Куліш Руслан Валерійович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом № 698/о від 08.09.2022 р.).

Науковий керівник:  доктор технічних наук, професор Дмітрієв Олег Миколайович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Метод планування маршруту польоту безпілотного літального апарату при моніторингу елементів об’єкту критичної інфраструктури в складних умовах польоту» (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №12 від 27.10.2022 р.).

Професійна діяльність:
Старший пілот ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Публікації:
1. Куліш Р.В., Кучеренко Ю.Ф., Александров О.В., Власік С.М., Келлєр І.К. Пропозиції щодо обґрунтування системи захисту інформації критично важливих об’єктів держави // Znanstvena misel journal №69/2022, Словенія 2022 - с. 32-36. DOI: 10.5281/zenodo.7009155
2. КУЛІШ Р. В., ЧУМАК О. О. Планування маршруту польоту безпілотного літального апарату при моніторингу елементів об’єкту критичної інфраструктури в складних умовах польоту. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.
3. ДМІТРІЄВ О. М., КУЛІШ Р.В. Пропозиції щодо обґрунтування системи захисту інформації критичноважливих об’єктів держави. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.