Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №718/о від 31.08.2021р.).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Невиніцин Андрій Миколайович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Інтеграція віртуальної та доповненої реальності в тренажерну підготовку операторів безпілотних літальних апаратів».