Пристінський Роман Володимирович

Аспірант за спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету ( Зарахований до аспірантури заочної форми навчання 31 серпня 2020 року наказ № 524 від 31 серпня 2020 р.)

Науковий керівник: Керницький Олександр Михайлович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення НАНГУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол №10 від 29 вересня 2021 р.)

Викладацька діяльність:

Викладач кафедри тактики Національної академії Національної гвардії України з 2021 року.

Участь у різних формах академічної мобільності

Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації НАНГУ, м. Харків (з 20.10.2021 р. по 20.11.2022 р.).
2) Підвищення кваліфікації (стажування): кафедра військово-соціального та психологічного забезпечення НАНГУ (2022)

Вебінари:

Тема: «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», НАЗЯВО (27 січня 2022 р).

Участь конференціях:
1. Участь у міжнародній науково-практичній конференції м. Харків, Україна 26-28 грудня 2021 року. Галузь науки: Педагогічні науки. Тема: «Педагогічні аспекти формування авторитету майбутніх військових керівників НГУ».
2. Участь у міжнародній науково-практичній конференції м. Берлін, Німеччина 22-24 травня 2022 року. Галузь науки: Педагогічні науки. Тема: «Шляхи формування компетентності майбутніх офіцерів НГУ».
3. Участь у міжнародній науково-практичній конференції м. Стокгольм, Швеція 29-31 травня 2022 року. Галузь науки: Педагогічні науки. Тема: «Роль індивідуальної підготовки майбутніх офіцерів НГУ під час виконання бойових завдань».

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).