Івлієв Анатолій Миронович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №254/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Осадчий Сергій Іванович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:«Методи ідентифікації моделі динаміки ремнанти пілота». (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №10 від 14.09.2022 р.).

Публікації:

1. Рева О.М., Камишин В.В., Шульгін В.А., Івлієв А.М. «Проблеми корисності-безпеки в визначенні ставлення авіаційних операторів «переднього краю»до небезпечних дій або умов». Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 11-а Міжнародна науково-практична конференція, 08-10 вересня 2020 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. С.276-282.

2. Сагановська Л.А., Івлієв А.М. Льотна академія Національного авіаційного університету «Огляд методів навчання за допомогою автоматизованих навчальних систем». 40 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики. С.138-140. 

3. Сагановська Л.А., Івлієв А.М. «Кваліметрічний підхід в управлінні якістю підготовки курсантів». Авіація та космонавтика: стан досягнення і перспективи: матеріали 41-ї Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики 2021 року. Кропивницький. Льотна академія НАУ, 2021. С.317-318.  

4. Сагановська Л.А., Івлієв А.М. Льотна академія Національного авіаційного університету «Структурна схема автоматизованої навчальної системи» . Збірник тез: XІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація та космонавтика». – Кривий Ріг: ВСП «КРФК НАУ», 2021 р. – С.104.  

5. Danylko Oksana, Tymoshenko Anna, Saganovska Larysa, Ivliiev Anatolii. Forms and methods of self-assisted work in the process of professional trainingof the flight operator manager. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Випуск 9, 2021 р. с. 27-33.