Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом № 698/о від 08.09.2022 р.).

Науковий керівник: к. т. н., доцент, доцент кафедри ФМД дисциплін та застосування ІТ в авіаційних системах Джума Людмила Миколаївна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Методи та моделі використання безпілотних літальних апаратів для огляду поверхні та визначення стану злітно-посадкової смуги аеродрому».

Підвищення кваліфікації:

 1. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Академічна доброчесність» (24.03.2023 р.).
 2. Онлайн-курс PROMETHEUS «Англійська для кар’єрного зростання» (03.06.2023 р.).
 3. Навчально-тренінговий курс "Технології розроблення стартапів та започаткування молодіжного підприємництва", проведений в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка України". 60 годин, 2 кредити ЄКТС. (09.10.2023-01.12.2023). (Сертифікат)

Участь у конференціях:

 1. ХХХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів і студентів «Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку». м. Кропивницький, 12 квітня 2023 р.
 2. Дев’ятнадцята науково-практична міжнародна конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». м. Харків, 1 червня 2023 р.
 3. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology»: collection of abstracts, Warsaw, Poland, November 15-17, 2023.

Опубліковано тез:

 1. Джума Л.М., Середа О.А. Використання безпілотних літальних апаратів для контролю стану злітно-посадкової смуги аеродрому. Авіація та космонавтика:напрями інноваційного розвитку.: матеріали ХХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів і студентів. м. Кропивницький, 12 квітня 2023 р. Кропивницький, 2023. С. 253-255.
 2. Джума Л.М., Середа О.А. Аналіз програмного забезпечення для інспекції ЗПС з використанням безпілотних літальних апаратів. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали дев’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції. м. Харків, 1 червня 2023 р. Харків, 2023.
 3. Borodin M., Dolhoierova K., Dzhuma L., Sereda O. Method of Identification of Aerodrome Runway Lights With The Use of Unmanned Aerial Vehicle. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology»: collection of abstracts, Warsaw, Poland, November 15-17, 2023. P 63-67. (Сертифікат)
 4. L. Dzhuma, O.Sereda. UAV-based methods of runway pavement assessment. XII Міжнародна науково-практична конференція «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем». м. Кропивницький. ( Конференцію перенесено на лютий 2024. Збірник тез очікується в лютому 2024).

Участь у гостьових лекціях:

  1. Тема: «Особливості організації наукових досліджень під час правого режиму воєнного стану». Гостьовий лектор: п-к Тристан А., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з наукової роботи (17 лютого 2023 року).