БЮДЖЕТ ЛА НАУ

Бюджет академії складається з загального та спеціального фондів державного бюджету.
Основним джерелом фінансування Льотної академії Національного авіаційного університету є кошти загального фонду державного бюджету.

Доходи академії також формуються за рахунок оплати фізичними та юридичними особами наданих платних освітніх послуг, надходжень від інших видів діяльності, добровільних (благодійних) внесків та інших надходжень, не заборонених законодавством.

Отримані кошти спрямовуються на виконання статутної діяльності з дотриманням принципів цільового й ефективного використання коштів, публічності та прозорості в прийнятті рішень.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2022 рік