Рожков Владислав Олегович

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.).

Науковий керівник: Доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії НАУ, кандидат педагогічних наук, доцент Кравцов Віталій Олександрович.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи», (затверджено Вченою радою ЛА НАУ, протокол №8 від 20.10.2023 р.)

Підвищення кваліфікації:

 1. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Академічна доброчесність» (17.09.2023 р.).
 2. Онлайн-курс EdEra «Недискримінаційний підхід у навчанні» (22.10.2023 р.).
 3. Учасник внутрішньої кредитної академічної мобільності у Криворізькому державному педагогічному університеті (дистанційно). Вибіркова дисципліна - «Актуальні питання дидактики».

Участь у наукових конференціях:

 1. XL Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», м. Салоніки (Греція), 7 січня 2024 р. (Сертифікат)
 2. XII Міжнародна науково-практична конференція «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем». м. Кропивницький, 04 лютого 2024 р.
 3. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення», 25-26 квітня 2024 року. (Сертифікат)

Публікації:

 1. Рожков В.О. Одноосібні тези «Сучасні підходи до інтерпретації корпоративної культури майбутнього фахівця» – XL Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», м. Салоніки (Греція), 7 січня 2024 р.
 2. Рожков В.О. «Основні рівні прояву корпоративної культури викладача вищої школи» – Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 лютого 2024 р., Кропивницький, ЛА НАУ. Кропивницький, 2024.

Участь у гостьових лекціях:

 1. Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).
 2. Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор - психолог-практик, к.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (29 листопада 2023 року).
 3. Тема: «Методологія дослідження та педагогіка вищої школи». Гостьовий лектор - д.п.н., професор ЦДУ імені В.Винниченка Радул Валерій Вікторович. (07 грудня 2023 року).
 4. Тема: «Психологія війни:особливості спілкування з військовими». Гостьовий лектор - д.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (12 грудня 2023 року).