Пухальська Галина Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної педагогіки та соціально – гуманітарних наук.

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Освіта:

1996 р. – закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю: «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію - «Вчитель української мови і літератури».

Досягнення:
2011 р. – захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
2019 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Наукові публікації:
Є автором понад 50 друкованих праць, з яких:
Колективна монографія:
«Теоретичні основи розробки автоматизованих систем підтримки процесів вироблення рішень в системах управління»
Більше десяти навчальних посібників та методичних рекомендацій.
Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus,WebofScienceCoreCollection:

1) Using Information Communication Technologies in Professional Training of Future Civil Aviation Pilots. T. Plachynda, L. Herasymenko, G. Pukhalska, K. Kryzhevska.RevistaRomaneascapentruEducatieMultidimensionala. Vol 11, No 2 (2019), С. 270-281 WoS
2) Developing of future civil aviation pilots’ motivation for professional activity. T. Plachynda,G. Pukhalska;K. Kryzhevska;A. Dranko;O. Ursol;I. Bloshchynskyi;O. Didenko.
RevistaDilemasContemporáneos: Educación, Política y ValoresAño: VII Número: Edición Especial Artículo no.:61 Período: Octubre, 2019WoS
3) Imagen de un profesor de educación superior: encuestaanalíticasobreeljuicio de valor de las actividades de educación. T. Plachynda,T. Dovga;O. Levchenko;G. Pukhalska;O. Didenko;I. Bloshchynskyi.RevistaDilemasContemporáneos: Educación, Política y ValoresAño: VII Número: Edición Especial Artículo no.:61 Período: Octubre, 2019 WoS

Основні напрями наукової діяльності:
Під її керівництвом була захищено одна кандидатська дисертація.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців авіаційної галузі в умовах євроінтеграції.
Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки» (ISSN 2522-1477), збірник включений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ МОН України від 02 липня 2020р. № 886) та наукометричних баз, зокрема Copernicus.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Міжнародні стажування:
м. Люблін, Республіка Польща, Люблінський науково-технічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської. Листопад-грудень 2017рік. Напрям “Education in the field of pedagogy and psychology: prospective and priority directions of scientific research” / «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»

Викладає дисципліни:
1. Риторика
2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
3. Інноваційні педагогічні технології