Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівню молодшого спеціаліста).

Бакалавр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста становить 120–180 кредитів ЄКТС.

Вступ на бакалавра здійснюється на основі:

- свідоцтва про повну загальну середню освіту;
- диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста;
- диплому бакалавра.

Термін підготовки на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4 роки.

Термін підготовки на основі диплому молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, диплому бакалавра – згідно з нормативним терміном навчання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

272 «Авіаційний транспорт»

Льотна експлуатація повітряних суден
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Управління повітряним рухом
Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів
Авіаційні робототехнічні системи
Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті
Організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень
Менеджмент туристичної індустрії
Інформаційний та проєктний менеджмент

081 «Право»

Правове забезпечення авіаційної діяльності

242 «Туризм»

Туризм
Готельно-туристичний і курортний сервіс

ФОРМА НАВЧАННЯ

- денна (очна)
- заочна

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для громадян України)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Перелік необхідних для вступу документів

Форми і зразки документів для вступу будуть додані до 1 липня.

МЕДИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Для вступу на освітню програму «Льотна експлуатація повітряних суден» потрібен діючий медичний сертифікат першого класу відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу.

Для вступу на освітню програму «Управління повітряним рухом» потрібен діючий медичний сертифікат третього класу відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу.

Терміни проходження медичної сертифікації для вступу на зазначені освітні програми до 22 серпня 2022 року включно.

Телефони секретаря медичної сертифікаційної комісії: 0500245783.

Медична сертифікація

Перелік авіаційних медичних центрів

СКЛАДАННЯ НОРМАТИВІВ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для вступу на освітню програму «Льотна експлуатація повітряних суден» потрібно скласти нормативи з фізичної підготовленості. Тестування фізичної підготовленості проводиться на спортивній базі ЛА НАУ (кафедра фізичної і психофізіологічної підготовки).

Терміни тестування фізичної підготовленості з 1 червня до 22 серпня 2022 року включно.

Телефони секретаря для реєстрації на тестування з фізичної підготовленості: 0668361629, 0504572139

Фізичні нормативи

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Написання мотиваційного листа при вступі до ЛА НАУ впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», а саме до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Терміни подання мотиваційного листа – одночасно з поданням документів.

Зразок написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Мотиваційний лист - 2022. Запитання - відповіді

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2022

У 2022 році згідно з Правилами прийому організовано дві вступні кампанії:

ЛІТНЯ(липень - вересень) – для вступу на денну та заочну форми навчання як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Основні етапи вступу на бакалавра
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

1.07.2022 – 31.10.2022

Реєстрація електронних кабінетів

29.07.2022 – 23.08.2022

Подання вступних заяв для осіб, які вступають за результатами НМТ 2022 р. або ЗНО 2019-2021 рр.

29.08.2022

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

29.08.2022 – 02.09.2022 (до 18:00)

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ, подання оригіналів документів

05.09.2022

Зарахування на бюджет

06.09.2022 – 19.09.2022

Переведення на вакантні бюджетні місця

20.09.2022 – 30.09.2022

Зарахування на контракт

Основні етапи вступу на бакалавра
індивідуальна усна співбесіда (пільгові категорії)
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

1.07.2022 – 31.10.2022

Реєстрація електронних кабінетів

29.07.2022 – 08.08.2022

Подання вступних заяв для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

09.08.2022 – 16.08.2022

Індивідуальні усні співбесіди

17.08.2022

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

20.08.2022

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ, подання оригіналів документів

20.08.2022 – 22.08.2022

Зарахування на бюджет

07.09.2022

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

07.09.2022 – 30.09.2022

Зарахування на контракт

 

ОСІННЯ (жовтень) – для вступу на денну та заочну форми навчання виключно на контрактній основі.

Основні етапи вступу на бакалавра
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

03.10.2022 – 16.10.2022

Подання вступних заяв для осіб, які вступають за результатами НМТ 2022 р. або ЗНО 2019-2021 рр. (за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право», 242 «Туризм») або розгляду мотиваційних листів (за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»)

27.10.2022

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

29.10.2022

Зарахування на контракт

Основні етапи вступу на бакалавра
індивідуальна усна співбесіда (пільгові категорії)
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

03.10.2022 – 16.10.2022

Подання вступних заяв для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

17.10.2022 – 19.10.2022

Індивідуальні усні співбесіди

27.10.2022

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

29.10.2022

Зарахування на контракт

 

 ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

Бакалаврат. Реєстрація електронних кабінетів вступників

ВСТУП-2022: Реєстрація електронного кабінету на основі повної загальної середньої освіти (11-ти кл.)

ВСТУП-2022: Реєстрація електронного кабінету на основі ФМБ, МС, МБ

Сервіс підтримки реєстрації електронних кабінетів вступників

 

 КОНКУРСНИЙ БАЛ

Конкурсний бал за спеціальністю 272 "Авіаційний транспорт" для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсний бал за спеціальністю 073 "Менеджмент" для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсний бал за спеціальністю 081 "Право" для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсний бал за спеціальністю 242 "Туризм" для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсний бал для здобуття ступеня бакалавра для вступу на старші курси

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Для вступників на основі диплому бакалавра на другий і старші курси за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право», 242 «Туризм»

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень
Програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування

Менеджмент туристичної індустрії
Програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування

Інформаційний та проєктний менеджмент
Програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування

081 «Право»

Правове забезпечення авіаційної діяльності
Програма фахового вступного випробування

242 «Туризм»

Туризм
Програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування

Готельно-туристичний і курортний сервіс
Програма фахового вступного випробування
Програма фахового вступного випробування

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Розклад для вступників на основі диплому бакалавра на спеціальності 073 «Менеджмент», 081 «Право», 242 «Туризм»

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вступна кампания 2022 в інфографіках

Вступ.ОСВІТА.UA

Дорожня карта вступника 2022 року