Кузютічев Сергій Геннадійович

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.).

Науковий керівник: доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Тернавська Тетяна Анатоліївна

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Підготовка до самореалізації майбутніх викладачів вищої школи в умовах дистанційного навчання», (затверджено Вченою радою ЛА НАУ, протокол № 164 від 20.10.2023 р.)

Підвищення кваліфікації:

  1. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Академічна доброчесність» (19.09.2023 р.).
  2. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Я знаю гендер» (16.10.2023 р.).
  3. Тренінг «Бізнес-комунікації «Впливай словом» (15.11.2023).

Участь у конференціях:

  • Кузютічев С. Теоретичні підходи до професійної самореалізації майбутніх викладачів. Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукраїнської науково-дискусійної платформи, яка приурочена до Міжнародного дня толерантності, м. Кропивницький, 16 листопада 2023 року. Кропивницький: ДонДУВС, 2023. С.192-193.

Організатор гостьових лекцій:

  • Модератор гостьової лекції на тему: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).

Організатор тренінгів:

  • Тема: «Торгівля людьми. Практичні кейси». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (29 листопада 2023 року).