Жуков Дмитро Ігорович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №524/о від 31.08.2020р.).

Науковий керівник: Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Розробка алгоритму комплексної обробки інформації в підсистемі локальної навігації літальних апаратів в умовах аномальних вимірів».

Публікації:

  1. М.А. Калашник-Рибалко, С.В. Семешко Аналіз методів і засобів вирішення завдань навігаційно-часового забезпечення існуючих та перспективних систем літаководіння. МАТЕРІАЛИ IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» Кропивницький 2020.
  2. Калашник-Рибалко М.А., Семешко С.В. “Аналіз методів підвищення точності навігаційно-часових визначень в підсистемі локальної навігації літальних апаратів”. Матеріали: Авіація та космонавтика: напрями інноваційного розвитку: матеріали ХХХXI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та курсантів, (Кропивницький, 14 квітня 2021 р., ЛА НАУ). Кропивницький, Вид-во ЛА НАУ, 2021. С.56-58.
  3. Калашник-Рибалко М.А., Семешко С.В. “Проблеми визначення відносних координат на борту сучасних літаків”. Матеріали: X Міжнародної науково-практичної конференції (з нагоди 70-річчя академії) 24 листопада 2021 року, Кропивницький. Вид-во ЛА НАУ, 2021
  4. Калашник-Рибалко М. А., Семешко С.В. Оптимальні підходи до комплексної обробки інформації в системі глобальної навігації та підсистемі локальної навігації взаємодіючих літальних апаратів в умовах аномальних вимірів. Проблеми інформатизації: матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції, 10 -11 грудня 2021 року, Київ, НАУ. Київ, 2021. С. 62.
  5. СЕМЕШКО С. В. Постановка завдання синтезу алгоритмів визначення взаємних координат у групі взаємодіючих літальних апаратів для системи відносної навігації. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.

Конференції:

  1. Семешко С.В., аспірант, Льотна академія Національного авіаційного університету. «Постановка завдання синтезу алгоритмів визначення взаємних координат у групі взаємодіючих літальних апаратів для системи відносної навігації.» ХІ Міжнародна науково-практична конференція. Кропивницький 7 грудня 2022.