Чернявський Владслав Сергійович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кушнєрова Надія Іванівна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Автоматичне управління безпілотним літальним апаратом за заданою траєкторією».

Професійна діяльність:

Авіаційний технік з планеру і двигуну літака, Авіаційно-технічна база ЛА НАУ, 10.2021р. – по сьогоднішній день.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Теоретичний елемент схваленого курсу підготовки на тип Antonov AN26 (Ivchenko AI-24), Категорія В1, відповідно до додатка 4 (Part-147) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань». ЛА НАУ, Кропивницький, 02.2022р.

Публікації:

1. Перехоплення та переслідування повітряних цілей безпілотними літальними апаратами (БПЛА) / В.С. Чернявський, Н.І. Кушнєрова, С.Ф. Колісніченко // Матеріали XXXI Всеукраїнська науково-практична конференції молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку» Льотної академії НАУ.

2. Впровадження технологій штучного інтелекту в систему управління БПЛА / В.С. Чернявський, Н.І. Кашнєрова // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (з нагоди 70-річчя академії) , 24 листопада 2021 р.: тези доп. – Кропивницький, 2022.

Участь у конференціях:

1. Перехоплення та переслідування повітряних цілей безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Автори: Кушнєрова Н.І., к.т.н., завідувач кафедри аеронавігації; Чернявський В.С., аспірант, Льотна академія Національного авіаційного університету (XXXI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів - Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку).

2. Впровадження технологій штучного інтелекту в систему управління БПЛА. Автори: Кушнєрова Н.І., к.т.н., завідувач кафедри аеронавігації; Чернявський В.С., аспірант, Льотна академія Національного авіаційного університету (Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (з нагоди 70-річчя академії) , 24 листопада 2021 р.: тези доп. – Кропивницький, 2022.)