Дяченко Ігор Іванович

Аспірант за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури заочної форми навчання 1 вересня 2023 року наказ № 742 від 31 серпня 2023 р.).

Науковий керівник: Керницький Олександр Михайлович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення НАНГУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 8 від 20.10.2023 р).

Освіта:

  1. Академія ВВ МВС України у 2008 році за спеціальністю «Військові науки» (бакалавр).
  2. Академія ВВ МВС України у 2009 році за спеціальністю «Військові науки» (спеціаліст).
  3. Харківський національний педагогічний університет у 2016 році за спеціальністю «Психологія»
  4. Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 251 «Державна безпека», Національна академія Національної гвардії України, м. Харків, 2019-2021 рр.

Участь у гостьових лекціях:

  1. J. SCOTT CHRISTIANSON Deepfakes and the future of content creation, society, and business. (1,5 hour lecture).
  2. Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).
  3. Тема: «Інклюзивна освіта у вищий школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор: доцент кафедри психології та соціальної роботи Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, практичний психолог, консультант, к.психол.н., доцент Ірина РАДУЛ. (29 листопада 2023 року).
  4. Тема: «Методологічні підходи в науковому педагогічному дослідженні» Гостьовий лектор: професор кафедри дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор ТКАЧЕНКО Ольга Михайлівна. (7 грудня 2023 року).