Колівашко Вікторія Вікторівна

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Пальоний Андрій Сергійович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Метод та моделі адаптивного формування стратегій навчальної діяльності для автоматизованих систем керування якістю тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом».

Освіта:

Інженер з аеронавігаційного обслуговування та планування польотів, спеціаліст, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, 2005-2010 рр.

Професійна діяльність:

Оператор АТІС, Харківський РСП, 2010-2016рр.

Диспетчер із взаємодії, РСП «Київцентраеро», 2016-2022рр.

Інженер 1-ої категорії РСП «Київцентраеро», 2022р.-по сьогоднішній день.

Публікації:

1) Колівашко В.В. Порівняльний аналіз основних методів побудови систем адаптивної тренажерної підготовки операторів складних систем керування. «Авіація і космонавтика: стан, досягнення і перспективи»: матеріали 41-ї Всеукраїнської науково- практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів 2021 року. Кропивницький: Вид-во ЛА НАУ, 2021. С.181-182.

2) Пальоний А. С., Колівашко В. В., Образок К. А. Формування навичок саморегульованого навчання для адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Управління високошвидкісними рухомими об‘єктами та професійна підготовка операторів складних систем»: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) 24 листопада 2021 року, Кропивницький. Вид-во ЛА НАУ, 2021. С.145-147.

Участь у конференціях:

1) Порівняльний аналіз основних методів побудови систем адаптивної тренажерної підготовки операторів складних систем керування. Автор: Колівашко В.В., аспірант, Льотна академія Національного авіаційного університету («Авіація і космонавтика: стан, досягнення і перспективи»: 41-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів, 2021 року, м. Кропивницький).

2) Формування навичок саморегульованого навчання для адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом. Автори: Пальоний А.С., к.т.н., Колівашко В.В., аспірант, Образок К.А., курсант, Льотна академія Національного авіаційного університету (X Міжнародна науково-практична конференція «Управління високошвидкісними рухомими об‘єктами та професійна підготовка операторів складних систем», 24 листопада 2021 року, Кропивницький).