Бєляєв Микола Олександрович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом № 698/о від 08.09.2022 р.).

Науковий керівник: д.геол.н., с.н.с., професор кафедри аеронавігації, метеорології та ОПР - Калашник Ганна Анатоліївна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Розроблення ресурсноощадних екологічно чистих технологій експлуатації авіаційного транспорту та методів оцінювання його екологічної безпеки» (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №12 від 27.10.2022 р.).

Публікації:

  • КАЛАШНИК Г. А., БЄЛЯЄВ М. О. Сучасний стан проблеми створення та впровадження альтернативних видів палива для авіаційних транспортних засобів. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем ХІ Міжнародна науково-практична конференція 7 грудня 2022 р. м. Кропивницький.