Кваша Олена Юріївна

Аспірантка за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахована до аспірантури заочної форми навчання 01 вересня 2020 року, наказ № 524/о від 31 серпня 2020р.) 

Науковий керівник: Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції «Формування медіакомпетентності у майбутніх фахівців технічного профілю в процесі підготовки». (Затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 7 від 19 жовтня 2020 р.)

Мета дослідження – дослідити можливість та рівень ефективності від впровадження стандартів новинної журналістики на формування медіа компетентності майбутніх фахівців технічного профілю.

Публікації:

«Медіакомпетентності як складова професійної підготовки майбутніх фахівців не журналістів» (Науковий вісник Льотної академії. Серія: педагогічні науки. Збірник наукових праць / гол. Ред.. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2021. Вип.9. С. 56-63)

Участь у наукових конференціях:

  1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь в процесі освітньої діяльності: теорія і практика» (Онлайн. Глухівський національний педагогічний університет. 25.02.2021);
  2. VII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти, загальноосвітніх навчальних закладів довузівської підготовки» Національний авіаційний університет, 27.04.2021;
  3. І Міжнародна науково-практична конференція «Мінкультурні комунікації в контексті глобалізаційного діалогу». Одеський національний морський університет.

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).