Дворська Альона Олегівна

Аспірантка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету. Зарахована до аспірантури денної форми навчання 01 вересня 2021 року, наказ № 718 від 31серпня 2021 року. 

Науковий керівник: Кравцов Віталій Олександрович, к.пед.н., доцент. 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Педагогічні умови формування громадянської культури у майбутніх працівників авіаційної галузі» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 8 від 20 жовтня 2023 року). 

Брала участь у ХI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем», яка відбулася 07.12.2022 року. Тема доповіді: «Роль професійної комунікативної компетентності в авіаційних закладах освіти». УДК 378.1.014:61.

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).

Публікації:

  • МОСКАЛЕНКО О. І., ДВОРСЬКА А. О. Роль професійної комунікативної компетентності в авіаційних закладах освіти . Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.