Рожков Владислав Олегович

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.).

Науковий керівник: доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії НАУ, кандидат педагогічних наук, доцент Кравцов Віталій Олександрович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи», (затверджено Вченою радою ЛА НАУ, протокол №8 від 20.10.2023 р.)

Підвищення кваліфікації:

  1. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Академічна доброчесність» (17.09.2023 р.).
  2. Онлайн-курс EdEra «Недискримінаційний підхід у навчанні» (22.10.2023 р.).

Участь у гостьових лекціях:

  1. Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).
  2. Тема: «Інклюзивна освіта у вищий школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор: доцент кафедри психології та соціальної роботи Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, практичний психолог, консультант, к.психол.н., доцент Ірина РАДУЛ. (29 листопада 2023 року).
  3. Тема: «Методологічні підходи в науковому педагогічному дослідженні» Гостьовий лектор: професор кафедри дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор ТКАЧЕНКО Ольга Михайлівна. (7 грудня 2023 року).