Чумак Олександр Олександрович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дмітрієв Олег Миколайович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Методи аналізу та синтезу повідомлень для організації взаємодії між системою підтримки прийняття рішень та оператором автоматизованої системи управління повітряним рухом».

Профілі: ORCID

Підвищення кваліфікації та стажування:

1. Слухач курсу “On being a Scientist Course” Європейської академії наук та досліджень.

Публікації:

1. Method of reference image selection to provide high-speed aircraft navigation under conditions of rapid change of flight trajectory / Nataliia Yeromina, [at al.] // International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration, Vol 8(85) - pp..1621–1638. 

Участь у конференціях:

1. Ігор Келлєр, Олександр Чумак / Використання системи підтримки прийняття рішень для технічного обслуговування в авіації // Управління високошвидкісними рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем (з нагоди 70-річчя академії): X Міжнародна науково-практична конференція, 24 листопада 2021 р.: тези доп. – Кропивницький, 2022. – С. 120.