Попков Борис Іванович

Аспірант за спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури заочної форми навчання, наказ від 08 вересня 2022 року № 698/о).

Науковий керівник: Анісімов Микола Вікторович., д.пед.н., професор.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування екологічної свідомості майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 12 від 27.10.2022 р.).

Професійна діяльність: Старший викладач – начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки кафедри загальновійськових дисциплін Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

Участь у різних формах академічної мобільності

Публікації:

  1. Москаленко О.І., Попков Б.І. Екологічна освіта майбутніх судноводіїв як психолого-педагогічна проблема. Науковий збірник «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки», № 12(2022), Вид-во ЛА НАУ, Кропивницький, 2022. с.81.
  2. Попков Б.І. Аналіз сучасних підходів до визначення поняття «Екологічна свідомість майбутніх судноводіїв.» Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. Тематична рубріка: Теорія і методика професійної освіти», Випуск 53 Том 2 (2022). 

Участь у конференціях:

  1. Попков Б.І. Формування екологічної свідомості у майбутніх судноводіїв : виклики та перспективи. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», 07 грудня 2022 року м. Кропівницький, Україна.;
  2. Попков Б.І. Особливості навчання дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека” у професійній підготовці майбутніх фахівців. ІІ Міжнародна наукова конференція «Морська безпека Балто-Чорноморського регіону : виклики та загрози.» 23 грудня 2022 року м.Одеса, Україна.

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).