Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Магістр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 90 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Вступ на магістра здійснюється на основі:

- диплому бакалавра;
- диплому спеціаліста;
- диплому магістра.

Термін підготовки – 1 рік 4 місяці.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

272 «Авіаційний транспорт»

Льотна експлуатація повітряних суден
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Управління повітряним рухом
Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів
Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті
Організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень
Менеджмент туристичної індустрії

ФОРМА НАВЧАННЯ

- денна (очна)
- заочна

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для громадян України)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Перелік необхідних для вступу документів

Форми і зразки документів для вступу будуть додані до 1 серпня.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Написання мотиваційного листа при вступі до ЛА НАУ впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», а саме до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Терміни подання мотиваційного листа – одночасно з поданням документів.

Зразок написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Мотиваційний лист - 2022. Запитання - відповіді

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2022

У 2022 році згідно з Правилами прийому організовано дві вступні кампанії:

ЛІТНЯ (серпень - вересень) – для вступу на денну та заочну форми навчання як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Основні етапи вступу на магістра
на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра

27.06.2022 – 18.07.2022 (до 18:00)

Реєстрація для складання МТНК за спеціальністю 073 «Менеджмент»

01.08.2022 – 31.10.2022

Реєстрація електронних кабінетів

16.08.2022 – 15.09.2022

Подання вступних заяв для осіб, які вступають за результатами МТНК 2022 р. та фахового іспиту (за спеціальністю 073 «Менеджмент») або фахового іспиту (за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»)

15.09.2022 – 20.09.2022

Складання фахових іспитів за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 272 «Авіаційний транспорт»

20.09.2022

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

20.09.2022 – 24.09.2022 (до 18:00)

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ, подання оригіналів документів

25.09.2022

Зарахування на бюджет

02.10.2022

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

02.10.2022 – 10.10.2022

Переведення на вакантні бюджетні місця

20.10.2022

Зарахування на контракт

 

ОСІННЯ (жовтень) – для вступу на денну та заочну форми навчання виключно на контрактній основі.

Основні етапи вступу на магістра
на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра

03.10.2022 – 16.10.2022

Подання вступних заяв для осіб, які вступають за результатами МТНК 2022 р. та фахового іспиту (за спеціальністю 073 «Менеджмент») або розгляду мотиваційного листа (за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»)

17.10.2022 – 26.10.2022

Складання фахових іспитів за спеціальністю 073 «Менеджмент» та розгляд мотиваційних листів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»

27.10.2022

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

29.10.2022

Зарахування на контракт

 

 ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

ВСТУП-2022: Реєстрація електронного кабінету для здобуття ступеня магістра

Сервіс підтримки реєстрації електронних кабінетів вступників

 

 КОНКУРСНИЙ БАЛ

Конкурсний бал за спеціальністю 272 "Авіаційний транспорт" для вступу на перший курс навчання для здобуття ступеня магістр на основі диплому бакалавра

Конкурсний бал за спеціальністю 073 "Менеджмент" для вступу на перший курс навчання для здобуття ступеня магістр на основі диплому бакалавра

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

272 «Авіаційний транспорт»

Льотна експлуатація повітряних cуден

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Управління повітряним рухом

Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів

Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті

Організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень

Менеджмент туристичної індустрії

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Розклад для вступників на спеціальності 073 «Менеджмент», 272 «Авіаційний транспорт». 

Розклад вступних випробувань і консультацій з англійської мови. 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Дорожня карта вступника в магістратуру

Магістрам спеціальності 073 «Менеджмент» докладніше про МТНК