Самойленко Олександр Вадимович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №718/о від 31.08.2021р.).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Джума Людмила Миколаївна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Моделювання навчальної діяльності авіаційних спеціалістів з використанням технології VR».
Тема дисертації затверджена Вченою радою Льотної академії НАУ 29.09.2021, протокол №10.

Публікації та участь у конференціях:

1. О.В. Самойленко, І.К. Коваленко. «VR технології в професійній підготовці диспетчерів з ЗП». Матеріали 40 Міжнародної науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики 2020 року, Кропивницький. Вид-во ЛА НАУ, 2020. С. 150.

2. О.В. Артеменко, О.В. Самойленко, І.К. Коваленко. «Розробка інтерфейсу для VR тренажеру для підготовки фахівців із АНЗПП» // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали IX науково-практичної конференції. Кропивницький, 18 листопада 2020. – с. 71-73. 

3. Системний аналіз використання засобів віртуальної реальності в навчальній діяльності / Артеменко О.В., Самойленко О.В. // X Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», Кропивницький 2021 рік.

4. Актуальність впровадження елементів віртуальної реальності в навчальній діяльності операторів складних систем/ О.В. Самойленко // XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», Кропивницький 2022 рік. (Сертифікат.)

5. Аналіз усіх готових VR-рішень для розробки власного VR-тренажеру з підготовки диспетчерів із забезпечення польотів/ О.В. Самойленко // XXXXІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку», Кропивницький 2023 рік. (Сертифікат).

6. Oleksandr Samoilenko. "ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF USING VR-TECHNOLOGIES IN TRAINING OPERATORS OF COMPLEX SYSTEMS"// ІІ Міжнародна науково-практична конференція "MODERN APPROACHES TO PROBLEM SOLVING IN SCIENCE AND TECHNOLOGY", Варшава, Польща, 15-17 листопада 2023 р. (Сертифікат).

7. О. Самойленко "Особливості організації віртуальної реальності в навчальній діяльності операторів складних систем та диспетчерів з забезпечення польотів". // ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023», 21 листопада 2023 р. (Сертифікат).