Галінський Дмитро Олександрович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом № 980/о від 22.11.2022 р.).

Науковий керівник: к.т.н., доцент Ковальов Юрій Григорович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Метод управління колективом безпілотних літальних апаратів для моніторингу наземних об’єктів» (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №14 від 14.12.2022 р.).

Професійна діяльність:

Командир Повітряного Судна SAAB-340B.

Публікації:

МАТЮЩЕНКО О. Г., ГАЛІНСЬКИЙ Д. О. Метод управління колективом безпілотних літальних апаратів для моніторингу наземних об’єктів . Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.