form of talk show. The initiators were the teachers of Foreign Languages Department: PhD in Pedagogics L. Herasymenko, PhD in Pedagogics, Assistant Professor O. Moskalenko, PhD in Philology A. Kyrychenko, Head of European English Speaking Club O. Alyoshina. The cadets had a great opportunity to discuss different aspects of human life: relationships between women and men; spiritual values; family traditions; negotiating household chores; presenting gifts; pastime, etc.

The special guests were invited, namely: Dean Assistant of Flight Operations Faculty, PhD in Technical Sciences N. Zhivitskij, PhD in Pedagogics, Assistant Professor L. Zelenska, PhD in Pedagogics S. Tymchenko, PhD in Philology M. Volodarska, senior teacher O. Pavlyuchkova, teachers I. Demchenko and N. Martynenko. The talk show presenters were Victoria Moskvichova (group 131) and Igor Vlasenko (group 723). They involved the audience in active discussion. The main feature of this event was interaction, which was achieved by the quiz, discussions, comments on funny videos and spontaneous questions from a hat. The most active cadets were: Svyatoslav Lipkan (group 132), Maria Rudak (group 734), Gleb Stryzhak (group 101M), Yana Kolisnyk (group 611), Kostya Terelya (group 611), Daniel Botto (group 135), Ivan Kudlak (group 111), Andrey Kasyan (group 111), Maxim Solomon (group 141), Tanya Mosijchuk (group 742).

The real pleasure for all the participants was the songs ‘You and Me’ and ‘Rude’ performed by Havier Eraso (group 242) and Daniel Botto (group 135). And everybody enjoyed singing karaoke song ‘Love Me Tender’ accompanied by Vlad Savchuk (group 734).

It’s worth noting that cadets Karina Khvan (group 441) and Evgenia Shestina (group 441) have conducted the survey on the topic “Family and Relationships” and studied the differences between answers of men and women on the most common and interesting questions. They interviewed the cadets of our Academy and the teachers of different departments (Economics and Law, Physics and Math, Information Technologies and Physical Training). The fist question was: what’s the best place for a date? The majority of women prefer to walk in the park - 42%. As for men the situation is quite different. Most of them (77%) would like to go to the café. The second question was devoted to the most loveliest present for men and women. So, 43% of men think that the best present for a woman is flowers, the second place is taken by perfume, that is 13 %. The opinion of women is very similar by the way. Most of them 31% would like to receive flowers as a gift, and 31% – jewelry. As for a gift for a man 36% of women think that the best one is perfume. The opinion of men is not the same. Most of them want watches - 27%. The other questions were: What do you like doing about the house? What do you hate doing about the house? The majority of women prefer cooking 35 %. Most of men (33%) like cooking too, because, they do it very seldom. Women (33%) don’t like mopping the floor most of all, doing the ironingtakes the second place (32%). Most of men don’t like dusting the furniture (37%). The last question was: What is the best pastime for you? So, 40% of men think that the best thing that can be done in free time – is walking with friends. As for women the situation is almost the same: most of them like walking with friends too (37%).

Dear cadets and teachers, if you want to feel the atmosphere of live talk, enrich your vocabulary, take part in interesting discussions we invite you to European English Club every Wednesday at 15.00, Room 311, and once a month to attend an extended meeting of our club. Enjoy speaking English and have fun with us!

Liudmyla Herasymenko, PhD in Pedagogics,
Assistant professor of Foreign Languages Department