Туризм в Україні та багатьох інших державах світу проголошується одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку. Зростання ролі туристичної діяльності в світовій економіці потребує підготовки професійних кадрів, які будуть наділені професійними компетенціями та уміннями швидко адаптуватись до надзвичайно мінливої галузі.

Готельно-туристичний і курортний сервіс, як суспільні феномени, що охоплюють соціокультурні, організаційно-технологічні, економічні, географічні та правові аспекти процеси і явища, пов’язані з організацією якісного, комфортного та безпечного готельно-туристичного й курортного обслуговування. В цьому сенсі готельно-туристичний і курортний сервіс, як сфера професійної діяльності, передбачає здобуття знань та умінь у сфері організації готельно-туристичного і курортного обслуговування, а також надання, просування, реалізацію та організацію споживання готельно-туристичних і курортних послуг.

Освітньо-професійна програма «Готельно-туристичний та курортний сервіс» ініційована в межах спеціальності 242 «Туризм», метою якої  є підготовка висококваліфікованих фахівців з сучасними поглядами та інноваційним способом мислення, готових здійснювати професійну діяльність в галузі туризму; формування загальних і професійних компетентностей для їх подальшого застосування в процесі виконання професійних завдань на підприємствах готельного, туристичного та курортного сервісу.

Кіровоградська область має потужний туристсько-рекреаційний потенціал, реалізація якого є стратегічним завданням в контексті економічного розвитку області, на території якої функціонують 43 готельних підприємства, 39 баз відпочинку та оздоровлення, 2 санаторно-курортних та лікувально-оздоровчих заклади, 27 туристичних підприємств, які надають послуги організації подорожей за кордон, а також 35 туристичних підприємств, які надають послуги з організації внутрішнього туризму.

В процесі навчання студенти будуть мати можливість проходження практичної підготовки в діючих туристичних, готельних та курортних закладах області та України. Випускники ОПП «Готельно-туристичний і курортний сервіс» будуть мати необхідні знання та компетентності для працевлаштування у туристичних компаніях, готельних підприємствах, курортних закладах, інших закладах індустрії туризму й рекреації на таких посадах:

 • керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.);
 • директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського, курортного);
 • завідувач туристичного агентства;
 • фахівець з конференц-сервісу;
 • фахівець зі спеціалізованого обслуговування;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • фахівець із організації дозвілля;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • офісний службовець (подорожі);
 • інспектор з туризму;
 • екскурсовод.