Гаджиєв Тамерлан Вахід-огли

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: д.геол.н., с.н.с., професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху Калашник Ганна Анатоліївна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: "Метод забезпечення функціональної стійкості авіаційної радіоелектронної апаратури під впливом геологофізичних збурень ". (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №10 від 29.09.2021 р.).

Професійна діяльність:
Ліцензія PART-66 В1.1+B2
МААК «УРГА» – Інженер з технічного обслуговування повітряних суден планера і двигуна – 07.2020. – по сьогоднішній день.
«МАУ Технік» – Авіаційний технік з технічного обслуговування повітряних суден планера і двигуна – 07.2019. – 06.2020.
МААК «УРГА» – Авіаційний технік з технічного обслуговування повітряних суден планера і двигуна – 02.2019. – 06.2019.
ДПМА «Бориспіль» – Агент з наземного обслуговування повітряних суден – 11.2017 – 10.2018.

Підвищення кваліфікації та стажування:
Курс підготовки на тип Антонов Ан-26, Категорія В1. «Льотна Академія Національного Авіаційного Університету»
Модулі Part-66 – категорії B1/B2, «Криворізький коледж Національного Авіаційного Університету».
Модулі Part-66 – категорії B1.1, «Харківський Національний Університет Повітряних Сил»

Публікації:

  1. Кропивницький, Льотна академія НАУ, X Mіжн. наук.-практ. конф., 23 листопада 2021р. Аналіз основних показників ефективності телекомунікаційних систем і систем спостереження та навігації для здійснення технічної експлуатації авіаційного радіоелектронного обладнання. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем.
  2. Кропивницький, Льотна академія НАУ, XI Mіжн. наук.-практ. конф., 7 грудня 2022 р. Напрями забезпечення інформаційної безпеки в системах авіаційного радіоелектронного обладнання в умовах реалізації концепції ICAO CNS / ATM: Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем.
  3. Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2022): - Methodology for ensuring the functional stability of aircraft integrated modular avionics complex Authors : Ganna Kalashnyk, Myroslava Kalashnyk-Rybalko and Tamerlan Hadzhyiev.
  4. Кропивницький, Льотна академія НАУ, XXXXII Всеукраїнської наук.-практ. конф., молодих учених, курсантів і студентів. 12 квітня 2023 р. Особливості розв'язання задачі синхронізації у цифрових каналах передачі інформації повітряних суден.
  5. Кропивницький, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства”, 29 листопада 2023 року. Прогнозування технічного стану радіоелектронного обладнання літака у режимі автоматично залежного спостереження.
  6. Кропивницький, Льотна академія НАУ, XII Mіжн. наук.-практ. конф., 13 грудня 2023 р. Синхронізація сигналів як основа побудування захисту радіоелектронного обладнання літака. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем.