Зєнов Дмитро Олександрович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №1077/о від 20.11.2023р.).

Науковий керівник: Пальоний Андрій Сергійович, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху, к.т.н.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Моделювання динамічно керованого адаптивного середовища навчальної діяльності операторів з управління повітряним рухом»

Профілі: ORCID

Публікації:

Опубліковано тези на тему АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ до XII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем»

Участь у конференціях:
XII Міжнародна науково-практична конференція «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем»

Участь у гостьових лекціях:
Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор - психолог-практик, к.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (29 листопада 2023 року).