Освітня програма "Правове забезпечення авіаційної діяльності"

Завідувач кафедри: Стецюк Богдан Романович, доктор юридичних наук, професор
Адреса: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1 (корпус 1), кім. 310
Телефон: (0522) 394469
E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (0522) 394723
Ми у соц.мережах: Facebook

Положення про кафедру права та правового регулювання авіаційної діяльності

Через необхідність розширення і поглиблення правових знань серед студентів-авіаторів, та відкриття нової спеціальності 081 «Право», в 2019 році наказом начальника академії (від 30 серпня 2019 р. № 405) прийнято рішення про створення - кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право» за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення авіаційної діяльності» та входить до складу Факультету менеджменту академії.

На кафедрі сформовано потужний науково-педагогічний колектив до складу якого входить три доктори юридичних наук, професори та чотири кандидати юридичних наук, доценти.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін правового циклу, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями «Авіаційний транспорт», «Право», «Туризм», «Менеджмент».

Головною метою діяльності кафедри є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Вагомим здобутком кафедри є навчально-наукова співпраця з юридичними установами та підприємствами авіаційної галузі авіації. На їх базах студенти спеціальності 081 «Право» мають змогу проходити навчальну та виробничу практику, а викладачі - підвищувати свій професійно-кваліфікаційний рівень.

Для майбутніх правників проводяться наукові гуртки та круглі столи, зустрічі та екскурсії до правоохоронних та правозахисних органів та організацій.

Застосовуються максимальна індивідуалізація практичних завдань, запрошення спеціалістів і керівників підприємств для консультацій та проведення виробничого навчання на парах.>

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві культурно-виховні заходи.

 Склад кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності:

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Освіта:
1991 р. – закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури, російської мови та літератури».
2003 р. – закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство».
2021 р. – закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» освітньо-професійної програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».

Досягнення:
1999 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова».
2005 р. – отримав вчене звання доцента кафедри загальноправових дисциплін Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.
2008 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».
2014 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».
2019 р. – отримав вчене звання професора кафедри історії держави і права Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові публікації:
Є автором понад 90 друкованих праць, з яких:
монографія «Процесуальне право в Україні: тисяча років історії»;
вісім навчальних посібників та методичних рекомендацій;
У співавторстві два підручники з Грифом МОН України;
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.

Сфера наукових інтересів:
Ґенеза вітчизняного конституалізму та процесуального права, теоретико-правові аспекти прав дитини, правове забезпечення конкуренції авіаперевізників України.

Викладає навчальні дисципліни:
Теорія держави і права,
Історія держави і права зарубіжних країн,
Історія держави і права України,
Конституційне право України,
Державне (конституційне) право зарубіжних країн,
Юридична деонтологія.

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України. Професор кафедри.

Науковці України

Освіта:
2000 р. – закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація: «юрист, викладач правових дисциплін».
2011 р. – закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління»;
2018 р. – закінчив Запорізький класичний приватний університет, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», професійна кваліфікація «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»;
2020 р. – закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету,спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», ОПП «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», кваліфікація «Інженер-дослідник, інженер з організації керування виробництвом», ступінь вищої освіти «Магістр».

Досягнення:
2011 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Трудове право; право соціального забезпечення»;
2012 р. - указом президента України присвоєно звання заслужений юрист України;
2017 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
2021 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Наукові публікації:
Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких: монографія «Правове регулювання діяльності державної виконавчої служби України в сучасних умовах: проблеми теорії та практики», статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.

Сфера наукових інтересів:
Наукові проблеми виконання правового супроводу державної виконавчої служби України та правове регулювання авіаційної діяльності.

Викладає навчальні дисципліни:
Правове регулювання аеропортової діяльності,
Правознавство,
Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі,
Юридичний аудит.

К.ю.н., доцент, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету.

ORCID

SCHOLAR

Науковці України

Освіта:
У 1999 р. закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім.Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство».
У 2005 р. закінчила Київський юридичний інститут МВС за спеціальністю «Правознавство».
2020 р. – закінчила Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень».
Досягнення:
2014 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
2021 р. - отримала вчене звання доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Національного авіаційного університету.
2020 р. – отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Наукові публікації:
Є автором понад сорока друкованих праць, з яких:
монографія «Дисциплінарна відповідальність державних службовців в Україні: проблеми адміністративної теорії та практики»;
стаття, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.
Сфера наукових інтересів:
Особливості регулювання правовідносин суб’єктів вітчизняного приватного, публічного та міжнародного публічного права відповідно до норм i принципів.
Викладає навчальні дисципліни:
Римське приватне право,
Цивільне право,
Сімейне право,
Повітряне право,
Міжнародне право,
Цивільний процес,
Правове регулювання аеропортової діяльності,
Правознавство,
Державне та регіональне управління.

доцент кафедри, к.ю.н., доцент

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Освіта:
1999 р. – закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання».
2006 р. – Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».
Досягнення:
2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Адміністративно-правове регулювання службової діяльності жінок у міліції», спеціальність 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
2013 р. – отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту, економіки та права.
Наукові публікації:
Є автором понад 90 друкованих праць, з яких:
монографії «Гендерна рівність та особливості її впровадження в органах внутрішніх спав», «Охорона та захист авторських прав у мережі Інтернет: цивільно-правовий аспект»; понад пʼятидесяти навчально-методичних розробок;
у співавторстві один підручник з Грифом МОН України;
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science та Scopus.
Сфера наукових інтересів:
Правові особливості регулювання суспільних інтересів в агропромисловому комплексі; побудова соціально-трудових відносин у період карантинних обмежень; процесуальний порядок захисту права інтелектуальної власності в Україні.
Викладає навчальні дисципліни:
Право інтелектуальної власності,
Господарське право,
Трудове право,
Адміністративний процес,
Екологічне та земельне право,
Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Освіта:
1998 р. – закінчив Університет внутрішніх справ (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство».

Досягнення:
2009 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
2011 р. – отримав вчене звання доцента кафедри адміністративного права та адміністративно діяльності.

Наукові публікації:
Є автором понад 50 друкованих праць, з яких:
шість методичних рекомендацій;
у співавторстві два підручники з Грифом МОН України;
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Scopus.

Сфера наукових інтересів:
Заходи адміністративного примусу, інформаційна безпека в Україні, правове регулювання льотної придатності повітряних суден.

Викладає навчальні дисципліни:
Адміністративне право,
Господарський процес,
Земельне право,
Інформаційне право,
Міжнародне космічне право,
Нотаріат та адвокатура України,
Правове регулювання захисту економічної конкуренції,
Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден,
Транспортне право.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності

ORCID

Науковці України

Освіта:
2002 р. - закінчила юридичний факультет Черкаського інституту управління за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію – юрист.
2003 р. – закінчила Академію адвокатури України (м. Київ) – магістратура, загально-юридичний напрям за спеціальністю «Правознавство» здобула кваліфікацію – магістр права.

Досягнення:
У 2011 р. - захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю - 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право - Харківський Національний університет внутрішніх справ при МВС України

Сфера наукових інтересів:
Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки України; специфіка та особливості трудової діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів різних форм власності; правове регулювання здійснення діяльності вищим навчальним закладом незалежно від форми власності законодавчими та підзаконними нормативними актами.

Викладає навчальні дисципліни:
Виконавче провадження,
Кримінальний процес,
Кримінальне право,
Основи права та авіаційного законодавства,
Авіаційне законодавство,
Міжнародне авіаційне право

Старший лаборант

У 1998 р. - закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка, за спеціальністю «Музика та народознавство», вчитель музики та народознавства.

Методист

У 2007 р. - закінчила Кіровоградський інститут комерції за спеціальністю «Маркетинг».
З 2014 р. - здобувач Льотної академії Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».
Автор понад 10 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Сфера наукових інтересів: Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаній

 

Новини кафедри

Юридична клініка

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна діяльність
Науковий гурток студентів
Науково-методичний семінар

Стейкхолдери "Право"