Михайлов Володимир Володимирович

Аспірант за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (275.00 «Авіаційний транспорт») Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.)

Науковий керівник: Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Синтез оптимальної системи автономного виведення літального апарату у локально обмежений простір». (затверджено на Вченій раді ЛА НАУ протоколом №8 від 20.10.2023 р.).

Освіта:
2016 – 2018 р. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Спеціальність: «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Освітня програма: «Ракетні та космічні комплекси» Кваліфікація: «Молодший науковий співробітник (ракетні та космічні комплекси), інженер дослідник».
2010 – 2016 р. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Спеціальність: «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів». Кваліфікація: «інженер–механік (інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки)».

Професійна діяльність:
2017-2020 р. Інженер проєктного відділу «ДП «КБ Південне».
2017-2018 р. Технік проєктного відділу «ДП «КБ Південне» (працював і навчався по дуальній системі).

Публікації:

  1.  Осадчий С.І., Михайлов В.В. Завдання вдосконалення методів та засобів розробки систем автоматичного виведення безпілотного літального апарату у локально обмежений простір. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 лютого 2024 р., Кропивницький, ЛА НАУ.

Участь в конференціях:

  1. II Міжнародна конференція «ВІДКРИТА НАУКА ТА ІНОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2023» 26-27.10.2023. Київ, Україна – Ганновер, Німеччина.