Невиніцин Андрій Миколайович

Невиніцин Андрій Миколайович

Декан факультету ОПР,
кандидат технічних наук, доцент
 
Відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) (Додаток 2, Dос 9569), обслуговування повітряного руху – це польотно-інформаційне обслуговування, аварійне оповіщення, консультативне обслуговування повітряного руху, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування). Підготовка фахівців, які виконують комплекс вищезазначених задач відповідно до міжнародних вимог, здійснюється на факультеті обслуговування повітряного руху очною та заочною формами навчання. Про особливості та умови вступу на навчання - в правилах прийому до КЛА НАУ.
 

Напрям підготовки: 6.070102 “Аеронавігація”
Освітній ступінь: “Бакалавр”
Кваліфікація: “Бакалавр з аеронавігації”
Професійне спрямування: “Обслуговування повітряного руху”

Варіативні компоненти:
“Управління повітряним рухом”
      Професійні права (робота в якості):
      Диспетчер управління повітряним рухом;

“Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів”
      Професійні права (робота в якості):
      Диспетчер із забезпечення польотів / Співробітник із забезпечення польотів;

“Комп’ютерні системи та інформаційне забезпечення польотів”
      Професійні права (робота в якості):
      Диспетчер із забезпечення польотів /Співробітник із забезпечення польотів / Фахівець з інформаційних технологій;

“Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті”
      Професійні права (робота в якості):
      Диспетчер координаційного центру пошуку та рятування / Технік з аварійно-рятувальних робіт / Оператор технічних засобів контролю на безпеку.

Термін навчаннячотири роки.

Галузь знань: 0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура”
Спеціальність: 
7.07010202 “Обслуговування повітряного руху”
Освітньо-кваліфікаційний рівень: “Спеціаліст”

Спеціалізації:
“Управління повітряним рухом”;
“Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів”;
“Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті”.

Кваліфікації:
Інженер з управління повітряним рухом;
Інженер аеронавігаційної інформації;
Інженер з аварійно-рятувальних робіт.

Термін навчанняодин рік на базі кваліфікації “Бакалавр з аеронавігації”.

Галузь знань: 0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура”
Спеціальність: 8.07010202 “Обслуговування повітряного руху”
Освітній ступінь: “Магістр”
Кваліфікація: “Магістр з обслуговування повітряного руху”

Професійні права (робота в якості):
“Інженер з управління повітряним рухом”;
“Інженер аеронавігаційної інформації”;
“Інженер з аварійно-рятувальних робіт”.

Термін навчанняодин рік на базі кваліфікації “Бакалавр з аеронавігації”.

До складу факультету входять кафедри:
обслуговування повітряного руху;
інформаційних технологій;
пошуку, рятування та авіаційної безпеки;
іноземних мов;
авіаційної метеорології.

Контактний телефон: (0522) 394-787

Інформацію щодо кадрової політики Украероруху можна прочитати на сайті "Відділ управління персоналом".