Торохтій Ігор Григорович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №718/о від 31.08.2021р.).

Науковий керівник: к.т.н., професор Сікірда Юлія Володимирівна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Недетерміновані моделі сумісного прийняття рішень пілотом та авіадиспетчером в особливих випадках в польоті».

Професійна діяльність:
Другий пілот літака airbus a320 в АК «Атласджет». 10.2018-02.2020.
Комерційний директор в приватному підприємстві. 09.2020-04.2021.
Помічник ректора Національного авіаційного університету. 05.2021 - теперішній час.

Участь у наукових конференціях:

  1. Авіація, промисловість, суспільство: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Кременчуг, 12 травня 2022 р.
  2. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно технічними та технологічними комплексами»: IX Міжнародна науково-технічна Internet-конференція КИЇВ НУХТ 25 листопада 2022.
  3. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: ХІ Міжнародна науково-практична конференція Кропивницький Льотна академія Національного авіаційного університету Авіаційний університет 7 грудня 2022 р.

Опубліковано тез:

  1. Власенко В.Ф., Торохтій І.Г. Аналіз причинності авіаційних подій у світі / наук. керівник Ю.В. Сікірда. Авіація, промисловість, суспільство : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Кременчуг, 12 травня 2022 р. : матеріали конф. Кременчуг : Кременчуцький льотний коледж, 2022. С. 162-164.
  2. Торохтій І.Г., Власенко В.Ф. Основні положення концепції сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи / наук. керівник Ю.В. Сікірда. Авіація, промисловість, суспільство : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Кременчуг, 12 травня 2022 р. : матеріали конф. Кременчуг : Кременчуцький льотний коледж, 2022. С. 180-182.
  3. Ю.В. Сікірда, В.Ф. Власенко, І.Г. Торохтій Концептуальна модель інтелектуальної системи підтримки сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті / наук. керівник Ю.В. Сікірда. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно технічними та технологічними комплексами» IX Міжнародна науково-технічна Internet-конференція., Київ НУХТ 25 листопада 2022. С. 158.
  4. Сікірда Ю.В., к.т.н., професор; Власенко В.Ф., аспірант; Торохтій І.Г., аспірант, Льотна академія Національного авіаційного університету. Нечіткі функції визначення залежності величини потенційного ризику/збитку від часу завершення польоту в особливих випадках у польоті./ наук. керівник Ю.В. Сікірда. ХІ Міжнародна науково-практична конференція., Кропивницький 7 грудня 2022 р.