Бєлий Сергій Вікторович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом № 698/о від 08.09.2022 р.).

Науковий керівник: Калашник Ганна Анатоліївна, доктор. геологічних. наук старший науковий співробітник, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Методи корекції навігаційних систем літальних апаратів в умовах анормальних збурень на базі побудови прогнозуючих моделей .ЛА НАУ протоколом №12 від 27.10.2022 р.)

Участь у наукових конференціях:

  1. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали XI Mіжн. наук.-практ. конф. (Кропивницький, 7 грудня 2022 р.). Кропивницький: ЛА НАУ, 2022. – С.
  2. м. Кропивницький, Льотна академія НАУ, XXXXІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів і студентів 12 квітня 2023.
  3. м.Кропивницький Льотна академія НАУ. XII Міжнародна науково-практична конференція Управління високошвидкісними рухомими об`єктами та професійна підготовка операторів складних систем».

Опубліковано тез:

  1. Бєлий С.В. Механізми вдосконалення існуючих алгоритмів корекції навігаційної інформації у вихідному каналі систем літальних апаратів. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 2022 р., м. Кропивницький. С 17-20.
  2. Бєлий С.В., Калашник Г.А. Перспективні модифікації алгоритму оцінювання похибок інерціальної навігаційної системи в умовах аномальних вимірів Авіація та Космонавтика: Напрями іноваційного розвитку,матеріали ХХХХII всеукраїнської науково-практичної конференції 12 квітня 2023 м.Кропивницький с 438-439.
  3. Бєлий С.В., Калашник Г.А. Влосконалення методу корекції навігаційних систем літака в умовах аномальних збурень на базі побудови прогнозуючих моделей.

Підвищення кваліфікації:

  1. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Академічна доброчесність» (24.03.2023 р.).
  2. Онлайн-курс PROMETHEUS «Англійська для кар’єрного зростання» (03.06.2023 р.).

Участь у гостьових лекціях:

  1. Тема: «Особливості організації наукових досліджень під час правого режиму воєнного стану». Гостьовий лектор: Тристан А., доктор технічних наук, старший науковий співробітник (17 лютого 2023 року).