Горобець Павло Вікторович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.).

Науковий керівник: Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Дослідження впливу електромагнітного випромінювання на функціонування пілотажно-навігаційного обладнання літального апарата». (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 8 від 20.10.2023 р.).

Публікації:

  1. Калашник-Рибалко М.А., Горобець П.В. Визначення видів електромагнітних завад та їх впливів на електромагнітне обладнання літака. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 лютого 2024 р., Кропивницький, ЛА НАУ. Кропивницький, 2024. (Програма)

Участь у конференціях:

  1. Горобець П.В. II Міжнародна конференція «ВІДКРИТА НАУКА ТА ІНОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2023» 26-27.10.2023. Київ, Україна – Ганновер, Німеччина. (Сертифікат)
  2. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 лютого 2024 р., Кропивницький, ЛА НАУ. Кропивницький, 2024.

Неформальна освіта:

  1. СЕРТИФІКАТ - Англійська для кар'єрного зростання, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Виданий 03.02.2024.
    Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням.
  2. СЕРТИФІКАТ - Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчився: застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві. Виданий 23.02.2024. Форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).
    Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням