Коник Олександр Олексійович

Аспірант за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету. Зарахований до аспірантури заочної форми навчання 31 серпня 2020 року наказ № 524 від 31 серпня 2020 р. 

Науковий керівник: Радул Валерій Вікторович, д.пед.н., професор.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Організаційно-педагогічні умови адаптації військових льотчиків до педагогічної діяльності у профільних закладах вищої освіти» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол №10 від 29 вересня 2021 р.) 

Викладацька діяльність

Старший льотчик-інструктор в/ч А4104 Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба м. Чугуїв Україна
(1990-1998рр., з 2020 р.) 

Участь у конференціях:

Плачинда Т.С., Онипченко П.М., Коник О.О. Напрями підготовки льотно-інструкторського складу у військовому закладі вищої освіти.

Modern Europian Psychological and Pedagocal Education.The Development of a Creative Learning Enironment. October 8-9,2021. Lodz the Repablic of Poland. P.91-93

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).

Публікації:

  • КОНИК О. О. Шляхи підвищення рівня професіоналізму льотно-інструкторського складу. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.