Черніченко Микола Юрійович

Аспірант за спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури заочної форми навчання наказом № 698/о від 08 вересня 2022 року).

Науковий керівник: Керницький Олександр Михайлович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення НАНГУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до роботи з особовим складом на тактичному рівні військової освіти» (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №12 від 27.10.2022 р.).

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).