Зеленський Артем Сергійович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.)

Науковий керівник: Ковальов Юрій Григорович, кандидат технічних наук, доцент.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Підвищення ефективності функціонування ергатичних систем управління безпілотними авіаційними системами шляхом використання технологій штучного інтелекту»

Участь у гостьових лекціях:

  • Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков.
  • (9 листопада 2023 року).
  • Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор - психолог-практик, к.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (29 листопада 2023 року).
  • Тема: «Психологія війни: особливості спілкування з військовими». Гостьовий лектор - д.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (12 грудня 2023 року).