Лозовський Віктор Геннадійович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Колісніченко Станіслав Федорович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Методи оцінки технічного стану авіаційної техніки з використанням штучного інтелекту». (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №2 від 31.01.2022 р.).

Професійна діяльність:

Авіаційний технік з планеру і двигуну літака, Авіаційно-технічна база ЛА НАУ, 02.2019-08.2020рр.

Інженер з організації експлуатації та ремонту літако-моторного парку, Авіаційно-технічна база ЛА НАУ, 2020р.-по сьогоднішній день.

Підвищення кваліфікації та стажування:

  1. Теоретичний елемент схваленого курсу підготовки на тип Antonov AN26 (Ivchenko AI-24), Категорія В1,  відповідно до додатка 4 (Part-147) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань». ЛА НАУ, Кропивницький, 25.01.2021-26.02.2021р. (Сертифікат визнання UA.147.0019.21.019).
  2.  Практичний елемент схваленого курсу підготовки на тип Antonov AN26 (Ivchenko AI-24), Категорія В1,  відповідно до додатка 4 (Part-147) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань». ЛА НАУ, Кропивницький, 01.03.2021-19.03.2021р. (Сертифікат визнання UA.147.0019.21.066).
  3. Практичний елемент схваленого курсу підготовки на тип Antonov AN-32 (Ivchenko AI-20), Категорія В1,  відповідно до додатка 4 (Part-147) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань». ЛА НАУ, Кропивницький, 26.02.2020-23.06.2021рр. (Сертифікат визнання UA.147.0019.21.104).
  4. Теоретичний елемент схваленого курсу підготовки на тип Let L-410 (Walter M601) Категорія В1,  відповідно до додатка 4 (Part-147) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань». ЛА НАУ, Кропивницький, 19.07.2021-10.08.2021р. (Сертифікат визнання UA.147.0019.21.133).
  5. Практичний елемент схваленого курсу підготовки на тип Let L-410 (Walter M601) Категорія В1,  відповідно до додатка 4 (Part-147) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань». ЛА НАУ, Кропивницький, 11.08.2021-31.08.2021р. (Сертифікат визнання UA.147.0019.21.144).

Публікації:

1.Можливість застосування нейронних мереж для діагностики авіаційної техніки/ В.Г. Лозовський, І.О. Падалка, // 2. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» Льотної академії НАУ. – 2020. – С.49

2. Комплексний підхід до підвищення ефективності процесу технічної експлуатації повітряних суден / Рагулін С.В., Лозовський В.Г. //

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (з нагоди 70-річчя академії) , 24 листопада 2021 р.: тези доп. – Кропивницький, 2022. –  С. 120

Участь у конференціях:

  1. Можливість застосування нейронних мереж для діагностики авіаційної техніки. Автори: Дмітрієв О.М., к.т.н., доцент; Падалка І.О., аспірант; Лозовский В.Г., курсант, Льотна академія Національного авіаційного університету (ІХ Міжнародна науково-практична конференція Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем, 18 листопада 2020р., м.Кропивницький)
  2. Комплексний підхід до підвищення ефективності процесу технічної експлуатації повітряних суден. Автори: Рагулін С.В., к.т.н., доцент (http://orcid.org/0000-0001- 8955-0380); Лозовський В.Г., аспірант, Льотна академія Національного авіаційного університету (Х Міжнародна науково-практична конференція Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем,24 листопада 2021р., м.Кропивницький)