Кукла Олександр Сергійович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.).

Науковий керівник: Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності Льотної академії НАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Підвищення точності та надійності автономного визначення навігаційної інформації безпілотним літальним апаратом», (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протокол №8 від 20.10.2023р.)

Участь у конференціях:
1. Кукла О.С., Осадчий С.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДСТВА. Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, August 3-4, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. Р. 293-294. (Сертифікат).

Участь у гостьових лекціях:
• Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).
• Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор - психолог-практик, к.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (29 листопада 2023 року).
• Тема: «Психологія війни: особливості спілкування з військовими». Гостьовий лектор - д.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (12 грудня 2023 року).