Серебряннікова Вікторія Юліївна

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: Дмітрієв Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Методи та модель обґрунтування напрямів модифікації повітряних суден транспортної категорії для підвищення ефективності авіаперевезень». (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №3 від 16.02.2022 р.).

Пiдвищення кваліфікації: Онлайн курс «Aviation Quality Auditing & Root Cause Analysis for Nominated Persons and Business Area Managers», SOFEMA aviation services, October 2017. (Сертификат)

Публікації:

1. В. Е. Гайдачук, В. Ю. Серебрянникова. Состояние и проблемы развития отечественного гражданского самолетостроения, рынка авиаперевозок и их взаимосвязи. Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології, № 88, 2020,  с 31-50.

2. В. Ю. Серебрянникова. Приближенный метод экспресс-оценки эффективности авиаперевозок по себестоимости рейса воздушного судна. Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології, № 89, 2020,  с 21-32.

3. К.В. Майорова, В.Ю.Серебряннікова. Новий концептуальний підхід до класифікації модифікацій повітряних суден транспортної категорії. Наука, технології, інновації 2021 №1, с 64-69.

4. В. Ю. Серебряннікова. Принцип совмещения функций элементов конструкций модификаций воздушных судов и его составляющие. Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології, № 90, 2020,  с 90-103.

5. В. Ю. Серебрянникова, В. Н. Неделько. Классификатор модификаций гражданских отечественных самолетов как эффективное средство реализации принципа минимизации затрат на их проектирование и производство. Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології, № 91, 2021, с 37-48.

Тези:

1. Майорова Е.В., Серебрянникова В.Ю. О создании и проблемах отечественного авиационного бизнеса на рынке авиаперевозок в современных нестабильных условиях / Е.В. Майорова, В.Ю. Серебрянникова // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки»: тези доп. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2020.

2. Майорова Е.В., Журибеда М.Н. Формирование классификатора основных этапов жизненного цикла конструкций агрегатов самолета из полимерных композитов / Е.В. Майорова, В.Ю. Серебрянникова // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки»: тези доп. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2020.

3. Майорова Е.В., Серебрянникова В.Ю. О взаимосвязи проблемы авиаперевозок и перспектив развития отечественного самолетостроения в современных условиях рыночной экономики / Е.В. Майорова, В.Ю. Серебрянникова // 7 серпня, м. Черкаси, Україна – 2020.

4. Майорова К.В., Серебряннікова В.Ю. Стан і проблеми вітчизняного бізнесу на ринку авіаперевезень в сучасних нестабільних умовах // К.В. Майорова, В.Ю. Серебряннікова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Х., 2020.

Участь конференціях:

1. Майорова Катерина Володимирівна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харків, Україна; Серебряннікова Вікторія Юліївна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Джоніка» Київ, Україна. Стан і проблеми вітчизняного бізнесу на ринку авіаперевезень в сучасних нестабільних умовах. ICTM 2020 "Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering" – Synergetic Engineering, October 28-30, 2020. / Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми створення та забезпечення життєвого циклу авіаційної техніки».